Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Základní informace

Školní družina - základní informace

Školní družina je výchovné zařízení, které má u nás dlouholetou tradici a plní významnou roli na prvním stupni základní školy. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje žákům náplň volného času v době po vyučování a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných aktivit. Školní družina není pokračováním školního vyučování. Děti zde mají možnost výběru, do jaké činnosti se zapojí.

Školní družina má 4 oddělení, která navštěvují děti 1. - 5. ročníku

Oddělení ŠD vedou paní vychovatelky:

 - I. oddělení E.Lišková - 1.A + 1/2 2.B

- II. oddělení A. Chábová - 2.A + 1/2 2.B

- III. oddělení M.Polcarová  – 3.B + 1/2 3.A + 5.A

- IV. oddělení M. Halouzková - 4.A + 1/2 3.A

Provoz školní družiny:

Každý den od 6:30 hod do 17:00 hod.

V 7:40 hod děti odcházejí na vyučování do svých tříd.

Po skončení vyučování děti odchází s paní vychovatelkou na oběd, po kterém probíhá v oddělení odpolední zájmová činnost.

V rámci školní družiny bezplatně nabízíme:

  • výtvarný kroužek - pod vedením M.Polcarové, každé úterý od 15:00 - 16:15 hodin

  • kroužek tanečně  – pohybový pod vedením E. Liškové, každou středu a čtvrtek od 13:50 do 15:00

  • dramatický kroužek – pod vedením E. Liškové- každé pondělí od 14:00 do 15:00.

  • kroužek míčových her, pod vedením M. Polcarové – každý pátek 14:00 - 15:00.

 

Přihlášky do kroužků budou rodičům k dispozici na třídní schůzce 10.9. 2019

 

Děti, které se nebudou účastnit kroužků, ve stejné době budou na vycházce nebo v jiném oddělení školní družiny.

 

Z organizačních důvodů prosíme rodiče, aby své děti vyzvedávali do 13:30 hod nebo až po 15:00 hod.

 

Omlouvání z nepřítomností dětí ve školní družině nebo odchod dítěte z družiny v jiné době, než je uvedena na zápisním lístku, bude možné pouze na písemnou žádost rodičů.

 

Formuláře do školní družiny ke stažení:

Odhlášení z docházky do školní družiny

Žádost o uvolnění ze školní družiny

Zápisní lístek do školní družiny