Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 8.A

Vyučující: Kateřina Julínková


ÚKOLY NA TÝDEN OD 15. 6. DO 19.6.

Vzhledem k tomu, že jsme už společně procvičili všechno učivo, které šlo probrat a zadávat dálkově, nemám už na tento týden pro vás nachystány další pracovní listy. Tento týden jsem s některými z vás domluvená na přezkoušení kvůli uzavření známky, některým jsem již výslednou známku z češtiny oznámila. Navržené známky z literárního semináře se vám budu snažit sdělit do pátku 19.6., doufám, že stihnu prohlédnout všechny čtenářské deníky. Myslím, že jsme toho za uplynulých dvanáct týdnů stačili procvičit hodně, musím říci, že jste se dle svých možností všichni snažili  a pracovali. Přesto bych vám chtěla doporučit, kdo si ještě nejste jistý ve vedlejších větách a souřadných souvětích, najděte si procvičování na internetu, rovnou se vám cvičení vyhodnotí a procvičíte tak toho ještě víc. Využijte ještě k opakování ty dva týdny, které byste byli ještě strávili ve škole, i když asi už jen volnějšími a zábavnějšími činnostmi.

Jedinou věc, kterou bych po vás ještě chtěla, je dočtení románu Dracula. Považuji to už za klasiku a myslím si, že byste toto dílo znát měli. Hlavně bych potřebovala, abyste ho  přečetli všichni, protože v deváté třídě máme srovnávat psanou a filmovou verzi románu a já bych chtěla zhlédnout původní černobílý film a potom verzi tuším z devadesátých let (s Winonou Ryder) a pak srovnat, která se více blíží psané podobě. Také si příští rok budete moci Draculu zapsat do čtenářského deníku.

Takže úkol na tento a příští týden je pozorně dočíst  příběh o Draculovi. Zamyslete se nad charakteristikou hlavních postav, nad tím, jak byste popsali upíra, nad historickým pozadím postavy. Také mě budou zajímat metody likvidace upírů, jejich přežívání během dne a během cest  tak, jak jsou popsány v knize.

Pokud byste něčemu nerozuměli nebo něco potřebovali vysvětlit, klidně mi napište.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Znovu všem připomínám, abyste nezapomněli do pátku odevzdat čtenářské deníky. Pokud jej neodevzdáte  v termínu, platí pravidlo, které znáte z dřívějších let.

ÚKOLY NA TÝDEN OD  8. 6. DO 12.6.

ČEŠTINA

pondělí: Na dnešní hodinu jsem vám připravila test na souřadná a podřadná souvětí, poměry a vedlejší věty. Zkuste pracovat sami podle postupu, který jsem vám posílala s učivem a vyzkoušejte si, jestli byste to sami zvládli (myslím bez kopírování a pomoci rodičů apod.)

/Files/Kateřina Julínková/PLč.26.docx

LITERATURA

úterý: Vyzkoušejte si malé shrnutí literatury. V textu vymažte tečky a stručně vypracujte zadané úkoly.

/Files/Kateřina Julínková/Ceska literatura od svych pocatku do konce 19.stoleti- pracovní list.doc

Vkládám knihu Dracula od Brama Stockera. Do příštího týdne si přečtěte čtyři první kapitoly do str. 65. Příští týden dostanete opět pár otázek k rozboru textu.

/Files/Kateřina Julínková/dracula.pdf

ČEŠTINA

středa: Posílám test na souřadná souvětí a určování poměrů a vedlejších vět. Pracujte sami a přesvědčete se, že jste se něco naučili.

/Files/Kateřina Julínková/PLč.27.docx

SLOH

pátek: pár větami (max. na půl stránky) vyhodnoťte svou práci v českém jazyce a literatuře při dálkovém vzdělávání. Zamyslete se nad tím, jak jste pracovali , jestli jste pracovali sami, zdali vás to stálo moc námahy, jestli jste mohli zabrat více, jestli jste si předtím zopakovali učivo, a jak se domníváte, že jste procvičili zadanou látku, jestli vám na ni půjde navázat v deváté třídě a pod. Vytvořte si dokument, do kterého mi hodnocení napište a pak pošlete. Neposílejte mi to jako zprávu. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

/Files/Kateřina Julínková/PLč.24_výsledky.docx

/Files/Kateřina Julínková/PLč.25_výsledky.docx

O konzultace má zájem pouze Eva, Linda, Nikita a Adélka s Matyášem. Brzy jim pošlu termín, kdy se mohou dostavit.

