Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přijímací řízení na SŠ a víceletá gymnázia

Upozorňujeme, že poslední termín odevzdání přihlášek na SŠ pro potvrzení údajů ZŠ je v pondělí 25. 2.