Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 8.A

Vyučující: Kateřina Julínková

  Ivo Theo Filip Adam Eva Lukáš Julie Nikita Ríša Adélka Matěj Linda Matyáš Natálka
potvrzení o přečtení ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano
PLč.2 ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
přísudky ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
podmět a přísudek ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano
úvaha na 20.3. ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
úvaha na 3. 4. ano ne ano ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano
Marie Antoinett    do 1. 4. ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
PLč.5do 1.4. ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
otázky (pojmy) do 3. 4.  ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano ne ano ano ano
Plč.6    do 3. 4.  ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
PLč.7  do 3. 4.  ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
PLč.8  do 6. 4. ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano
test od 12 do 14 hod ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
PLč.9 do 8.1.         ano   ano         ano    
                             
                             

 

ano-takto zelené ano značí "se zpožděním"

ÚKOLY NA TÝDEN OD 6. 4. DO 10. 4.

Až budu mít odevzdány PLč.8 a PLč.9 ode všech, umístím zde na stránky k samostatné kontrole správně provedené úkoly. Vaše odevzdané PL si samozřejmě zakládám.

ČEŠTINA

pondělí: Příslovečná určení, druhy

ze str. 76 si opiš do sešitu Český jazyk pod nadpis Příslovečná určení žlutou tabulku příslovečných určení a zopakuj si otázky na různé druhy 

vypracuj pracovní list č. 8:      /Files/Kateřina Julínková/PLč.8_zadání.docx

LITERATURA

úterý: Test z literatury (Literatura 2.poloviny 19.století)

V úterý v 12.00 hod zadám na stránky pracovní list s otázkami z celé kapitoly. Budete mít dvě hodiny na jejich vypracování. Za provedené budu brát testy, které dojdou do 14 hod. Při vypracovávání otázek postupujte jako když píšete test ve škole.

Test vám rozesílám také mailem.

/Files/Kateřina Julínková/test_majovci.docx

ČEŠTINA

středa: Příslovečná určení, procvičování

Vypracuj pracovní list č. 9    /Files/Kateřina Julínková/PLč.9_zadání.docx

SLOH

pátek: Je Velký pátek. Máte to bez úkolu, jen si připomeňte baladu Poklad z Kytice Karla Jaromíra Erbena.

3. 4. : Prosím, zkontrolujte si, jestli máte všechny odeslané úkoly zapsané v tabulkách a jestli jsem vám vrátila všechny PL z češtiny s opravami. Úkoly  ze slohu a z literatury vám zpět posílat nebudu.

Zároveň vás žádám, abyste pracovali sami a nekopírovali si úkoly svých spolužáků. Vždy poznám podle stejných chyb, použitých slov či rozložení textu, že práce není původní. Velmi mě to mrzí, protože vás nemůžu přesvědčovat jinak než touto formou, jak je pro vás důležité, abyste se to naučili sami.

Chápete všichni, že to co děláte, dostanete po nástupu do školy nebo v příštím roce formou testu? Vždyť mě už znáte. A proto vám dělám tak podrobné opravy s vysvětlivkami, abyste se to naučili sami. A jsem nevýslovně zklamaná, pokud to tak neděláte.

Na druhé straně některé z vás musím velmi pochválit, pracují systematicky, nenechávají vše na poslední chvíli a že občas udělají chybu? Je mi to mnohem milejší než číst "úkol" někoho z vás, na kterém už rozpoznám svoje opravy.

Vzhledem k tomu, že tento způsob vzdělávání může trvat ještě déle než měsíc, chtěla bych, abyste se takto naučili větší samostatnosti a zodpovědnosti za práci, která vám náleží. Vím, že je to pro vás velmi těžké, ale stále jasněji vidím, že si už zvykáte a vaše práce je čím dál tím lepší.

1. 4.  dnes jsem byla celý den ve škole, takže jsem nestihla opravit vaše dodané práce. Zapsala jsem je do tabulky a opravím a pošlu zpět během zítřka.
 

Tady máte přehled, jak jste na tom s dodanými úkoly. Prosím o kontrolu, pokud jsem něco nazaznamenala, dejte mi vědět, zkontroluji to.