Od 8. 6. bude před vrátnicí za prvními vstupními dveřmi do školy umístěna krabice, do níž mi doneste nebo nechejte donést svůj čtenářský deník. Ten bude důležitým, i když ne jediným,  podkladem pro hodnocení literárního semináře. Deníky mi dodejte nejpozději do pátku 12. 6. 

Pokud při uzavírání klasifikace,( jejímž hlavním podkladem jsou vaše zasílané práce a způsob, jak jste se s prací na dálku vypořádali,) budu mít nějaké nejasnosti vedoucí ke snížení známky oproti pololetí, budete pozváni na ústní přezkoušení. 

 

ÚKOLY NA TÝDEN OD  1. 6. DO 5.6.

ČEŠTINA

pondělí: stále procvičujeme vedlejší věty. PL č. 24 mi zasílejte v průběhu pondělí. Žádám všechny, aby vypisovali plné názvy vedlejších vět, i vět příslovečných. Zkratky, např. PUČ znamenají název větného členu, ne vedlejší věty. Snažím se, abyste toho na psaní neměli moc, tak laskavě vypisujte to minimum, co po vás chci, pořádně.

/Files/Kateřina Julínková/PLč.24.docx

LITERATURA

úterý: Umisťuji odkaz na knihu Rudiarda Kiplinga Knihy džunglí. Společně ji přečteme a budete mi postupně odpovídat na zaslané dotazy. Pokud máte knihu doma, čtěte tu svoji, ostatní si ji můžou stáhnout z webových stránek. Protože nevím, jaký budete mít výtisk, nebudu psát čísla stránek k přečtení, ale chtěla bych, abyste si všichni přečetli tři první kapitoly (Mauglího bratři, Ká na lovu, Tygr!Tygr!). Otázky na rozbor textu vám zadám příští úterý, takže máte týden na přečtení těchto kapitol. Komu se budou líbit, může pokračovat dál a zapsat si knihu do čtenářského deníku. Ne všechny kapitoly jsou o Mauglím,  v knize jsou vloženy i jiné Kiplingovy povídky, stejně poutavé a krásné (Bílý lachtan, Rikki-tikki-tavi, Túmé , miláček slonů).

/Files/Kateřina Julínková/kniha_dzungli.pdf

ČEŠTINA

středa: stále procvičujeme vedlejší věty. PLč.25 mi zasílejte v průběhu středy.

/Files/Kateřina Julínková/PLč.25.docx

 

SLOH

pátek: NAŠE MĚSTO -zadání v dokumentu. Text zašlete do 8.6. 

/Files/Kateřina Julínková/sloh 29.5..docx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

/Files/Kateřina Julínková/PLč.22_výsledky_.docx

/Files/Kateřina Julínková/PLč.23_výsledky.docx

ÚKOLY NA TÝDEN OD  25. 5. DO 29. 5.

ČEŠTINA

pondělí: stále procvičujeme vedlejší věty. PL č. 22 mi zasílejte v průběhu pondělí.

/Files/Kateřina Julínková/PL č.22.docx

LITERATURA

úterý: v učebnici na str. 194 a 196 máme poslední dvě ukázky z poslední kapitoly. Obě si je pečlivě přečtěte a v literárním semináři k nim pak zpracujete úkoly. 

ČEŠTINA

středa: stále procvičujeme vedlejší věty. PLč.23 mi zasílejte v průběhu středy.

/Files/Kateřina Julínková/PLč.23.doc

SLOH

pátek: napište úvahu o tom, co pro vás znamená současná situace, kdy nemáte možnost chodit do školy. Rozeberte výhody, nevýhody, pokládejte si otázky a odpovídejte na ně. Rozsah nejméně A4, řádkování 1,5, písmo Arial, velikost 12. Nezapomeňte na odstavce podle jednotlivých myšlenek. Dbejte trochu na úpravu textu a projevu, často mi posíláte texty strašně napsané, i když je to na počítači. Jako kdybyste nikdy neměli informatiku. Úvahu mi zasílejte do pondělí 1.6. včetně.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

/Files/Kateřina Julínková/PLč.20_výsledky.docx

/Files/Kateřina Julínková/PLč.21_výsledky.docx

ÚKOLY NA TÝDEN OD  18. 5. DO 23. 5.

