Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Zeměpis 8.A

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát ihned v hodině následující.

UČIVO NA SAMOSTUDIUM:

 

V TÝDNU OD 6. 4. - 10. 4.

- vypracujte pracovní list o NĚMECKU a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do středy 15.4. (kdo má doma tiskárnu pracovní list si vytiskne a vyplní, kdo ne, napíše mi do emailu pouze číslo otázky + odpověď) - termín odevzdání je prodloužený vzhledem k Velikonočním prázdninám

- pracovní list: zde

- kdo má doma atlas, bude pracovat s ním, kdo ne, přikládám mapu, abyste mohli pracovní list vyplnit

- mapa Německa: zde

- přečtěte si kapitolu ALPSKÉ ZEMĚ v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu

- zápis ALPSKÉ ZEMĚ: zde

 

V TÝDNU OD 30. 3. - 3. 4.

- vypracujte pracovní list na ZÁPADNÍ EVROPU a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 3.4. (kdo má doma tiskárnu pracovní list si vytiskne a vyplní, kdo ne, napíše mi do emailu pouze číslo otázky + odpověď) - pracovní list je hodnocený a známkovaný jako test 

- pracovní list: zde

- začít pročítat kapitolu STŘEDNÍ EVROPA  v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu 

- zápis STŘEDNÍ EVROPA + NĚMECKO : zde

 

V TÝDNU OD 23. 3. - 27. 3.

- dočíst kapitolu ZÁPADNÍ EVROPA v učebnici + napsat zápis do sešitu (budu vybírat sešity a kontrolovat)

- součástí zápisu jsou i úkoly č. 2 a 3. (viz dokument) na vyhledávání na internetu - abych ověřila, že pracujete a vyhledáváte, pošlete mi všechny 3 vypracované a vyfocené úkoly v sešitě na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 27.3. - úkoly jsou hodnocené a známkované 

- zápis FRANCIE + MONAKO + ZEMĚ BENELUXU: zde

 

V TÝDNU OD 16. 3. - 20. 3.

- postupně číst kapitolu ZÁPADNÍ EVROPA + napsat zápis do sešitu

- součástí zápisu je úkol č. 1 (viz dokument) na vyhledávání na internetu (informace o BREXITU - jednotlivé úkoly mi po návratu do školy ukážete -> známka do ŽK)

- zápis: zde

V TÝDNU OD 11. 3. - 13. 3.

Přečíst kapitolu ZÁPADNÍ EVROPA v učebnici + napsat zápis do sešitu (budu kontrolovat!!)