Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Nabídka školního klubu

Vážení a milí rodiče,

Školní klub Kotva, který sídlí na vedlejším gymnáziu, nabízí vašim dětem především na druhém stupni celoroční vyžití.

  • Máme každodenní otevřenou klubovnu jak ráno od 7 do 9, tak i každé odpoledne od 11 do 17 hodin, také se staráme o sportovní areál našich škol.
  • Pořádáme akce o prázdninách, lyžařský výcvik o jarních prázdninách, v létě jezdíme na kola i na jiné tábory.
  • Máme různé přespávačky v klubu - duchovní obnovy, filmové večery, karneval, deskohraní, tvoření ozdob na Vánoce, Velikonoce,…
  • Realizujeme kroužky sportovní, přírodovědné, hudební a divadelní, tvořivé, jazykové i jiné

Tyto aktivity se snažíme nabídnout všem, kteří k nám chodí. Zároveň usilujeme o co nejmenší finanční zatížení vás rodičů. Za tímto účelem je ale třeba, abychom naplnili naši kapacitu žáků.  

Proto pokud si myslíte, že byste našich služeb někdy v průběhu školního roku využili nebo chcete jen vypomoci těm, kteří do klubu chodí, prosím přihlaste své dítě do našeho školního klubu Kotva. V příloze se nachází přihláška. Odevzdejte ji, prosím, nejpozději do středy 7.11.2018 v klubu Kotva.

Josef Přehnal, vedoucí školního klubu

 

 

---

Bc. Josef Přehnal

vedoucí školního klubu /

CMG a SOŠPg Brno

Cyrilometodějské gymnázium
a střední odborná škola
pedagogická Brno

 

Lerchova 63, 602 00 Brno, CZ
tel.: +420 543 423 759, +420 733 689 464

prehnal@cmgp.cz
www.cmgp.cz