Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 8.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

UČIVO NA OBDOBÍ 30.3. AŽ 3.4.

Test na slovní úlohy zde.
Prosím vyřešte test samostatně, bez pomoci rodičů. Řešení každého příkladu bude obsahovat stručný zápis zadání, sestavení rovnice, vyřešení rovnice, zkoušku dosazením do zadání a písemnou odpověď. Testy budu známkovat. Prosím o zaslání vyřešených testů do pátku 3.4. do 18 hodin.
(Kdo nemá možnost si test vytisknout, stačí, když pošle číslo příkladu + řešení.)

 

Kruh, kružnice - uč. str. 79 - 80, prostudovat všechny žluté rámečky a opsat do pracovního sešitu na str. 170 (3.díl). 

Délka kružnice, obvod kruhu - uč. str. 90 - 92, prostudovat, zapsat vzorec na výpočet obvodu kruhu (poslední žlutý rámeček na str. 92) do PS na str. 187.
PS str. 187 - 189 vypočítat všechna cvičení kromě C -10.

Obsah kruhu - uč. str. 93, prostudovat odvození vzorce (žlutý rámeček) a zapsat vzorec do PS na str. 190. Vyřešit všechna cvičení v PS na str. 190 - 192.

 

Od pondělí do čtvrtka v 11 hodin se budeme opět potkávat na Discordu - odkaz zde. Poprosím opět všechny, aby mi do konce týdne poslali vyfocené vypracované úkoly mailem.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 23.3. AŽ 27.3.
Slovní úlohy - PS str. 153/B-18, str. 155 - 158
Vyjádření neznámé ze vzorce - PS str. 159 - 160
Souhrnné opakování - PS str. 163 - 166

 

UČIVO NA OBDOBÍ 11.3. AŽ 20.3.

Slovní úlohy - pracovní sešit str. 148 až 152.

Rovnice se zlomkem - v pracovním sešitě vypracovat strany 144, 145 a 147. 
Slovní úlohy - učebnice str. 34 - 35. Prostudovat vzorové příklady Příklad 1 (str.34), Příklad 2 (str.35) a vyřešit cvičení 1 až 5 na str. 35.