Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Zeměpis 8.A

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát ihned v hodině následující.

UČIVO NA SAMOSTUDIUM:

 

V TÝDNU OD 15. 6. - 19.6.

Všechny úkoly máte již zadané, učebnice osmého ročníku je probraná, takže kdo má vše splněno, může odpočívat. Pokud někdo úkoly nesplnil, nebo mi nedodal opravy, máte poslední možnost tak učinit. V pátek se uzavírají známky, koho zajímá, co dostane na vysvědčení a rád by třeba s výslednou známkou ještě něco udělal, nechť mě kontaktuje na email. Výsledná známka bude ze známek, které jste nasbírali ještě ve škole, dále přihlédnu k domácí práci, popř. ke známce z 1.pololetí, když to bude nerozhodně. 

 

Pro zájemce o Asii - jelikož jste učivo měli mít probrané již minulý rok, nebudu Vám teď na konci školního roku zadávat další úkoly

                                 - veškeré učivo je uvedené na stránkách sedmého ročníku, takže koho to zajímá, může se podívat tam a doplnit si 

                                  chybějící zápisy smiley

 
V TÝDNU OD 8. 6. - 12.6.

- přečtěte si kapitolu JIŽNÍ ASIE v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu

- zápis: zde

- vypracujte pracovní list a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 12.6. (kdo má doma tiskárnu pracovní list si vytiskne a vyplní, kdo ne, napíše mi do emailu pouze číslo otázky + odpověď) 

- pracovní list: zde

 

V TÝDNU OD 1. 6. - 5.6.

- přečtěte si kapitolu KAVKAZ v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu

- zápis: zde

- vypracujte pracovní list a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 5.6. (kdo má doma tiskárnu pracovní list si vytiskne a vyplní, kdo ne, napíše mi do emailu pouze číslo otázky + odpověď) 

- pracovní list: zde

 

V TÝDNU OD 25. 5. - 29. 5.

- tento týden se Vás čeká ČLENĚNÍ ASIE 

- z učebnice si vypište 7 hlavních oblastí (str. 18) - vzpomeňte si na ČLENĚNÍ EVROPY, kterou jsme dělali podobně - kdo si nepamatuje, každou oblast si podtrhejte (zvýrazněte) jinou barvu a tou stejnou barvou pak vyznačíte celou oblast do mapy

vytiskněte si slepou mapu ASIE: zde

- všichni jste zvládli vyplnit první slepou mapou, takže věřím, že i nyní máte možnost tisku, kdo ne, napíše mi email a já mu pošlu náhradní práci

- vaším úkolem je správně pojmenovat všechny státy Asie, a poté je i správně vybarvit podle oblastí - celkem je to 44 států 

- kdo má doma atlas, samozřejmě bude pracovat s atlasem, kdo ne, bude muset listovat učebnicí (str. 19 - 38), kde jsou všechny státy uvedené ve zjednodušených mapách

- vypracované mapy se všemi zaznačenými státy a rozčleněnými do oblastí vyfoťte a pošlete mi na můj email denisa.jiruskova@seznam.cz do pátku 29.5. 

 

V TÝDNU OD 18. 5. - 22. 5.

- přečtěte si kapitolu  OBYVATELSTVO + HOSPODÁŘSTVÍ ASIE v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu

- zápis : zde

- pracovní list na tento týden není

- prosím všechny, kdo se ještě nezaregistrovali na stránkách online učebnice, aby tak učinili, protože příští týden budeme dělat členění Asie a učebnici k tomu budete potřebovat

 

V TÝDNU OD 11. 5. - 15. 5.

- přečtěte si kapitolu PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ASIE v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu

- zápis: zde

- vypracujte pracovní list o ASII a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 15.5. (kdo má doma tiskárnu pracovní list si vytiskne a vyplní, kdo ne, napíše mi do emailu pouze číslo otázky + odpověď) 

- pracovní list: zde

 

V TÝDNU OD 4. 5. - 8.5.

