Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Výtěžek z Jarmarku a jeho užití

Výtěžek z letošního Jarmarku byl 24 268,- Kč. Za tyto peníze škola nakoupí celistvé řady knih pro čtení na I. stupni, doplní knihy pro povinnou četbu na II. stupni a další knihy podle přání žáků školy. Všem našim příznivcům děkujeme :-)