Základní škola Brno,

nám. Míru 3

1.B

Hra je radost, učení při hře jest radostné učení.“ J. A. Komenský      

 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Kolčavová

 

ROZVRH 1. B

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

ČJ

M

AJ

ČJS

ČSP

Úterý

ČJ

M

TV

ČJ

 

Středa

ČJ

AJ

M

VV

VV

Čtvrtek

ČJ

M

ČJ

HV

 

Pátek

ČJ

TV

ČJS

ČJ

 

 

ČJS- ČLOVĚK A JEHO SVĚT (prvouka)

ČSP-ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (pracovní činnosti)

 

DUBEN

34. týden školy: 23. 4. - 26. 4. 2019 

ČESKÝ JAZYK

Slabikář: pokračujeme od strany 86 po stranu 89. Nově písmenka ď, ť, ň. Opakování již naučených písmen, modelování obtížných písmen z modelíny. Čtení slabik, slov, vět. Procvičování písmen- d, b, p.

Pracovní sešit: slouží k procvičení učiva z učebnice, necháváme ve škole.

Učivo: rozdíl mezi hláskou a písmenem, vyvozování slabik, čtení písmen, slabik, slov a vět. Čtení na pokračování- Bob a Bobek.

Písanka 4: od strany 9 po stranu 12.

 

MATEMATIKA

Matýskova matematika (učebnice): Nová učebnice - 3. díl Matýskova matematika - počítání do dvaceti. Sčítání do 15, dopočítáváme, určování počtu do 15, slovní úlohy, používáme nově dopočítávadlo do 20. Pokračujem od strany 20 po stranu 22. Slovní úlohy s grafickým zaznamenáváním, určování počtu o 2, o 3, o 4, o 5 více. Nově seznámení s geometrickými tělesy: kvádr a jehlan. Stavba z krychlí- určování počtu krychlí ve sloupci.

Nově poznávání a psaní čísel 11-15, určování daného počtu. Seznámení s geometrickými tělesy, vyhledávání geometrických těles (krychle, koule) a geometrických tvarů (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník). Rozdíl mezi geometrickým tvarem a tělesem. 

malý Matýsek (pracovní sešit): nový pracovní sešit- od strany 10 po stranu 12. Sešit necháváme ve škole, procvičujeme již naučené učivo.

Učivo: sčítání a odčítání v oboru 0 - 15, porovnávání < > =, grafické doplňování příkladů, číselné řady, nově zapojení slovních úloh - grafické názornění, zapsání příkladu a odpovědi. Nově čísla 11-15.

K učebnici Matýskova matematika jsou vydaná výuková videa,která slouží k procvičování naučeného pro děti. Naleznete je na stránce:    http://www
.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-aktualizovane-vydani/

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

učivo - Orientace v čase- rok, roční období.

 

Sdělení rodičům: 

1. Prosím o každodenní kontrolu psacích potřeb v pouzdře.

2. Prosím o kontrolu při práci na domácích úkolech a podpis rodiče.

3. Děti potřebují v hodinách mazací tabulku a fix!!! na procvičování již probraného učiva.

4. Prosím o vystřižení probíraných písmenek do desek na písmena. (M, m; A, a; L, l; E, e; S, s; O, o; P, p; U, u; I, i; T, t; J, j, Y, y; N, n; V, v; Z, z; D, d; K, k; Š, š; R, r; C, c; H, h; B, b, Ch, ch)

5. Prosím o pravidelnou kontrolu vlasů.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Hodiny anglického jazyka probíhají hravou formou. V hodinách využíváme učebnici English Adventure Starter A.

Dbejte prosím na to, aby měly děti pastelky všech barev. Barvy máme probrané všechny a potřebujeme je pořád procvičovat. Není možné, aby si žák půjčoval pastelky od spolužáka.

DUBEN

 • Toys - hračky (ball, teddy bear, boat, doll, train, car, kite, yo-yo)
 • I have got
 • Velikonoce - Easter (easter bunny, basket, egg)
 • Jídlo (Food - chicken, bread, cheese, egg, apple, banana, orange, pear, milk, cake)
 • Do you like? I like..... I don' t like

BŘEZEN

 • barvy (black, white, brown, orange, pink, purple)
 • moře (fish, shell, crab, starfish. seahorse)
 • happy, sad
 • Toys - hračky (ball, teddy bear, boat, doll, train, car, kite, yo-yo)
 • I have got

ÚNOR

 • opakování slovíček ze všech probraných témat
 • škola (pen, pencil, book, rubber, table, chair, bag)
 • barvy (black, white, brown, orange, pink, purple)

LEDEN

 • opakování slovíček ze všech probraných témat
 • škola (pen, pencil, book, rubber, table, chair, bag)
 • čísla (6 - 10)
 • zvířata (cat, horse, rabbit, bird, dog)
 • velikost (big, small)
 • barvy (black, white)

PROSINEC

 • opakování slovíček ze všech probraných témat
 • škola (pen, pencil, book, rubber, table, chair)
 • Vánoce - Christmas (výroba vánoční knížky, vánoční přání, christmas tree, present, elf, Santa, star, snowman, bell)

LISTOPAD

 • hezké narozeniny (Happy birthday – písnička, cake, candles, present, balloons
 • čísla (1 – 5)

ŘÍJEN

 • části těla – head, hands, body, feet

ZÁŘÍ

 • Hello, I am
 • Barvy (red, green, blue, yellow)