- jak jsem zjistila, nemáte rozdaný 2. díl učebnice - ČR, ale zároveň jste ani loni nestihli probrat spoustu učiva

- ČR se probírá v 9. ročníku, takže se vrátíme k učivu o Asii

- vím, že učebnice už nemáte u sebe, ale jsou k dispozici online zde (pokud jste to ještě nezkoušeli, stačí se jednoduše zaregistrovat)

- stejně jako v Evropě, nejdříve je nutné se seznámit se světadílem na mapě

- vytiskněte si slepou mapu ASIE: zde

- většina z Vás mi posílá vytištěné a vyplněné pracovní listy, takže věřím, že máte možnost tisku, kdo ne, bude si muset zkusit mapu jednoduše překreslit 

- napište si kratičký úvodní zápis k Asii a začněte zaznačovat pojmy do mapy - zaznačujte si barevně, ať se v tom vyznáte (kdo chce, může si vytisknout map víc, aby to měl přehlednější, protože pojmů je hodně)

- kdo má doma atlas, samozřejmě bude pracovat s atlasem, kdo ne, v učebnici na str. 4 je zjednodušená mapa podle níž můžete také pracovat (popř. vyhledejte mapu na internetu)

- vypracované mapy se všemi zaznačenými pojmy vyfoťte a pošlete mi na můj email denisa.jiruskova@seznam.cz do pátku 8.5. 

- zápis a pojmy k Asii: zde

 

V TÝDNU OD 27. 4. - 1.5.

- jelikož máme probranou celou Evropu (samozřejmě kromě ČR), tento týden nebudete mít zápis do sešitu, ale vyplníte velké souhrnné opakování

- vypracujte ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ na EVROPU a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 1.5. (kdo má doma tiskárnu pracovní list si vytiskne a vyplní, kdo ne, napíše mi do emailu pouze číslo otázky + odpověď) - opakování je hodnocené a známkované jako test 

- závěrečné opakování: zde

 

V TÝDNU OD 20. 4. - 24.4.

- pokračujte ve čtení kapitoly VISEGRÁDSKÉ ZEMĚ v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu

- zápis na Slovenskozde

- vypracujte pracovní list na STŘEDNÍ EVROPU a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 24.4. (kdo má doma tiskárnu pracovní list si vytiskne a vyplní, kdo ne, napíše mi do emailu pouze číslo otázky + odpověď) - pracovní list je hodnocený a známkovaný jako test 

- pracovní list: zde

 

V TÝDNU OD 14. 4. - 17.4.

- připomínám úkol z minulého týdne - NĚMECKO termín odevzdání je středa 15.4. 

přečtěte si kapitolu  VISEGRÁDSKÉ ZEMĚ v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu

- zápis na Polsko a Maďarsko: zde 

 

V TÝDNU OD 6. 4. - 10. 4.

- vypracujte pracovní list o NĚMECKU a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do středy 15.4. (kdo má doma tiskárnu pracovní list si vytiskne a vyplní, kdo ne, napíše mi do emailu pouze číslo otázky + odpověď) - termín odevzdání je prodloužený vzhledem k Velikonočním prázdninám

- pracovní list: zde

- kdo má doma atlas, bude pracovat s ním, kdo ne, přikládám mapu, abyste mohli pracovní list vyplnit

- mapa Německa: zde

- přečtěte si kapitolu ALPSKÉ ZEMĚ v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu

- zápis ALPSKÉ ZEMĚ: zde

 

V TÝDNU OD 30. 3. - 3. 4.

- vypracujte pracovní list na ZÁPADNÍ EVROPU a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 3.4. (kdo má doma tiskárnu pracovní list si vytiskne a vyplní, kdo ne, napíše mi do emailu pouze číslo otázky + odpověď) - pracovní list je hodnocený a známkovaný jako test 

- pracovní list: zde

- začít pročítat kapitolu STŘEDNÍ EVROPA  v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu 

- zápis STŘEDNÍ EVROPA + NĚMECKO : zde

 

V TÝDNU OD 23. 3. - 27. 3.

- dočíst kapitolu ZÁPADNÍ EVROPA v učebnici + napsat zápis do sešitu (budu vybírat sešity a kontrolovat)

- součástí zápisu jsou i úkoly č. 2 a 3. (viz dokument) na vyhledávání na internetu - abych ověřila, že pracujete a vyhledáváte, pošlete mi všechny 3 vypracované a vyfocené úkoly v sešitě na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 27.3. - úkoly jsou hodnocené a známkované 

- zápis FRANCIE + MONAKO + ZEMĚ BENELUXU: zde

 

V TÝDNU OD 16. 3. - 20. 3.

- postupně číst kapitolu ZÁPADNÍ EVROPA + napsat zápis do sešitu

- součástí zápisu je úkol č. 1 (viz dokument) na vyhledávání na internetu (informace o BREXITU - jednotlivé úkoly mi po návratu do školy ukážete -> známka do ŽK)

- zápis: zde

V TÝDNU OD 11. 3. - 13. 3.

Přečíst kapitolu ZÁPADNÍ EVROPA v učebnici + napsat zápis do sešitu (budu kontrolovat!!)