Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Pokračování keramiky 2. pol.

Žáci, kteří chtějí pokračovat v keramickém kroužku i ve 2. pololetí, nechť zaplatí 950,- Kč v kanceláři školy do konce ledna.