Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Výchova ke zdraví 8.A

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát ihned v hodině následující.

TESTY: 13.12. Popis svalů

PROBRANÉ UČIVO

ZÁŘÍ - Úvod do předmětu VkZ

         - První pomoc - resuscitace, zotavovací poloha

                                - šok, vdechnutí cizího tělěsa, krvácení, úrazy (zlomeniny)

         - Praktický nácvik 1. pomoci

ŘÍJEN - První pomoc - náhlé závažné stavy

                                  - popáleniny, omrzliny, otravy

            - Zdraví

LISTOPAD - Popis kostí

                   - Kosterní soustava - onemocnění

                   - Kosterní soustava - vady

PROSINEC - Popis svalů

                    - Jak pracují svaly?

                    - Svalová soustava - onemocnění