Upozorňuji, Richarda a Matěje, že se se mnou celý týden nespojili a nedodali úkoly. Nenechávejte to na poslední chvíli. Vzhledem k tomu, jak s ostatními pokračujeme, budu toto učivo považovat za probrané a zopakované. Také trvám na dodržování termínů odevzdáváná úkolů. Myslím, že vám ponechávám dostatečný čas a omluvu nebo malé zpoždění s vysvětlením toleruji.

Měli byste pracovat systematicky podle svého běžného týdenního rozvrhu a věnovat hlavním předmětům nejméně tolik času, jako ve škole. Vím, že je náročné řešit vše písemně, ale stejně bychom písemně procvičovali i ve škole. Navíc vám všem musí chybět moje krásné diktáty. Snažte se neodkládat úkoly na později, příliš se vám toho nakupí a nestihnete pak udělat věci pořádně.

Co se týká úvahy do 3. 4.. prosím snažte se v ní úplatnit to, co úvaha má mít. Už píšete třetí úvahu a mělo by to už trochu vypadat. Kdo pozapomněl, nalistuje si str.137.

ÚKOLY NA TÝDEN OD 30. 3. DO 3. 4.

ČEŠTINA

pondělí: Procvičování složitějších případů shody přísudku s podmětem

přečtěte si poučení na str.72 v učebnici  tužkou si do učebnice vypracujte celé cvičení 5. Výsledky ke kontrole umístím na stránky. Pak si vytvořte nový dokument, pojmenujte ho Marie Antoinetta, přečtěte si na str. 73 cvičení 6a) a písemně mi vypracujte úkoly 6b)-6i). Dále si do sešitu překreslete tabulku shoda /Files/Kateřina Julínková/shoda..docx    a vypracujte pracovní list č.5 /Files/Kateřina Julínková/shoda.docx   se shodami přísudku a vše mi  pošlete  do středy ke kontrole.

K samostatné kontrole  str.73/cv.5  /Files/Kateřina Julínková/cviceni_ke_kontrole.docx

LITERATURA

úterý: Dokončení zápisu k literatuře 2.poloviny 19.století

přepište si do sešitu zápis 3. Realismus v české literatuře. Poté si celý zápis (všechny jeho čtyři části od 10. 3. znovu přečtěte a vypracujte mi tyto otázky. Počítejte s tím, že příští týden, tj. 7. 4.  bychom si napsali test z literatury na Literaturu 2.poloviny 19.stol.

ZÁPIS   /Files/Kateřina Julínková/realismus_v_ceske_literature.docx

Otázky k vypracování - pošlete mi je do pátku 3. 4.

/Files/Kateřina Julínková/pojmy k vysvětlení.docx

ČEŠTINA

středa: Předmět

do sešitu Český jazyk si přepište žlutou tabulku na str. 74.

Pak vypracujte pracovní list č.6, kde si procvičíte vyhledávání předmětu. Vždy jej podrhněte nebo zabarvěte modrou barvou. Ve druhém cvičení jich může být několik ve větě.

Pracovní list č.6  /Files/Kateřina Julínková/předmět.docx

Pracovní list č.7  : Vytvořte si nový dokument, pojmenujte jej PL7 a vypracujte mi cvičení z učebnice na str. 75/ 4 takto: očíslujte si věty, zapisujte všw do sloupečku, aby v tom nebyl zmatek. Na první řádek vypište infinitiv z první věty a určete, jakým je větným členem. Na druhý řádek vypište infinitiv z druhé věty a určete...atd. Pak vypracujte cvičení  na str 75/5 takto. Nepřepisujte souvětí z učebnice, pouze mi ze souvětí vytvořte jednoduchou větu tak, abyste vedlejší větu, která je předmětná, převedli na předmět. Věty pište opět pod sebe a očíslujte je. Pokud by bylo něco nejasného, dejte mi vědět. Úkoly ze středy prosím poslat do pátku.

SLOH

pátek: protože máte zadanou úvahu z minulého týdne, tento týden nový úkol ze slohu nedostanete.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÚKOLY NA TÝDEN OD 23.3. DO 27. 3.

ČEŠTINA

V pondělí začneme opakování větných členů. Vše již máme probráno, můžete si příklady a cvičení vyhledat v loňských sešitech. Pro jistotu vkládám přehled druhů přísudků.

přehled druhů přísudků

Do nového dokumentu, který pojmenujte Přísudky+ své jméno vypracujte po přečtení úvodu ve žluté tabulce z učebnice českého jazyka tato cvičení: str.69/cv.3 - vždy opiš větu, vyznač v ní červeně přísudek, urči jeho druh (slovesný nebo jmenný) a převeď jej naopak.

