Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 8.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

Hodnocení za 2. pololetí 
Při hodnocení budu vycházet jak ze známek, které děti nasbíraly do uzavření škol, tak z aktivity a včasného plnění zadaných úkolů během distanční výuky. Pokud by mělo dojít ke zhoršení prospěchu oproti prvnímu pololetí, budu kontaktovat rodiče a zvát si děti do školy na konzultaci, příp. přezkoušení.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 22.6. AŽ 26.6.

Opakování učiva - PL1PL2PL3

 

UČIVO NA OBDOBÍ 15.6. AŽ 19.6.

Opakování učiva - PL1 - řešení zde, PL2 - řešení zde, PL3 řešení zde

Veškerou práci prosím vyfotit a poslat do pátku do 15 hodin.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 8.6. AŽ 12.6.

Konstrukční úlohy - PS str. 233/A-11, 234-236/vše - řešení zde, 237/B-19, 239/vše, 240/A-3, 241/B-5 - řešení zde.

Veškerou práci prosím vyfotit a poslat do pátku do 15 hodin.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 1.6. AŽ 5.6.

Množiny všech bodů dané vlastnosti - PS str. 225/vše - řešení zde.

Konstrukční úlohy - PS str. 228 až 232/vše - řešení zde.

Veškerou práci prosím vyfotit a poslat do pátku do 15 hodin.

Práci za minulý týden neodevzdali: Ivo, Filip, Lukáš, Nikita, Ríša, Matěj.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 25.5. AŽ 29.5.

Z důvodu přetrvávajících obtíží s aplikací Discord budeme pokračovat s výukou v aplikaci ZOOM. Tuto aplikaci je nutné si stáhnout na adrese zoom.us  a zaregistrovat se zde. 

Konstrukční úlohy - PS str. 220/vše, 221/C-13. Řešení str. 220 - 221 zde
Množiny všech bodů dané vlastnosti - uč. str. 104 až 108 - prostudovat všechny vzorové příklady (Příklad 1 až Příklad 5) se žlutými rámečky + dva žluté rámečky na str. 108. V PS vyřešit všechna cvičení na str. 223 a 224. Řešení str. 223 - 224 zde
Veškerou práci prosím vyfotit a poslat do pátku do 15 hodin.
Řešení pracovního listu na mocniny a odmocniny zde.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 18.5. AŽ 22.5.

Vzájemná poloha dvou kružnic - uč. str. 85 až 87 - prostudovat žluté rámečky. PS str. 184/vše (řešení zde), 185/vše

Konstrukční úlohy - PS str. 220/vše
Samostatná práce - PS str. 219/vše - termín odevzdání pátek 15 hodin. Řešení zde

 

 

UČIVO NA OBDOBÍ 11.5. AŽ 15.5.

PS str. 177/B-10

Thaletova věta - uč. str. 89/žlutý rámeček - prostudovat, zapsat do PS na str. 178. PS str. 179/vše, 180/vše - řešení zde.
Pracovní list na Thaletovu kružnici zde.

Opakování mocniny a odmocniny - procvičování k přijímacím zkouškám zde.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 4.5. AŽ 7.5.

Samostatná práce - PS str. 244/A-15, 245/A-19, A-20, 246/A-23, 248/A-27 - termín odevzdání je pátek 15 hodin. Řešení zde.

Závěrečné opakování - PS str. 244/A-16, 245/A-21, 246/A-22, A-24, 248/B-29.

Vzájemná poloha kružnice a přímky - uč. str. 79 až 80 - prostudovat všechny žluté rámečky, str. 81 až 84 - prostudovat všechny žluté rámečky a přepsat je do PS na str. 174. PS str. 175/vše, 176/vše. Řešení zde.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 27.4. AŽ 30.4.

Slovní úlohy na tělesa z praxe - PS str. 214/A-2, A-3, 215/A-4, A-6, 216/vše, 217/B-10. Řešení zde.
Závěrečné opakování - PS str. 242 - 243/všechna cvičení. Řešení zde.

Samostatnou práci na kruh a válec neodevzdali Nikita a Ríša.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 20.4. AŽ 24.4.

Válec - PS str. 204/A-17, A-18, 205/B-19, B-20. Pracovní list na válec zde.
Koule - PS str. 210 až 211 všechna cvičení. Vzorce na výpočet povrchu a objemu koule si budeme říkat na online hodině nebo je lze nalézt na internetu.

Samostatná práce na kruh a válec - PS str. 208 - termín odevzdání pátek 15 hodin.

Test na kruh a kružnici dosud neodevzdal Ríša.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 13.4. AŽ 17.4.

Válec - uč. str. 138 - překreslit síť válce do PS na str. 198, objem válce - uč. str. 139 - přepsat žluté rámečky do PS na str. 198, povrch válce - uč. str. 140 (dole) a 141 žluté rámečky - překreslit a přepsat do PS na str. 198 (obsah pláště válce označit Spl, nikoliv Q).
PS str. 199 až 203 všechna cvičení.


UČIVO NA OBDOBÍ 6.4. AŽ 9.4.

Slovní úlohy na kruh a kružnici - PS str. 193 - 196 / vyřešit všechna cvičení kromě A - 9 a C-12. 

Test na kruh a kružnici zde. TERMÍN ODEVZDÁNÍ VYŘEŠENÉHO TESTU JE ČTVRTEK DO 18 HODIN.

Děkuji všem za včasné odevzdání testu na slovní úlohy. Řešení tohoto testu najdete zde.

 

 

UČIVO NA OBDOBÍ 30.3. AŽ 3.4.

Test na slovní úlohy zde.
Prosím vyřešte test samostatně, bez pomoci rodičů. Řešení každého příkladu bude obsahovat stručný zápis zadání, sestavení rovnice, vyřešení rovnice, zkoušku dosazením do zadání a písemnou odpověď. Testy budu známkovat. Prosím o zaslání vyřešených testů do pátku 3.4. do 18 hodin.
(Kdo nemá možnost si test vytisknout, stačí, když pošle číslo příkladu + řešení.)

 

Kruh, kružnice - uč. str. 79 - 80, prostudovat všechny žluté rámečky a opsat do pracovního sešitu na str. 170 (3.díl). 

Délka kružnice, obvod kruhu - uč. str. 90 - 92, prostudovat, zapsat vzorec na výpočet obvodu kruhu (poslední žlutý rámeček na str. 92) do PS na str. 187.
PS str. 187 - 189 vypočítat všechna cvičení kromě C -10.

Obsah kruhu - uč. str. 93, prostudovat odvození vzorce (žlutý rámeček) a zapsat vzorec do PS na str. 190. Vyřešit všechna cvičení v PS na str. 190 - 192.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 23.3. AŽ 27.3.

Slovní úlohy - PS str. 153/B-18, str. 155 - 158
Vyjádření neznámé ze vzorce - PS str. 159 - 160
Souhrnné opakování - PS str. 163 - 166

 

UČIVO NA OBDOBÍ 11.3. AŽ 20.3.

Slovní úlohy - pracovní sešit str. 148 až 152.

Rovnice se zlomkem - v pracovním sešitě vypracovat strany 144, 145 a 147. 
Slovní úlohy - učebnice str. 34 - 35. Prostudovat vzorové příklady Příklad 1 (str.34), Příklad 2 (str.35) a vyřešit cvičení 1 až 5 na str. 35.