ČEŠTINA

Vzhledem k tomu, že nemáte příliš dobré výsledky v určování vedlejších vět, nepřestanu vám chystat úkoly na jejich procvičování. Domnívala jsem se, že budeme moci přejít k souřadným souvětím, ale zatím to úplně nejde. Přitom se jedná o již probrané učivo z minulého roku. Mám dojem, že  vůbec nepoužíváte ten přehled určování Vv, co jsem vám nachystala a měli jste si ho přepsat do sešitu. Není možné, abyste měli tak špatné výsledky, kdybyste tento postup používali. Další věc, kterou musím vytknout některým z vás je to, že nenapíšete druh vedlejší věty (třeba vv podmětná ), ale napíšete mi tam Po. Já sice chápu, že teoreticky jste se zeptali dobře a ústně byste větu určili správně, ale tento zápis označuje podmět, ne větu podmětnou. Někteří se zase spokojí s tím, že určí vv jako příslovečnou a už neřeší to, že příslovečných vět máme osm druhů. Správný zápis při určování je pak např.: vv příslovečná podmínky (nebo vv příslovečná podmínková). Pokud tam nemáte obě označení, není to dobře. Uvědomte si, že určování vv je podstatnou částí přijímacích zkoušek a mohli byste zbytečně ztrácet body kvůli takovéto hlouposti. Mám pocit, že si chcete rychle splnit zadané úkoly, takže nad nimi vůbec nepřemýšlíte a nesrovnáváte je se zapsaným učivem. Většina úkolů je silně odbytá. Doufám, že si podle zveřejněných výsledků provádíte řádné kontroly a opravy. Jsem také zvědavá na vaše zápisy v sešitech. Až se uvidíme, vše si zkontroluji, protože to všechno budete potřebovat i příští rok. Jak už jsem slíbila, postupně vám budu na váš mail zasílat komentář k vaší práci. 

pondělí: Vypracujte PLč.20, ve kterém si opět procvičíte druhy vedlejších vět. Správně je zapisujte. Také tam máte cvičení na připomenutí druhů přísudků. Opět je pojmenovávejte celým jménem, tedy např. přísudek jmenný se sponou, přísudek slovesný jednoduchý, přísudek slovesný slože ný ze způsobového slovesa+infinitivu. Nebuďte líní a vypisujte to tak, jak je třeba.

/Files/Kateřina Julínková/PLč.20_zadání.docx

LITERATURA

úterý: Připravila jsem vám spoustu otázek, které byste měli být schopni zodpovědět, pokud jste skutečně přečetli povídku Kuře melancholik. Vyplněný pracovní list mi zašlete během úterý.

/Files/Kateřina Julínková/kuře_rozbor_textu.docx

 

ČEŠTINA

středa: vypracujte pracovní list č.21, ve kterém si procvičíte zejména poměry (vztahy) mezi souřadnými souvětími. Vyhledejte si v sešitě přepsanou tabulku spojek a pracovní list mi během středy vypracovaný zašlete. Nezapomeňte si udělat kontrolu po uveřejnění výsledků.

/Files/Kateřina Julínková/PLč.21_zadání.docx

 

SLOH

pátek: malý úkol pro tvořivé psaní. Zašlete během pátku.

/Files/Kateřina Julínková/tvůrčí psaní1_zadání.docx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

ÚKOLY NA TÝDEN OD  11. 5. DO 15. 5.

/Files/Kateřina Julínková/PLč.18_výsledky.docx

/Files/Kateřina Julínková/PLč.19_výsledky.docx

ČEŠTINA

pondělí: Na dnešek jsem pro vás nachystala další procvičování vedlejších vět a podřadných souvětí. Vypracovaný pracovní list mi zašlete během pondělí. Nezapomeňte si dělat kontroly svých prací podle vložených výsledků.

