Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Organizační struktura školy

Školní rok 2019/2020

 

Ředitelka školy Mgr. Kateřina Julínková
Zástupce ředitele Mgr. Irena Vaníčková
Ekonomka školy Radka Jelínková
Hospodářka Mgr. Jana Horáková
Údržbář Milan Pantůček
Vrátné Miroslava Vaníčková, PhDr. Eva Kršková
Pracovnice na úklid Jana Laslová, Martina Pajtoková
Výdejna stravy Markéta Dantessová, Marta Kadlecová
Stravovací referentka Aleksandra Chábová
Školní asistent Sylva Klézlová
Bezpečnostní technici Mgr. Lubomír Perka, Mgr. Jana Horáková
Požární preventista Mgr. Irena Vaníčková
Zastupující třídní učitelé Mgr. Daniela Čechová, Mgr. Veronika Pešinová
  Bc. Ladislav Hrabal, Mgr. Amy Zemanová,
  Mgr. Hana Pustějovská
Výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Julínková, Mgr. Irena Vaníčková
Speciální pedagog Mgr. Veronika Zezulová
Metodik prevence Mgr. Lubomír Perka
Řízení žákovské samosprávy Mgr. Daniela Čechová
Rozvrh školy Mgr. Irena Vaníčková
Fotodokumentace Mgr. Petr Himmel, Mgr. Lubomír Perka, Mgr. Jana Horáková
Zapisovatelka porad Mgr. Daniela Čechová
Koordinátor ŠVP Mgr. Michaela Šujanová
Kolegium ředitelky Mgr. Lubomír Perka, Aleksandra Chábová
  Mgr. Veronika Zezulová, Mgr. Irena Vaníčková,
  Radka Jelínková
Metodická rada soutěží Mgr. Saša Hudečková, Mgr. Romana Koutná        a vyučující
Zdravotníci Bc. Ladislav Hrabal, Aleksandra Chábová
Sklad učebnic Mgr. Irena Vaníčková
Žákovská knihovna Mgr. Šárka Konečná
Učitelská knihovna Mgr. Kateřina Julínková
Výzdoba školy - okna Michaela Polcarová, Eliška Lišková
Zeleň v okolí školy Kateřina Švábová, Bc. Ladislav Hrabal,
  Mgr. Kateřina Julínková
Správce hřiště a tělocvičny Mgr. Romana Koutná, Bc. Ladislav Hrabal
Správce sborovny Mgr. Daniela Čechová
Správci sbírek Mgr. Saša Hudečková (D, OV)
  Mgr. Irena Vaníčková (ČJ)
  Mgr. Kateřina Pekařová (AJ)
  Mgr. Denisa Jirůšková (Př)
  Mgr. Radka Prošková (VV)
  Mgr. Daniela Čechová (F)
  Mgr. Romana Koutná (HV)
  Mgr. Ivana Benešová (CH, M)
  Bc. Ladislav Hrabal (TV, dílna, ČSP)
  Aleksandra Chábová (ŠD)
  Mgr. Lubomír Perka (DV, DT)
Komise:  
inventarizační Mgr. Simona Kopřivová, Radka Jelínková,
  Mgr. Jana Horáková, Mgr. Lubomír Perka
likvidační Mgr. Kateřina Julínková, Mgr. Irena Vaníčková,
  Aleksandra Chábová
stravovací Mgr. Irena Vaníčková, Aleksandra Chábová,
  Mgr. Jana Horáková
náhradová Radka Jelínková, Mgr. Kateřina Julínková,
  Mgr. Daniela Čechová
Komise vzdělávací:  
dopravní výchovy Mgr. Simona Kopřivová
zdravotní Aleksandra Chábová
soutěžní

Mgr. Saša Hudečková, Mgr. Romana Koutná,

Mgr. Karolina Skotáková, Bc. Ladislav Hrabal

ekologická Mgr. Ivana Benešová, Mgr. Denisa Jirůšková
  Eliška Lišková
Propagace školy Mgr. Jana Horáková
Správci odborných učeben  
počítačová uč. Mgr. Jana Horáková
přírodovědná uč Mgr. Ivana Benešová
keramická dílna Mgr. Karolína Vitíková
ateliér Mgr. Radka Prošková
jazyková uč. Mgr. Saša Hudečková