(Př. Jirka se stal průvodcem na zámku (přísudek jmenný se sponou).  /// Jirka provázel na zámku.

str.69/cv.4 - uvědomte si, že sloveso být může mít také plný význam (můžeme ho nahradit významovým slovesem a nepojí se s ní podst. nebo příd.jméno)

Např. Čerti nejsou. (nejedná se o sponové sloveso být, ale o plný význam slovesa být, protože jej můžeme nahradit slovesem neexistovat) /// Čerti neexistujou.

Opět celou větu ze cvičení 4 opište, červeně vyznačte přísudek a určete, jestli se jedná o přísudek jmenný se sponou nebo o přísudek slovesný jednoduchý (plný význam slovesa být).

str. 70/cv. 5 - z každé věty vypiš celý přísudek a do závorky urči jeho přesný druh. Přísudky piš pod sebe, ať se mi to lépe opravuje.

Vypracované úkoly mi zasílejte během pondělí, na úterý vám připravím zase literaturu a literární seminář. Ve středu nachystám opakování přísudku a podmět.

Úkol na středu: zabarvi celý přísudek ve cvičení a urči jeho druh. Cvičení mi pošli na opravu.

/Files/Kateřina Julínková/druhy přísudku.doc

Do sešitu Český jazyk si odělej nadpis PODMĚT a přepiš jako opakování žlutou tabulku na str. 71. Potom vypracuj jedno cvičení a pošli mi je na opravu: str.:72/cv.2 (neopisuj celé věty, vždy vypiš jen podmět  (pokud je nevyjádřený, napiš jej do závorky) a urči je-li vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný. Cvičení můžeš připojit k předešlému úkolu (takže mi pošlete jedno vypracované cvičení na přísudek a jedno na podmět).

Celý úkol mi pošli ve středu 25.3.

 

 

SLOH

vkládám nové téma úvahy. Žádám všechny, aby psali na počítači a poslali mi úvahu jako dokument. Nepište ji do mailu a neskenujte mi rukou psaný text. Úvahu prosím poslat do 3. 4.

úvaha č. 2   /Files/Kateřina Julínková/zadání úvahy č.2.docx

 

 

Literatura

pokračujte v zápisu literatura druhé poloviny 19.stol. (tentokrát to budou ruchovci a lumírovci)

ZÁPIS

Zároveň si přečtěte v učebnici literatury ukázky na str.156 (Svatopluk Čech), 158 (Jaroslav Vrchlický), str. 161-163  (J.V. Sládek)

Komu se líbila ukázka o panu Broičkovi, může si přečíst celou knihu a zapsat ji do čtenářského deníku.

/Files/Kateřina Julínková/novy_epochalni_vylet_pana_broucka.pdf

 

 

ČEŠTINA

 Česká televize spouští od pondělí 16. března projekt UčíTelka. Každý den od 12.00 do 15.00 hod na ČT2. 

Možnosti, kde si můžete online procvičovat učivo:

  • https://www.skolasnadhledem.cz/
  • https://www.umimecesky.cz/
  • https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
  • https://www.mojecestina.cz/
  • https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/

Tak jak jsme se domluvili, do konce tohoto týdne procvičujte velká písmena. Využijte k tomu učebnici Cvičení z pravopisu pro větší školáky, kterou jste si v úterý odnesli. Kapitola velkých písmen je na str.83-90. Udělejte si všechna cvičení, kontrolní klíč je na konci učebnice. !!! POZOR!!! udělejte si opravu ve školním sešitě : pražský orloj se píše s malým písmenkem, stejně jako staroměstský orloj. Výraz Staroměstská radnice je v pořádku.

Pokud se mnou chcete zkonzultovat nějaký problém, neváhejte a napište mi na reditelka@zsmirubrno.cz. 

Pomoci vám také může, když si v počítači zadáte: internetová jazyková příručka a příslušný výraz tam napíšete.

