Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Informace pro strávníky

Prosíme všechny, kteří užívají náš stravovací systém, aby se v případě jakýchkoliv nefunkčností nebo otázek obraceli pouze na naši školu. Společnost, která tento systém vytvořila, je pouze dodavatelem softwaru a nemá žádný vliv na jeho provoz, takže obracet se na ni v případě problému z Vaší strany je naprosto bezpředmětné. Děkujeme