Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Pokračování PC kroužku 2. pol.

Žáci, kteří chtějí navštěvovat PC kroužek i ve 2. pololetí, nechť zaplatí do konce ledna v kanceláři 490,- Kč. Pokud by se chtěl přihlásit někdo nový, zkontaktujte se nejdříve s p. učitelem Himmelem.