Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Školní sportovní klub

Naše škola se snaží v rámci všestranného rozvoje dítěte poskytnout žákům kromě základní tělesné výchovy i další sportovní činnosti, náměty a motivace. Naší snahou je, aby byl pohyb pro děti přirozenou součástí jejich života. Jednou ze školních aktivit je účast dětí na sportovních soutěžích. Podmínkou, která umožní dítěti zapojit se do školních soutěží, je členství ve školním sportovním klubu, který pracuje pod hlavičkou AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). AŠSK pořádá nebo zajišťuje značnou část školních soutěží v rámci celé republiky.  www.assk.cz