Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Organizace vánočních dílen

Dne 13. 12. proběhnou vánoční dílny. Vyučování pro oba stupně bude od 8:00 do 11:40, není ani 0. hodina, ani odpolední vyučování! Čtenářský klub bude ve 12:30.