/Files/Kateřina Julínková/PLč.18.docx

LITERATURA

úterý: Dnes si pozorně přečtěte ukázku od Karla Matěje Čapka-Choda (str.185) a od Lewise Carrola (str.191) a odpovězte na otázky v pracovním listě.

/Files/Kateřina Julínková/zadání_rozbor_textu.docx

ČEŠTINA

středa: Zopakujte si na malém testu, jak jste zvládli kapitolu Podřadná souvětí. Ve čtvrtek vám vložím výsledky textu. Udělejte si pečlivou kontrolu. Doporučuji procvičovat druhy vedlejších vět na internetu. Je tam spousta cvičení, která se vám hned vyhodnotí.

/Files/Kateřina Julínková/PLč.19.docx

SLOH

pátek: V dokumentu máte nachystaný začátek příběhu, který se pokuste zajímavě dokončit. Nezapomeňte, že každé vypravování má expozici (otevření příběhu), zápletku, stupňování zápletky (zvyšování napětí), a nakonec rozuzlení. Dodržte předepsané pokyny.

/Files/Kateřina Julínková/sloh.docx

Byla bych velmi ráda, kdybychom ještě měli možnost se do konce školního roku vidět. Pokud nám to bude umožněno, nabídla bych vám individuální konzultace, při kterých bychom si prošli vaše pracovní listy a vysvětlili si chyby, které jste udělali a nepochopili je z mých výsledků. Samozřejmě by se to týkalo jen těch, kdo o to stojí a kdo si pracovní listy vypracovávají samostatně a nekopírují je od spolužáků. V průběhu týdne se pokusím každému z vás (s výjimkou těch, o nichž vím, že práce nedělali sami) shrnout  vaši práci a vysvětlit případné opakující se nedostatky.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÚKOLY NA TÝDEN OD  4. 5. DO 8. 5.

ČEŠTINA

pondělí: Na dnešek jsem pro vás nachystala předem oznámený test, abyste si zopakovali, jak umíte větné členy.

/Files/Kateřina Julínková/PLč.16_zadání.docx

Vypracujte pracovní list č. 16 a během pondělí mi jej pošlete

/Files/Kateřina Julínková/PLč.16_výsledky.docx

LITERATURA

úterý: do sešitu literatury si napište pokračování textu ke kapitole "Konec století"

/Files/Kateřina Julínková/konec století 3.docx

ČEŠTINA

středa: do sešitu Český jazyk si napište nadpis Souvětí podřadné a přepište si připravený zápis  o určování vedlejších vět. Podotýkám, že jsme to už loni probírali, druhy vedlejších vět jsou pro vás opakování.

/Files/Kateřina Julínková/postup při určování vedlejších vět.docx

!!!!! PROSÍM POZOR. VLOŽILA JSEM LIST č.17 bez zvýrazněného posledního cvičení. Děkuji za upozornění, vkládám znovu.!!!!!!

/Files/Kateřina Julínková/PLč.17_oprava.docx

/Files/Kateřina Julínková/PLč.17_výsledky.docx

Vypracujte pracovní list č. 17, ve kterém si procvičíte určování vedlejších vět, a během středy mi jej zašlete.

/Files/Kateřina Julínková/PLč.17_zadání.docx

 

SLOH

pátek: je svátek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÚKOLY NA TÝDEN OD 27. 4. DO 1. 5.

/Files/Kateřina Julínková/14. výsledky.docx

/Files/Kateřina Julínková/15_výsledky.docx

ČEŠTINA

pondělí: do sešitu Český jazyk si přepište přichystaný zápis o přístavku a doplňku

/Files/Kateřina Julínková/zápis do sešitu.docx

Vypracujte pracovní list č. 14 a během pondělí mi jej pošlete

/Files/Kateřina Julínková/PLč.14_zadání.docx

 

LITERATURA

úterý: do sešitu literatury si napište pokračování textu ke kapitole "Konec století"

/Files/Kateřina Julínková/konec století2.docx

 

ČEŠTINA

středa: do sešitu Český jazyk si napište nadpis Několikanásobný větný člen a přepište si připravený zápis. Pak si napište nadpis Souřadící spojky a přepište do sešitu nebo vytiskněte a vlepte připravený přehled. Začněte se také tyto spojky nazpaměť učit zároveň s poměry, pro které jsou typické.

