Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Vyjádření vedení ZŠ k zavádějícím informacím ohledně naší školy

Vedení ZŠ vyjadřuje důrazný nesouhlas se šířením lživých tvrzení a pomluv poškozujících dobré jméno školy ze strany matky žáka naší školy ve věci jeho úrazu.

Vše bylo vyhodnoceno a řešeno vzhledem k daným okolnostem úrazu žáka adekvátně situaci a škola ani její zaměstnanci nepochybili. Zákonní zástupci s tímto byli seznámeni a jsou si tudíž dobře vědomi celé situace, ve které k úrazu jejich syna došlo.

V případě, že zraněný žák z nějakého důvodu svoje zdravotní potíže nenahlásí, případně je zkreslí, nemůže mu být poskytnuta (přivolána) odpovídající pomoc. Jsme přesvědčeni, že všem našim žákům je v případě potřeby poskytována citlivá a dostatečná péče, a doposud jsme se s negativní reakcí ze strany rodičů nesetkali.

Podobná vyjádření matky žáka (včetně jejích příspěvků na sociálních sítích) považuje ředitelka školy za krajně nevhodná.