Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 8.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

ZÁŘÍ

Opakování a prohlubování učiva ze 7. ročníku

4. - 18. 9. 
Početní operace s celými čísly - pracovní sešit str. 1 až 4
Početní operace s racionálními čísly - pracovní sešit str. 5 až 12