/Files/Kateřina Julínková/učivo15.docx

Vypracujte pracovní list č. 15 a během středy mi jej zašlete

/Files/Kateřina Julínková/PLč.15_zadání.docx

 

SLOH

pátek: je svátek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÚKOLY NA TÝDEN OD 20. 4. DO 25. 4.

ČEŠTINA

pondělí: do sešitu  Český jazyk si napište nadpis PŘÍVLASTEK POSTUPNĚ ROZVÍJEJÍCÍ A NĚKOLIKANÁSOBNÝ

opište si žlutou tabulku ze str. 80 a zopakujte si rozdíly mezi těmito dvěma typy přívlastků

vypracujte PLč.12 a pošlete mi jej během pondělka

/Files/Kateřina Julínková/PLč.12_zadání.docx

/Files/Kateřina Julínková/12.docx_výsledky

LITERATURA

úterý: do sešitu literatury si napište nadpis Konec století a přepište si přichystanou první část zápisu

zápis:   /Files/Kateřina Julínková/konec století.docx

nezapomeňte se podívat na úkol z literárního semináře, který je k učivu

ČEŠTINA

do sešitu Český jazyk si napište nadpis PŘÍVLASTEK TĚSNÝ A VOLNÝ

ze str. 81 v učebnici si opište žlutou tabulku a zopakujte si rozdíly mezi těmito dvěma druhy přívlastků

vypracujte PLč.13 a zašlete mi jej během středy

/Files/Kateřina Julínková/PLč.13_zadání.docx

/Files/Kateřina Julínková/13.docx  výsledky

SLOH

v učebnici na str.149 si přečtěte úvahu o reklamě

založte si dokument s nadpisem Reklama ( doc nebo docx) a písemně odpovězte na otázky ze str,149/8 b) až f) (zde nediskutuj, pouze napiš svůj názor)

Úkol mi zašli během pátku.

Chválím všechny, kteří průběžně pracují. Kdybyste měli s něčím problém, dejte mi vědět. Zatím je vše procvičování a opakování. Brzy však bude potřeba, abyste se zodpovědně naučili nazpaměť souřadící spojky. Je to moc důležité učivo, a tak, jak jsem vás trápila s podřadícími spojkami různých vedlejších vět, budu vás trápit i se  spojkami spojujícími  hlavní věty.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÚKOLY NA TÝDEN OD 13. 4. DO 17. 4.

Až budu mít odevzdány PLč.10 a PLč.11 ode všech, umístím zde na stránky k samostatné kontrole správně provedené úkoly. Vaše odevzdané PL si samozřejmě zakládám.

/Files/Kateřina Julínková/PLč.10_výsledky ke kontrole.docx

/Files/Kateřina Julínková/výsledky ke kontrole_PLč.11.docx

ČEŠTINA

pondělí: Velikonoce. Přeji všem krásné velikonoční pondělí.

LITERATURA

úterý: Konec století. Začneme probírat novou kapitolku o literatuře konce 19.století. Nejdříve si pozorně přečtěte text na staně 183. Na příští hodinu vám nachystám zápis. Protože se v této kapitole dostaneme k českému naturalismu (zatím ho známe pouze z díla Emila Zoly), vložím na stránky text povídky Karla Josefy Šlejhara  Kuře melancholik a budeme ho postupně číst. Vždy vám k přečtené části připravím nějaké problémové úkoly, abychom takto společně knížku rozebrali. Do příštího úterka si přečtěte prvních třináct stran. (do věty: A děvečky nad ním zavzdechly.)

/Files/Kateřina Julínková/kure_melancholik.pdf

ČEŠTINA

středa: Přívlastek shodný a neshodný

ze str. 78 si opiš do sešitu Český jazyk pod nadpis Přívlastek  žlutou tabulku  a zopakuj si otázky na přívlastek. Uvědom si, jaký je rozdíl mezi PKS a PKN.

Vypracuj pracovní list č 10 a ve středu jej odešli.

