Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Zeměpis 8.A

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát ihned v hodině následující.

TESTY: 11.10. Evropa - charakteristika

PROBRANÉ UČIVO

ZÁŘÍ - Opakování 7. ročníku

         - Evropa - přírodní podmínky

                       - povrch, vodstvo, podnebí

ŘÍJEN - Evropa - obyvatelstvo

                          - hospodářství