Základní škola Brno,

nám. Míru 3

5.B

Zprávy ze ŠVP: Všichni v pořádku dojeli, ubytovali se a právě obědvají. První fotografie

 

„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“ Jan Amos Komenský


Třídní učitelka: Mgr. Petr Jordan

Učivo:

Český jazyk - mluvnice:

V češtině máme převážnou většinu požadovaného učiva probránu. Chybí jen přímá řeč. Proto se budeme věnovat zejména důslednému opakování. Pokusíme se individuálně pracovat s těmi dětmi, které mají v některých oblastech "mezírky". Takže domácí procvičování bude mít každý podle toho, co potřebuje procvičovat. U většiny je to především nová látka - shoda podmětu s přísudkem, přídavná jména a ze starší látky větné členy a slovní druhy. Moc bych byl rád, kdyby rodiče kontrolovali každý týden žákovské knížky a podepsali je. Dále pak nakoukli do sešitů v hlavních předmětech, hlavně diktátů a kontrolních prací. Také by bylo dobré, aby každé dítě mělo, i když se blíží závěr, folii A5, protože řada procvičovacích cvičení jsou doplňovačky.

Český jazyk - čtení a sloh:

Ve čtení, které je bohužel jen 2 krát týdně (je možné, že místo jedné hodiny mluvnice zařadíme právě čtení) musíme zlepšit techniku a výraz. Také je třeba zařadit mluvní cvičení a dříve slíbenou "hitparádu čtení". Děti se obávají postavit před třídu a povídat o daném tématu. Asi nejsložitějším problémem je psaní, ale to se těžko v 5. třídě mění. Nicméně pokusíme si udělat pár hodin "krasopisu". Už ruším čtení "Hraničáře", protože ho někteří už mají přečteného. Děti si na samostatné čtení přinesou svoji oblíbenou knížku, kterou budou číst a vždy na konci hodiny zapíší několika větami, co přečetly. Aby si nemusely pořizovat nový seši do literatury, budou používat sešit, co měly do slohu. Mám připraveny i zvláštní čtenářské listy s komplexními úkoly.

Matematika:

V matematice máme před sebou, zlomky a desetinná čísla. Ostatní látka je slušně zvládnuta, kromě geometrie. Prosím, aby děti nosily každý den dvě ořezané tužky (2,3), pravítko s ryskou a kružítko. Již nemáme daný den, kdy je geometrie. Látky je řádově méně, takže ji budeme probírat tehdy, když na ni příjde řada. Navíc budeme komplexně kombinovat aritmetiku s geometrií. Děti, které mají v něčem nedostatky, budou dostávat na procvičování příklady domů.

Domácí úkoly: 

Tento den žádný úkol není. Jen připomínám, že do Vv je třeba donést kousek zeleného krepového papíru, lepidlo a špejli.

Příští týden půjdeme v PČ na zahradu (pokud bude přát počasí) přesadit naše předpěstovaná rajčátka, takže děti by měly mít něco na převlečení, nebo normální oblečení.

Probraná látka:

Český jazyk:

 

Matematika:

 

Člověk a jeho svět:

Květen

lidské tělo (všechny důležité soustavy)- zelená učebnice přírodověda

Informatika

Základní pojmy z informatiky; Soubory a programy - studijní materiál.

V hodinách si děti vyzkoušely tvoření webu pomocí jazyka html. Všichni byli moc šikovní, ale trošku stydliví, následují ty ukázky, u kterých mám svolení je publikovat.

Ukázky vytvořených webovek:

Matyáš

Filip

Apollinka

Sára

Adélka

 

Anglický jazyk

10.6. závěrečná práce - there is/ are, předložky
- přítomný prostý a přítomný průběhový čas, popis osob

13.6. závěrečný test na slovíčka z lekcí 4,5, a 6

Do 30.5. přinést video!