Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Badatelský kroužek

Náplň kroužku: mikroskopování, pokusy, pitvy

Kdy: každé pondělí od 14:00 - 15:30 (V pondělí 16.9. bude kroužek začínat 13:40, jak bylo uvedeno v přihlášce. Některým žákům však končí vyučování 13:30, a jelikož by nestíhali oběd, bude začátek kroužku od následujícího týdne posunutý na 14:00.)

Kde:  přírodovědná učebna (2.patro)

Vedoucí kroužku: Mgr. Denisa Jirůšková (denisa.jiruskova@seznam.cz)

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE:

  • kroužek je určený pro žáky 4. - 6. ročníků
  • badatelský kroužek bude probíhat v období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka.
  • účast na kroužku je povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.
  • je možné se přihlásit i v průběhu roku