Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Školní vzdělávací program

Učební plán - tabulka

 

 

1. stupeň

2. stupeň

               Vzdělávací oblast

Předmět

Časová dotace

 

 

I

II

III

IV

V

Celkem

VI

VII

VIII

IX

Celkem

 

   Jazyk a jazyková
   komunikace

 

 

 

Český jazyk

 

7+D

7+D

7+D

7+D

7

39

4

4

4

3+D

16

Anglický jazyk

D,D

D,D

3

3

3

13

3+D

3+D

3+D

3+D

16

Francouzský/Ruský

                         jazyk

-

-

-

-

-

-

-

2+D

2+D

2+D

9

   Matematika
   a její aplikace

Matematika

4

4

4+D

4+D

4+D

23

3+D

4

4

4

16

   Informační a                 komunikační                 technologie         
 

Informatika

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

Člověk a jeho svět

 

 

Člověk a jeho svět

2

2

2

3

3

12

-

-

-

-

-

Člověk a společnost

 

 

Dějepis

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

8

Občanská výchova

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

3

Člověk a příroda

 

 

 

 

 

 

Fyzika

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

8

Chemie

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4

Zeměpis

-

-

-

-

-

-

1+D

1+D

1+D

1+D

8

Přírodopis

-

-

-

-

-

-

1

2

   1

1

5

Umění a kultura

 

 

 

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

1

-

-

-

1

Výtvarná výchova

2

2

1+D

1+D

1+D

10

2

3

2

2

9

Člověk a zdraví

 

 

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

8

Výchova ke zdraví

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

Člověk a svět práce

 

Člověk a svět práce

 

1

1

1

1

1

5

D

1

1

1

4

 

 

Volitelné předměty

 

 

1. stupeň

2. stupeň

 

I

II

III

IV

V

Celkem

VI

VII

VIII

IX

Celkem

Jazyk a jazyková
  komunikace

Literární seminář

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

3

Cvičení z Čj

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

22

22

24

25

25

118

28

31

32

30

122

 

Poznámky k učebnímu plánu:

  • D = v hodinové dotaci je využita disponibilní hodina
  • Anglický jazyk je vyučován jako první cizí jazyk od 1. do 9. ročníku, v 1.a 2.ročníku je využito po 2 disponibilních hodinách
  • Další volitelný jazyk je vyučován v 7., 8. a 9. ročníku po 3 hodinách v nabídce ruský a francouzský jazyk

 

Školní vzdělávací program

 

Úvod

 

1.Český jazyk

 

2.Anglický jazyk

 

3.Matematika

 

4.Informatika

 

5.Člověk a jeho svět

 

6.Dějepis

 

7. Občanská výchova

 

8. Fyzika

 

9. Chemie

 

10. Zeměpis

 

11. Přírodopis

 

12. Výchova ke zdraví

 

13. Hudebnívýchova

 

14. Výtvarná výchova

 

15. Tělesná výchova

 

16. Člověk a svět práce

 

17. Literární seminář

 

18. Cvičení z českého jazyka

 

19. Další cizí jazyk

 

20. Etická výchova

 

21. Školní družina

 

22. Hodnocení žáků

 

Obsah ŠVP