Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Projekt "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi"

Na naší školu přišla výzva MPSV k projektu potravinové pomoci pro žáky ZŠ na šk. rok 2019/2020. Pro více informací čtěte dále. Pokud by tohoto projektu chtěl některý ze zák. zástupců využít, prosíme, napište nejpozději do 20. 3. 2019 na zsmiru@zsmirubrno.cz, abychom měli čas se do projektu zapojit.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dne 05.03.2019 pátou výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, nazvanou Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi.

Jihomoravský kraj, stejně jako v předchozích letech, plánuje projekt předložit a o finanční prostředky na úhradu obědů ohroženým dětem ve školním roce 2019/2020 požádat.

Jihomoravský kraj bude v rámci projektu příjemcem dotace (bude projekt předkládat a následně s MPSV řešit veškeré administrativní náležitosti), školy, popř. zařízení školního stravování budou partnery projektu.

 

Cíl pomoci:

Zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin ve věku 3 – 15 let ve školním roce 2019/2020 pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a víceletých gymnázií.

 

Cílová skupina:

Děti ve věku 3 -15 let, které navštěvují školní nebo předškolní zařízení. Jedná se o děti, které se nacházejí jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí v hmotné nouzi, což bude následně (v průběhu května a června 2019) ověřovat místně příslušný Úřad práce.

 

Do projektu je možné se zapojit pouze nyní, zapojení v průběhu školního roku projekt neumožňuje.