Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Setkání s výchovnou poradkyní

Setkání s výchovnou poradkyní ohledně přijímacího řízení na SŠ - oprava!

Setkání proběhne 4. 12. 2018. Schůzka rodičů žáků z 5. a 7. tříd bude v 16:00, schůzka rodičů žáků 9. ročníku bude v 17:00.

Akce proběhne ve třídě 7.A.

Účast není povinná.

Během setkání je možnost zakoupit přihlášku na SŠ 1 ks á 3,- Kč.