Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Organizační struktura školy

Školní rok 2022/2023

 

Ředitelka školy Mgr. Kateřina Julínková
Zástupce ředitele Mgr. Irena Vaníčková
Ekonomka školy Radka Jelínková
Hospodářka Mgr. Jana Horáková
Údržbář Milan Pantůček
Vrátné PhDr. Eva Kršková
Pracovnice na úklid Martina, Křížová, Radka Žaludová Kludská
Výdejna stravy Marta Kadlecová, Hana Gavandová
Stravovací referentka Aleksandra Chábová
Bezpečnostní technici Mgr. Lubomír Perka, Mgr. Jana Horáková
Požární preventista Mgr. Irena Vaníčková
Výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Julínková, Mgr. Irena Vaníčková
Speciální pedagog Mgr. Veronika Zezulová
Metodik prevence Mgr. Lubomír Perka (I.st.), Mgr. Irena Vaníčková (II.st.)
Řízení žákovské samosprávy Mgr. Kateřina Pekařová
Rozvrh školy Mgr. Irena Vaníčková
Fotodokumentace

Mgr. Lubomír Perka, Mgr. Jana Horáková

Zapisovatelka porad Mgr. Kateřina Večeřová
Koordinátor ŠVP Mgr. Michaela Šujanová
Kolegium ředitelky

Mgr. Lubomír Perka, Aleksandra Chábová, Mgr. Veronika Zezulová, Mgr. Irena Vaníčková, Radka Jelínková

Metodická rada soutěží Mgr. Saša Hudečková, Mgr. Amy Hrabalová a vyučující
Zdravotníci Mgr. Ladislav Hrabal, Aleksandra Chábová
Sklad učebnic Mgr. Irena Vaníčková
Žákovská knihovna Mgr. Tereza Košecová
Učitelská knihovna Mgr. Kateřina Julínková
Výzdoba školy - okna ŠD
Zeleň v okolí školy Mgr. Saša Hýsková, Mgr. Ladislav Hrabal, Mgr. Romana Koutná
Správce hřiště a tělocvičny Mgr. Ladislav Hrabal
Správce sborovny Hana Lewczyszynová
Správci sbírek Mgr. Saša Hudečková (D, OV)
  Mgr. Irena Vaníčková (ČJ)
  Mgr. Kateřina Pekařová (AJ)
  Mgr. Ondřej Franek (Př, Z)
  Mgr. Veronika Pešinová (VV)
  Ing. Martin Říha (F)
  Bc. Kateřina Švábová (HV)
  Mgr. Ivana Benešová (CH, M)
  Mgr. Ladislav Hrabal (TV, dílna, ČSP)
  Aleksandra Chábová (ŠD)
Komise:  
inventarizační Mgr. Simona Kopřivová, Radka Jelínková,
  Mgr. Jana Horáková, Mgr. Lubomír Perka
likvidační Mgr. Kateřina Julínková, Mgr. Irena Vaníčková, Aleksandra Chábová
stravovací Mgr. Irena Vaníčková, Aleksandra Chábová,
  Mgr. Jana Horáková
náhradová Radka Jelínková, Mgr. Kateřina Julínková,
  Mgr. Jana Horáková
Komise vzdělávací:  
dopravní výchovy Mgr. Simona Kopřivová
zdravotní Aleksandra Chábová
soutěžní

Mgr. Saša Hudečková, Mgr. Romana Koutná, Mgr. Karolina Skotáková, Mgr. Ladislav Hrabal

ekologická Mgr. Ivana Benešová
Propagace školy Mgr. Jana Horáková
Správci odborných učeben  
počítačová uč. Bc. Timotej Šujan
přírodovědná uč Mgr. Ivana Benešová
keramická dílna Mgr. Karolína Vitíková
ateliér Mgr. Daniela Uhlířová
jazyková uč. Mgr. Ladislav Hrabal