Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Počítačový kroužek

Ve školním roce 2020/2021 se PC kroužek nebude pořádat.