Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Stravování v době nemoci žáka

1.Zařízení školního stravování, tedy i školní jídelna, zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole.

2.Za pobyt ve škole se považuje první i druhý den neplánované (nemoc) nepřítomnosti žáka ve škole.

3.V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka.

4.Třetí a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování. Ani zákonný zástupce žáka nesmí odnést stravu v jídlonosiči. Na tyto dny by se měly obědy odhlásit.