Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

eTwinning

Ve školním roce 2016/2017 se naše škola zapojila do aktivity eTwinning
(viz https://www.etwinning.cz/).

Pod vedením pí uč. Benešové a pí uč. Pekařové se žáci naší školy zapojí do mezinárodních projektů se školami z různých evropských zemí.

 

My Marvellous Journey

Žáci 3B si vybrali svého maskota, králíčka Fredyho, kterého v tomto pololetí čeká cestování po partnerských školách ve Španělsku, Turecku, Itálii, Rumunsku a Francii. V současné době se Fredy nachází právě v Turecké škole ve městě Antalya. 

Jak projekt probíhá, můžete sledovat zde: My Marvellous Journey

 

 

 

 

 

 

 

 

V pátek 20.1. k nám do školy dorazil první mascot Norton z Turecké Antalyi.

 

S Nortnem jsme se rozloučili a 1.3.jsme přivítali Vincenta, který k nám přijel ze Španělska.

29.3. k nám dorazil další mascot, kuřátko Gustave z Francie.

 

Projekt Math in the supermarket, na kterém pracují žáci 7.A, je založen na zjišťování cen různých druhů potravin v supermarketech zúčastněných zemí a jejich porovnávání. Více informací je k dispozici na stránce třídy 7.A, kde najdete i nově vytvořená videa o českých bankovkách.

 

Do eTwinnigu se zapojili i žáci 6.A projektem We are numbers. Jejich prvním úkolem je vytvořit prezentaci (virtuální nástěnku Padlet), kde každý o sobě napíše co nejvíce informací obsahujících čísla. Více informací na stránce třídy 6.A.

 

Další třídou zapojenou do eTwinningu je 9.A. Jedná se o projekt The Circle. Žáci budou pracovat na různých úkolech týkajících se kruhu a jeho částí a to zejména z hlediska jejich praktického využití. Více informací na stránce třídy 9.A.
 

 

Christmas Greetings around Europe - ukončeno

Žáci 4A se zapojili do projektu „Christmas Greetings around Europe“ čili výměny přání k Vánocům mezi partnerskými školami v Evropě.  Mezi ně se řadily školy z Francie, UK, Itálie, Španělska, Portugalska, Litvy, Polska, Nizozemí a Řecka. Každé přání bylo napsané v anglickém a v rodném jazyce žáků.

Na to, jak děti tvořily přáníčka a na přání, která nám přišla z partnerských škol, se můžete podívat zde:

Jak jsme dělali přáníčka