Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Školní vzdělávací program

Učební plán

 

1. stupeň

2. stupeň

 

Časová dotace

 

I

II

III

IV

V

Celkem

VI

VII

VIII

IX

Celkem

Český jazyk

8

8

8

8

7

39

4

4

4

4

16

Anglický jazyk

    2 D,D

2 D,D

3

3

3

13

4D

4D

4

4D

16

Matematika

4

4

5D

5

5

23

4

4

4

4

16

Informatika

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

Člověk a jeho svět

2

2

2 D

3

3

12

-

-

-

-

-

Dějepis

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

8

Občanská výchova

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

4

Fyzika

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

8

Chemie

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4

Zeměpis

-

-

-

-

-

-

2

2

1

2

7

Přírodopis

-

-

-

-

-

-

1

1

   1

1

4

Výchova ke zdraví

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

3

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

1

1

-

-

2

Výtvarná výchova

2

2

2 D

2 D

2 D

10

2

2

2

2

8

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

8

Člověk a svět práce

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

 

Volitelné předměty

 

1. stupeň

2. stupeň

 

I

II

III

IV

V

Celkem

VI

VII

VIII

IX

Celkem

Literární seminář

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

3

Cvičení z Čj

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Další volitelný jazyk

-

-

-

-

-

-

-

3D

3D

3D

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

22

22

24

25

25

118

29

30

31

32

122

 

Nepovinné předměty

 

1. stupeň

2. stupeň

 

I

II

III

IV

V

Celkem

VI

VII

VIII

IX

Celkem

Cvičení z matematiky

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

 

Poznámky k učebnímu plánu :

 

  • D = v hodinové dotaci je využita disponibilní hodina. V tabulce je uvedena číslicí celková časová dotace předmětu včetně volné disponibilní hodiny
  • Anglický jazyk je vyučován jako první cizí jazyk  od 1. do 9.ročníku
  • Další volitelný jazyk je vyučován v 7., 8. a 9.ročníku po 3 hodinách v nabídce  ruský a francouzský jazyk
  • V Přírodopise v 8.ročníku je součástí vzdělávacího obsahu  oblast Člověk, podpora a ochrana zdraví, která je současně  zaintegrována i ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví

 

 

 

Školní vzdělávací program

 

Úvod

 

1.Český jazyk

 

2.Anglický jazyk

 

3.Matematika

 

4.Informatika

 

5.Člověk a jeho svět

 

6.Dějepis

 

7. Občanská výchova

 

8. Fyzika

 

9. Chemie

 

10. Zeměpis

 

11. Přírodopis

 

12. Výchova ke zdraví

 

13. Hudebnívýchova

 

14. Výtvarná výchova

 

15. Tělesná výchova

 

16. Člověk a svět práce

 

17. Literární seminář

 

18. Cvičení z českého jazyka

 

19. Další cizí jazyk

 

20. Cvičení z matematiky

 

21. Etická výchova

 

22. Školní družina

 

23. Hodnocení žáků

 

Obsah ŠVP