/Files/Kateřina Julínková/PLč.10_zadání.docx

SLOH

pátek: Protože jste neměli v pondělí hodinu mluvnice, uděláme si ji v pátek. Pokračujte v procvičování přívlastku.

Vypracuj pracovní list č.11 a v pátek jej odešli.

/Files/Kateřina Julínková/PLč.11_zadání.docx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÚKOLY NA TÝDEN OD 6. 4. DO 10. 4.

Až budu mít odevzdány PLč.8 a PLč.9 ode všech, umístím zde na stránky k samostatné kontrole správně provedené úkoly. Vaše odevzdané PL si samozřejmě zakládám.

Ke kontrole pracovních listů č.8,9:

/Files/Kateřina Julínková/výsledky PL8.docx

/Files/Kateřina Julínková/výsledky PL9.docx

ČEŠTINA

pondělí: Příslovečná určení, druhy

ze str. 76 si opiš do sešitu Český jazyk pod nadpis Příslovečná určení žlutou tabulku příslovečných určení a zopakuj si otázky na různé druhy 

vypracuj pracovní list č. 8:      /Files/Kateřina Julínková/PLč.8_zadání.docx

LITERATURA

úterý: Test z literatury (Literatura 2.poloviny 19.století)

V úterý v 12.00 hod zadám na stránky pracovní list s otázkami z celé kapitoly. Budete mít dvě hodiny na jejich vypracování. Za provedené budu brát testy, které dojdou do 14 hod. Při vypracovávání otázek postupujte jako když píšete test ve škole.

Test vám rozesílám také mailem.

/Files/Kateřina Julínková/test_majovci.docx

ČEŠTINA

středa: Příslovečná určení, procvičování

Vypracuj pracovní list č. 9    /Files/Kateřina Julínková/PLč.9_zadání.docx

SLOH

pátek: Je Velký pátek. Máte to bez úkolu, jen si připomeňte baladu Poklad z Kytice Karla Jaromíra Erbena.

3. 4. : Prosím, zkontrolujte si, jestli máte všechny odeslané úkoly zapsané v tabulkách a jestli jsem vám vrátila všechny PL z češtiny s opravami. Úkoly  ze slohu a z literatury vám zpět posílat nebudu.

Zároveň vás žádám, abyste pracovali sami a nekopírovali si úkoly svých spolužáků. Vždy poznám podle stejných chyb, použitých slov či rozložení textu, že práce není původní. Velmi mě to mrzí, protože vás nemůžu přesvědčovat jinak než touto formou, jak je pro vás důležité, abyste se to naučili sami.

Chápete všichni, že to co děláte, dostanete po nástupu do školy nebo v příštím roce formou testu? Vždyť mě už znáte. A proto vám dělám tak podrobné opravy s vysvětlivkami, abyste se to naučili sami. A jsem nevýslovně zklamaná, pokud to tak neděláte.

Na druhé straně některé z vás musím velmi pochválit, pracují systematicky, nenechávají vše na poslední chvíli a že občas udělají chybu? Je mi to mnohem milejší než číst "úkol" někoho z vás, na kterém už rozpoznám svoje opravy.

Vzhledem k tomu, že tento způsob vzdělávání může trvat ještě déle než měsíc, chtěla bych, abyste se takto naučili větší samostatnosti a zodpovědnosti za práci, která vám náleží. Vím, že je to pro vás velmi těžké, ale stále jasněji vidím, že si už zvykáte a vaše práce je čím dál tím lepší.

1. 4.  dnes jsem byla celý den ve škole, takže jsem nestihla opravit vaše dodané práce. Zapsala jsem je do tabulky a opravím a pošlu zpět během zítřka.
 

Tady máte přehled, jak jste na tom s dodanými úkoly. Prosím o kontrolu, pokud jsem něco nazaznamenala, dejte mi vědět, zkontroluji to.

Upozorňuji, Richarda a Matěje, že se se mnou celý týden nespojili a nedodali úkoly. Nenechávejte to na poslední chvíli. Vzhledem k tomu, jak s ostatními pokračujeme, budu toto učivo považovat za probrané a zopakované. Také trvám na dodržov&a