Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Anketa ke stravování

Po dohodě s Klubem rodičů vyhlašujeme celoškolní anketu ke stravování od šk. roku 2019/2020. Tato anketa se týká pouze žáků a učitelů registrovaných ke školnímu stravování.

Anketní lístky budou v nejbližších dnech nalepeny v žákovských knížkách či deníčcích, prosíme o zaznamenání Vaší volby na tento lístek. Třídní učitelé potom seznamy strávníků s vyznačenými odpověďmi předají ředitelství školy. Hlasování bude ukončeno 30. 4. 2019. Všechny potřebné informace k samotnému hlasování najdete na lístcích.