Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Klasifikace ve 2. pololetí

V souladu s pokyny MŠMT bude škola při závěrečném hodnocení žáků vycházet z následujících podkladů:

  1. výsledky žáků v období od začátku 2. pololetí (3. 2. 2020) do 10. 3. 2020

  2. výsledky žáků v dálkovém vzdělávání (od 11. 3. 2020)

  3. práce žáků a jejich výsledky v období od 25. 5. 2020 (platí pro 1. stupeň)

  4. hodnocení žáka za 1. pololetí šk. roku 2019/2020

 

Klasifikace za 2. pololetí bude uzavřena k 23. 6. 2020.

Konkrétní kritéria hodnocení předmětů budou zpřesněna na stránkách tříd.

Bližší informace k odevzdávání učebnic a předávání vysvědčení budou upřesněna.