Základní škola Brno,

nám. Míru 3

1.B

Hra je radost, učení při hře jest radostné učení.“ J. A. Komenský      

 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Kolčavová

 

ROZVRH 1. B

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

ČJ

M

AJ

ČJS

ČSP

Úterý

ČJ

M

TV

ČJ

 

Středa

ČJ

AJ

M

VV

VV

Čtvrtek

ČJ

M

ČJ

HV

 

Pátek

ČJ

TV

ČJS

ČJ

 

 

ČJS- ČLOVĚK A JEHO SVĚT (prvouka)

ČSP-ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (pracovní činnosti)

 

DUBEN

37. týden školy: 20. 5. - 24. 5. 2019 

ČESKÝ JAZYK

Slabikář: pokračujeme od strany 100 po stranu 104. Nově písmenka ď, ť, ň + bě, pě, vě, mě. Opakování již naučených písmen, modelování obtížných písmen z modelíny nebo na tabulku fixem. Čtení slabik, slov, vět. Procvičování slabik bě, pě, vě. Dramatizace pohádek.

Pracovní sešit: slouží k procvičení učiva z učebnice, necháváme ve škole.

Učivo: rozdíl mezi hláskou a písmenem, vyvozování slabik, čtení písmen, slabik, slov a vět. Čtení na pokračování- Bob a Bobek.

Písanka 4: od strany 25 po stranu 29.

 

MATEMATIKA

Matýskova matematika (učebnice): Nová učebnice - 3. díl Matýskova matematika - počítání do dvaceti. Nově určování počtu do 20, poznávání čísl 16 - 20 a psaní, slovní úlohy, používáme nově dopočítávadlo do 20. Pokračujem od strany 37 po stranu 40. Slovní úlohy s grafickým zaznamenáváním, určování počtu o 2, o 3, o 4, o 5 více. Seznámení s geometrickými tělesy: kvádr, jehlan, koule, krychle, válec. Stavba z krychlí- určování počtu krychlí ve sloupci.

Seznámení s geometrickými tělesy, vyhledávání geometrických těles (krychle, koule) a geometrických tvarů (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník). Rozdíl mezi geometrickým tvarem a tělesem. 

malý Matýsek (pracovní sešit): nový pracovní sešit- od strany 24 po stranu 27. Sešit necháváme ve škole, procvičujeme již naučené učivo.

Učivo: sčítání a odčítání v oboru 0 - 20, porovnávání < > =, grafické doplňování příkladů, číselné řady, nově zapojení slovních úloh - grafické názornění, zapsání příkladu a odpovědi.

K učebnici Matýskova matematika jsou vydaná výuková videa,která slouží k procvičování naučeného pro děti. Naleznete je na stránce:    http://www
.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-aktualizovane-vydani/

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

učivo - opakování: Orientace v čase, Člověk ve společnosti - Místo, kde žijeme.

 

Sdělení rodičům: 

1. Prosím o každodenní kontrolu psacích potřeb v pouzdře.

2. Prosím o kontrolu při práci na domácích úkolech a podpis rodiče.

3. Děti potřebují v hodinách mazací tabulku a fix!!! na procvičování již probraného učiva.

4. Prosím o vystřižení probíraných písmenek do desek na písmena. (M, m; A, a; L, l; E, e; S, s; O, o; P, p; U, u; I, i; T, t; J, j, Y, y; N, n; V, v; Z, z; D, d; K, k; Š, š; R, r; C, c; H, h; B, b, Ch, ch)

5. Prosím o pravidelnou kontrolu vlasů.

 

AKCE TŘÍDY 

Školní výlet
středa 29. 5., přibližně od 8 do 14 hodin.
Zámek Boskovice, edukativní historické hry v zámecké zahradě, dobové kostýmy,  návštěva města Boskovice.
Budeme mít zajištěnou dopravu autobusem a průvodce po celou dobu akce. Výlet je společný se třídou 1. A.
 

Pokud souhlasíte s účastí Vašeho dítěte na školním výletě na zámek, pošlete po dítěti vyplněnou přihlášku a platbu za výlet nejpozději do pondělí 20. 5. 2019

 

Projetový den

Poznávání města Brna a jeho okolí - Výlet na brněnskou přehradu a na hrad Veveří- projektoý den je plánovaný na polovinu června s ohledem a počasí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Hodiny anglického jazyka probíhají hravou formou. V hodinách využíváme učebnici English Adventure Starter A.

Dbejte prosím na to, aby měly děti pastelky všech barev. Barvy máme probrané všechny a potřebujeme je pořád procvičovat. Není možné, aby si žák půjčoval pastelky od spolužáka.

KVĚTEN

 • Jídlo (Food - chicken, bread, cheese, egg, apple, banana, orange, pear, milk, cake)
 • Do you like? I like..... I don' t like

DUBEN

 • Toys - hračky (ball, teddy bear, boat, doll, train, car, kite, yo-yo)
 • I have got
 • Velikonoce - Easter (easter bunny, basket, egg)
 • Jídlo (Food - chicken, bread, cheese, egg, apple, banana, orange, pear, milk, cake)
 • Do you like? I like..... I don' t like

BŘEZEN

 • barvy (black, white, brown, orange, pink, purple)
 • moře (fish, shell, crab, starfish. seahorse)
 • happy, sad
 • Toys - hračky (ball, teddy bear, boat, doll, train, car, kite, yo-yo)
 • I have got

ÚNOR

 • opakování slovíček ze všech probraných témat
 • škola (pen, pencil, book, rubber, table, chair, bag)
 • barvy (black, white, brown, orange, pink, purple)

LEDEN

 • opakování slovíček ze všech probraných témat
 • škola (pen, pencil, book, rubber, table, chair, bag)
 • čísla (6 - 10)
 • zvířata (cat, horse, rabbit, bird, dog)
 • velikost (big, small)
 • barvy (black, white)

PROSINEC

 • opakování slovíček ze všech probraných témat
 • škola (pen, pencil, book, rubber, table, chair)
 • Vánoce - Christmas (výroba vánoční knížky, vánoční přání, christmas tree, present, elf, Santa, star, snowman, bell)

LISTOPAD

 • hezké narozeniny (Happy birthday – písnička, cake, candles, present, balloons
 • čísla (1 – 5)

ŘÍJEN

 • části těla – head, hands, body, feet

ZÁŘÍ

 • Hello, I am
 • Barvy (red, green, blue, yellow)