Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 8.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

ZÁŘÍ

Opakování a prohlubování učiva ze 7. ročníku

4. - 18. 9. 
Početní operace s celými čísly - pracovní sešit str. 1 až 4
Početní operace s racionálními čísly - pracovní sešit str. 5 až 12

16. - 20. 9.
Výpočty obvodů a obsahů čtverce, obdélníku, kosočtverce, kosodélníku, trojúhelníku a lichoběžníku. Je nutné znát vzorce!!! Jednotky obsahu. PS str. 13 až 17. 

 

23. - 27.9.
Objemy a povrchy těles, jednotky objemu - PS str. 19 - 22.

30. 9. - 4. 10.
Středová a osová souměrnost - PS str. 24 - 25, přímá a nepřímá úměrnost - PS str. 28 - 31.

ŘÍJEN

14. - 18. 10.
Poměr, měřítko plánu a mapy, PS str. 33 - 37. Trojčlenka, PS str. 38 - 41. Procenta, PS str. 42 - 45.

21.10. - 25.10.
Procenta, promile, PS str. 46 - 49. Druhá mocnina, PS str. 52 - 54

 

LISTOPAD

4.11. - 8.11.
Druhá mocnina a odmocnina, PS  str. 55 až 65.

V pondělí 11.11. budeme psát kontrolní písemnou práci za 1. čtrvtletí z tohoto učiva:
- sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel (= kladných a záporných) a zlomků
- povrch a objem hranolu
- poměr
- měřítko plánu a mapy
- trojčlenka
- procenta
- druhá mocnina a odmocnina