Po neděli se pusťte do opakování celé kapitoly pravopisu, učebnice str.54 - 63. Projděte si znovu všechna cvičení, vymyslím těžký test. Ve středu 18.3. vám zadám nové učivo (i když už jsme ho loni probírali) o větě jednočlenné a dvojčlenné a budete píesmně vypracovávat úkoly. 

Apeluji na vaši zodpovědnost. Opravdu se nejedná o volno a prázdniny. Úkoly si dělejte průběžně, zdržujte se co nejvíce doma a ve volném čase čtěte a zapisujte do čtenářských deníků. Pokud budete mít více zápisů než je domluveno, přihlédnu k tomu při konečném známkování.

Stále platí zadaná úvaha ze slohu. Rozsah A4, téma: Lžu? Proč? Úvahu napište na počítači a do pátku 20.3. mně ji zašlete na adresu reditelka@zsmirubrno.cz, do předmětu napište: Úvaha 

Vzhledem k tomu, že vám budu postupně chystat pracovní listy, doporučuji zřídit si složku a v ní vypracované listy ukládat. Můžete si je také vytisknout a po příchodu do školy mně je odevzdat v tištěné podobě. Prvním vypracovaným pracovním listem bude list, co jste si odnesli v pondělí (z jedné strany předpony s-, z-, z druhé strany velká písmena). Prosím abyste se drželi co nejvíce doma a věnovali se pravidelně zasílanému učivu. Doufám, že se brzy uvidíme.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BŘEZEN

v pondělí píšeme test na vyjmenovaná slova

ve středu píšeme test na předpony s-, z-, vz-

ÚNOR

literatura: Světový kritický realismus

český jazyk: předpony s-,z-, vz-

literární seminář: referáty na příští týden, 3.3.,  Balzac (Eva), Flaubert (Julie), Zola (Adam), Dickens (Matyáš)

sloh :   DÚ  "Úvaha" na vybrané téma (viz uč.s 138/2a) - rozsah min. A 4

             - vyberu po jarních prázdninách

LEDEN

v pondělí 20. 1. píšeme kontrolní test za I.pololetí. Bude obsahovat vše, co jsme probrali o neohebných slovních druzích a bude zahrnovat také opakování o slovesech. Doporučuji projít opakovací cvičení v učebnici str.42 a 52, popř. projít si učebnici od str.30 do str.53.

Literatura : probrali jsme všechny etapy kapitoly Národního obrození. V průběhu následujících hodin budu ústně zkoušet, rozebereme si zbývající ukázky a pravděpodobně na konci ledna nebo začátkem února napíšeme opakovací test.

PROSINEC

Čeština: ve středu 12. 12. si napíšeme opakovací testík na slovesa.

Literatura: vyberte si jeden ze tří doporučených úryvků Máje a naučte se jej přes vánoční prázdniny. V úterý 7. 1. si uděláme hodinu recitace. Snažte se o pěkný přednes, nepřehazujte a nevymýšlejte slova a vězte, že Máj dobře znám, takže uslyším každou chybu.

Opakování slovesa +vidy, třídy, vzory.

LISTOPAD

V úterý píšeme test z literatury- romantismus. V literárním samináři proběhnou zbylé referáty. Sežeňte si Máchův Máj.

V pátek 22. 11. máme místo slohu mluvnici. Napíšeme si opakovací test na přídavná jména, zájmena a číslovky. Projděte si test v učebnici na str.28.

V pondělí dokončíme zájmena a začneme číslovky.

V úterý 19. 11. opět zkouším romantismus. pak pokračujeme s referáty. Nikita si připraví obsah Ruslan a Ludmila.

Ve středu 6. 11. píšeme čtvrtletní práci Opakování přídavných jmen. v pátek 1. 11. máme místo slohu mluvnici.

Nezapomeňte úkoly z pracovních listů.

 

V úterý si někoho vyvolám na ústní zkoušení Romantismus. V literárním semináři budeme pokračovat s referáty.

 

 

ŘÍJEN

Na středu máte DÚ str. 20/cv.3. (Místo výrazu malí bílí králíčci napíšete do sešitu mladí mladí králíčci. procvičíte tak vzory přídavných jmen a odůvodňování koncovek.)

Na pátek 18. 10. si dohledejte původ svého jména a nalezněte na mapě nějaký zajímavý název obce a pokuste se dohledat jeho původ. Zároveň si dočtěte konec Lakomé Barky od Jana Wericha - použiju jako mluvní cvičení.

