Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Organizační struktura školy

Školní rok 2020/2021

 

Ředitelka školy Mgr. Kateřina Julínková
Zástupce ředitele Mgr. Irena Vaníčková
Ekonomka školy Radka Jelínková
Hospodářka Mgr. Jana Horáková
Údržbář Milan Pantůček
Vrátné Miroslava Vaníčková, PhDr. Eva Kršková
Pracovnice na úklid Martina Pajtoková, Michaela Černá
Výdejna stravy Marta Kadlecová, Hana Gavandová
Stravovací referentka Aleksandra Chábová
Školní asistent Valerie Slavíčková
Bezpečnostní technici Mgr. Lubomír Perka, Mgr. Jana Horáková
Požární preventista Mgr. Irena Vaníčková
Výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Julínková, Mgr. Irena Vaníčková
Speciální pedagog Mgr. Veronika Zezulová
Metodik prevence Mgr. Lubomír Perka
Řízení žákovské samosprávy Mgr. Kateřina Pekařová
Rozvrh školy Mgr. Irena Vaníčková
Fotodokumentace

Mgr. Lubomír Perka, Mgr. Jana Horáková

Zapisovatelka porad Mgr. Ivana Růžičková
Koordinátor ŠVP Mgr. Michaela Šujanová
Kolegium ředitelky Mgr. Lubomír Perka, Aleksandra Chábová
  Mgr. Veronika Zezulová, Mgr. Irena Vaníčková,
  Radka Jelínková
Metodická rada soutěží Mgr. Saša Hudečková, Mgr. Romana Koutná        a vyučující
Zdravotníci Mgr. Ladislav Hrabal, Aleksandra Chábová
Sklad učebnic Mgr. Irena Vaníčková
Žákovská knihovna Mgr. Šárka Konečná
Učitelská knihovna Mgr. Kateřina Julínková
Výzdoba školy - okna Eliška Lišková + ŠD
Zeleň v okolí školy Valerie Slavíčková, Bc. Ladislav Hrabal,
  Mgr. Kateřina Julínková + žáci ČSP
Správce hřiště a tělocvičny Mgr. Romana Koutná, Bc. Ladislav Hrabal
Správce sborovny Hana Lewczyszynová
Správci sbírek Mgr. Saša Hudečková (D, OV)
  Mgr. Irena Vaníčková (ČJ)
  Mgr. Kateřina Pekařová (AJ)
  Mgr. Pavel Koubek (Př, Z)
  Mgr. Radka Prošková (VV)
  Mgr. Kateřina Večeřová (F)
  Mgr. Ivana Růžičková (HV)
  Mgr. Ivana Benešová (CH, M)
  Bc. Ladislav Hrabal (TV, dílna, ČSP)
  Aleksandra Chábová (ŠD)
Komise:  
inventarizační Mgr. Simona Kopřivová, Radka Jelínková,
  Mgr. Jana Horáková, Mgr. Lubomír Perka
likvidační Mgr. Kateřina Julínková, Mgr. Irena Vaníčková, Aleksandra Chábová
stravovací Mgr. Irena Vaníčková, Aleksandra Chábová,
  Mgr. Jana Horáková
náhradová Radka Jelínková, Mgr. Kateřina Julínková,
  Mgr. Jana Horáková
Komise vzdělávací:  
dopravní výchovy Mgr. Simona Kopřivová
zdravotní Aleksandra Chábová
soutěžní

Mgr. Saša Hudečková, Mgr. Romana Koutná, Mgr. Karolina Skotáková, Bc. Ladislav Hrabal

ekologická Mgr. Ivana Benešová, Mgr. Hana Pustějovská, Eliška Lišková
Propagace školy Mgr. Jana Horáková
Správci odborných učeben  
počítačová uč. Mgr. Jana Horáková
přírodovědná uč Mgr. Ivana Benešová
keramická dílna Mgr. Karolína Vitíková
ateliér Mgr. Radka Prošková
jazyková uč. Mgr. Veronika Pešinová