Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Výchova ke zdraví 8.A

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát ihned v hodině následující.

TESTY: 11.10. První pomoc

PROBRANÉ UČIVO

ZÁŘÍ - Úvod do předmětu VkZ

         - První pomoc - resuscitace, zotavovací poloha

                                - šok, vdechnutí cizího tělěsa, krvácení, úrazy (zlomeniny)

         - Praktický nácvik 1. pomoci

ŘÍJEN - První pomoc - náhlé závažné stavy

                                  - popáleniny, omrzliny, otravy