Máme zopakována podstatná jména. V pondělí nebo ve středu bude test na opakování příd.jmen. Doporučuji si doma cvičně udělat Opakování- podstatná jména na str. 17 a 18. Bude to něco podobného. 

V pondělí 14. 10. začínáme kapitolu přídavných jmen.

Literatura

15. 10. jdeme na 10.30 na vzdělávací program Světová náboženství (judaismus, křesťanství, islám). S sebou legitku na trmvaj nebo dva lístky.

22. 10. začínáme kapitolu Romantismus.

Referáty na pátek 25. 10. : Puškin (Nikita), Lermontov (Matyáš), Byron (Adam), Hugo (Lukáš), Stendhal (Julie), Poe (Ríša), Stocker (Linda), Scott (Matěj), Dumas (Adélka), Verne (Filip), Doyle (Eva), May (Natálka)

ZÁŘÍ

Na týden od 30.9. do 4.10.: Procvičovat a opakovat podst. jména hromadná, látková, pomnožná, str. 10-11. Přepsat si do sešitu tabulku skloňování dvojného čísla, procvičit na cvičeních., str.11-12. Napsat si do sešitu tabulku skolňování podle vzorů génius, muzeum a drama, procvičit, str. 13-14.  V pondělí dostanete domácí úkol tabulku na rozbory slov. Češtinu budte mít po+st+pá.

V úterý v literatuře si společně projdete texty, které jsme ještě nečetli a vypracujete úkol. V literárním semináři zpracujte zadané problémové úkoly a ještě na konci hodiny sešity odevzdejte. 

18.9. Probrána a zopakována kapitola Nauka o slově. Slovní zásoba, obohacování slovní zásoby.

Nezapomeňte na domácí úkol tabulka (předpona, kořen, přípona, koncovka)

17. 9. Literatura: Osvícenství. Preromantismus. 

Příští týden opět ústně zkouším. Dokončíme ukázky v kapitole.

Theo- pořádný referát  Ludvík XIV.

Čeština jako jeden ze slovanských jazyků

Slovní zásoba a tvoření slov

Literatura - Klasicismus

 

 

 

 

 

DOPORUČENÁ  ČETBA PRO 8.ROČNÍK

Tento školní rok přečte žák 8.třídy každé pololetí čtyři knihy, z toho nejméně tři (každé pololetí) budou vybrány z níže doporučené četby. Nepočítá se Erbenova Kytice, kterou jsme již četli, ta je k zopakování. Z četby, tak jako každý rok, bude zápis do Čtenářského deníku o rozsahu A4.

Jean de La Fontaine : Bajky

Ivan Andrejevič Krylov: Bajky

Daniel Defoe: Robinson Crusoe (i v úpravě J. V. Plevy)

Jonathan Swift: Gulliverovy cesty

Alexandr Sergejevič Puškin: básně, povídka

Ivan Jurijevič Lermontov: básně

Victor Hugo: román (Chrám Matky Boží v Paříži, Bídníci)

Edgar Alain Poe: Jáma a kyvadlo

Walter Scott: Ivanhoe

Alexandre Dumas: román (Tři mušketýři)

Karel Hynek Mácha: Máj

Karel Jaromír Erben: Kytice

Josef Kajetán Tyl: hra (Strakonický dudák)

Karel Havlíček Borovský: básně (Křest sv. Vladimíra)

Božena Němcová: V zámku a podzámčí

Božena Němcová: Babička, povídky (Karla, Divá Bára, Pan učitel…)

Karolina Světlá: román (Vesnický román, Kříž u potoka)

Karolina Světlá: povídky (Povídky z Ještěda)

Jan Neruda: Malostranské povídky, básně

Jaroslav Vrchlický: Básně

Svatopluk Čech: Výlety pana Broučka

Alois Jirásek: román (Psohlavci, 1.díl F.L.Věka)

Honoré de Balzac: román (Otec Goriot)

Emile Zola: román (Břicho Paříže)

Antonín Sova: básně

Petr Bezruč: básně

Paul Verlain: básně

Charles Baudelaire: básně

Arthur Rimbaud: básně

DOPORUČENÁ ČETBA PRO 9. ROČNÍK KE STAŽENÍ ZDE.