Základní škola Brno,

nám. Míru 3

5.B

„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách něměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“ Jan Amos Komenský

Třídní učitelka: Mgr. Petr Jordan

 

 Plánované testy:

 

 

Čtení:

Tento šk. rok čteme jako mimočítankovou četbu J. Flanagan - Hraničárův učeň 1 a to vždy v úterních v hodinách čtení.

Jednou za 14 dní si děti budou číst ve čtvrtek svoji donesenou knihu. V polovině dubna proběhne "hitparáda čtení", kdy děti představí svoji knihu v krátkém výstupu před třídou (autor, ilustrace, krátké představení a hodnocení)

Každý žák odevzdá za jedno pololetí 4 čtenářské listy, ke stažení zde.

Termíny odevzdání: 15.3., 15. 4., 15. 5., 15.6.

 

KALENDÁŘ BŘEZEN

Školní kolo recitační soutěže bude pro naši třídu 20.3. ve 13 hodin 

 

Učivo  od 18.3. do 22. 3.:

Upozornění: Vážení rodiče, pokud byste narazili někde u Vás v knihovně, nebo jinde, na knihu "Náramky přátelství", prosím o zapůjčení. Já tu svoji mám ještě v minulém působišti. Také ještě jednou prosím, aby děti měly 3 různé barvy bavlnek - perlovek. Nepovinně, ale rád bych (i kluky) naučil plést jednoduchý náramek. 

Domácí úkoly: 

Probraná látka:

Učivo  od 11.3. do 15. 3.:

Kdo ještě neodevzdal čtenářské listy, má čas do středy. 

Domácí úkoly:

M- 53/12 na 18.3., Čj-naučit se pravidlo o psaní mě/mně (ne nazpaměť) na 18.3.,

Probraná látka:

Český jazyk:

Přídavná jména přivlastňovací, skloňování př. jm. stupňování (102- 106 cv.106/5 do seš), zájmena osobní, přivlastňovací a tázací. (108-109, seš.108/2) PS20/1,5, 24/8. Den diktátů a písemeček je středa.

Matematika:

Dokončujeme příklady na desetinná čísla (sčítání, odčítání, porovnávání). Děti si už nosí PS č. 2. V učebnici č. 2 doděláváme souhrnné opakování. Během příštího týdne dokončíme opakování. Je třeba stále opakovat násobilku a zejména!!! písemné odčítání, písemné dělení dvojciferným dělitelem a násobení. Z geometrie nás ještě příští týden čekají výpočty obsahu a modelování kvádru a krychle. 

Pracovní činnosti:

Za 14 dní (od 25.3.) budeme potřebovat 3-4 vyfouknutá, odmaštěná vejce, bavlnky (pokud možno melírované), herkules, semena obilí nebo pohanky (hrst), plastelinu, ovesné vločky (hrst), nádobka na materiál (např. od polárkového dortu). Nepovinně: krupice, mák, nalepovací "oči" (papírnictví), drobné korálky, na "dračí vejce" polystyrenové makety vajec. rýsováčky, zlatěnku, žlutý lýkový pásek.

Člověk a jeho svět

8.4 Rakousko

9.4. opakování našich sousedů

10.4. testík na naše sousedy(Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko)

 

 

Informatika

Základní pojmy z informatiky; Soubory a programy - studijní materiál.

Při další práci v hodinách budeme používat maily, takže je mějte připravené!

Začali jsme pracovat s Power Pointem. Zkoušíme různé návrhy, přechody snímků a animace textu.

 

Anglický jazyk:

čtvrt. pís. práce - čtvrtek 11.4. - present simple (každodenní činnosti), popis lidí, slovíčka lekce 4 a 6 

Projekt na toto pololetí: Žáci mají zadáno natočit film v angličitně. Téma je rozhovor (interview, moderátoři a jejich hosté). Role i téma rozhovoru je zcela na žácích.  Do půlky března mi skupiny přinesou vypracovaný scénář a až poté video. Konec projektu: v průběhu května. Nejlepší video získá odměnu.