Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Občanská výchova 8.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

Září

Příprava 90. výročí založení naší školy

Příprava Dne jazyků - pracujeme na prezentaci 

těchto zemí: Itálie a Finska

Den české státnosti: 28. 9. - jeho význam

Téma: Osobnost

Učebnice str. 6-9