Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 8.A

Vyučující: Šárka Konečná

DOPORUČENÁ ČETBA PRO 9. ROČNÍK KE STAŽENÍ ZDE.

17. 6. - 21. 6.

 • Po - hodina mluvnice (ukázky testů k přijímacím zkouškám)
 • Út - hodina literatury

10. 6. - 14. 6.

 • Příprava na závěrečnou písemnou práci
 • Uzavírání klasifikace

ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE (STŘEDA 12. ČERVNA 2019)

 • Grafy souvětí
 • Druhy vedlejších vět
 • Poměry mezi větami hlavními
 • Souřadně spojené věty hlavní
 • Vyjmenovaná slova
 • Zvláštnosti větné stavby - oslovení, citoslovce, samostatný větný člen, vsuvka

3. 6. - 7. 6.

 • Po - diktát na velká písmena
 • Grafy souvětí
 • Zvláštnosti větné stavby - samostatný větný člen, vsuvka
 • Příprava na závěrečnou písemnou práci
 • St - test na Českou realistickou literaturu (venkovská, historická literatura + drama) a naturalismus
 • Čt - ukázky přijímacích zkoušek na SŠ

27. 5. - 31. 5.

 • Po - diktát na velká písmena + umět všechna vyjmenovaná slova
 • Grafy souvětí
 • St - zkoušení z literatury
 • Čt - domácí úkol - úvaha na téma Čím chci být a proč?
 • St - 5. 6. - poslední test z literatury

20. 5. - 24. 5.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova + umět všechna vyjmenovaná slova vypsat
 • Út - test na souřadně spojené věty hlavní
 • Grafy souvětí
 • St - zkoušení z literatury
 • St - přinést domácí úkol - ÚVAHA
 • Čt - mluvní cvičení

13. 5. - 17. 5.

 • PO - ODEVZDAT ČTENÁŘSKÉ DENÍKY
 • Po - diktát na vyjmenovaná slova
 • Souřadně spojené věty hlavní
 • Stavba souvětí (souvětí, souřadné a podřadné, graf souvětí)
 • St - test na Ruchovce a Lumírovce
 • Čt - hodina SLOHU

Vzhledem ke konání exkurze do Krakova a Osvětimi se posouvá termín odevzdání čtenářských deníků - nový termín připadá na PONDĚLÍ 13. KVĚTNA 2019 a platí pro celou třídu.

6. 5. - 10. 5.

 • Souřadně spojené věty hlavní
 • Komplexní jazykové rozbory

29. 4. - 3. 5.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova + spojky pro vedlejší věty příslovečné
 • Út - test na druhy vedlejších vět
 • Souřadně spojené věty hlavní
 • Čt - hodina mluvnice

22. 4. - 26. 4.

 • Druhy VV
 • souvětí souřadné + významové pomězi mezi větami hlavními
 • St - 2 hodiny literatury
 • Čt - mluvnice

10, 5. ODEVZDAT ČTENÁŘSKÉ DENÍKY

15. 4. - 19. 4.

 • Čtvrtletní písemná práce
 • Opakování na čtvrtletní písemnou práci

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (ÚT 16. DUBNA 2019)

 • skloňování zájmen týž a tentýž
 • vid, třída, vzor
 • věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent
 • větné členy
 • několikanásobné větné členy a poměry mezi nimi
 • přívlastky postupně rozvíjející, několikanásobné; těsné a volné
 • přístavky
 • druhy vedlejších vět

8. 4. - 12. 4.

 • Po - diktát na pravopis podstatných a přídavných jmen
 • Út- test na několikanásobné větné členy a poměry mezi nimi
 • druhy vedlejších vět
 • příprava na čtvrtletní písemnou práci
 • St - zkoušení z literatury; jedna hodina literatury, jedna hodina mluvnice

1. 4. - 5. 4. 

 • Po - diktát na s, z, vz, skloňování podstatných a přídavných jmen, vyjmenovaná slova, čárky ve větách
 • Po - test na souřadící spojky
 • Poměry mezi několikanásobnými větnými členy a několikanásobnými vedlejšími větami
 • Druhy vedlejších vět
 • Út - test na přívlastky a přístavky
 • St - test Májovci
 • Čt - mluvní cvičení + domácí úkol (úvaha)

25. 3. - 29. 3.

 • Po - diktát na s, z, vz
 • Út - test na přívlastky postupně rozvíjející, několikanásobné, těsné, volné, přístavky - bez přesného zadání
 • Poměry mezi několikanásobnými větnými členy a mezi několikanásobnými vedlejšími větami
 • St - test na poměry mezi několikanásobnými větnými členy - spojky, ne hledání ve větě
 • St - jedna hodina mluvnice, jedna hodina literatury
 • St - zkoušení v literatuře (realismus, úvod do české literatury 2: poloviny 19. století, Jan Neruda)
 • Čt - mluvní cvičení

18. 3. - 22. 3.

 • Po - diktát na s, z, vz
 • Út - test na přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný, těsný a volný, přístavek
 • Poměry mezi několikanásobnými větnými členy
 • St - zkoušení (světový realismus)
 • Čt - mluvní cvičení

11. 3. - 15. 3.

 • Po - diktát na souhrn několiak jevů (podobné cvičení jako domácí úkol z minulého týdne)
 • Druhy přívlastků - těsný, volný, postupně rozvíjející, několikanásobný)
 • Přístavky
 • Několikanásobné větné členy a poměry mezi nimi
 • St - test na realistickou literaturu
 • Čt - mluvní cvičení

4. 3. - 8. 3.

 • Po - diktát na souhrn několiak jevů (podobné cvičení jako domácí úkol)
 • Po - test na větu jednočlennou, dvojčlennou a ekvivalent
 • větné členy
 • Přívlastky několikanásobné, postupně rozvíjející + těsné a volné
 • St - zkoušení na 3. fázi národního obrození a francouzský realismus
 • Čt - mluvní cvičení

25. 2. - 1. 3.

 • Po - diktát na shodu přísudku s podmětem, určení rodu, třídy a vzoru sloves
 • Věta jednočlenná, dvojčlenná a ekvivalent
 • Zápor
 • Čt - mluvní cvičení
 • Čt - hodina mluvnice

18. 2. - 22. 2.

 • Po - diktát na velká písmena
 • slovesné třídy a vzory
 • shoda přísudku s podmětem
 • St - test na 3. fázi NO

4. 2. - 8. 2.

 • Po - diktát na velká písmena
 • Út - test na slovesný vid
 • Slovesné třídy a vzory
 • St - zkoušení na 2. a 3. fázi národního obrození (Tyl, Erben)

28. 1. - 1. 2.

 

 • Po - diktát na velká písmena
 • Út - test na zájmeno týž a tentýž
 • slovesný vid
 • St - ústní zkoušení z literatury (2. fáze NO, J. K. Tyl)

 

21. 1. - 25. 1.

 • skoňování zájmena týž a tentýž
 • opakování číslovek - druhy, skloňování
 • opakování sloves

14. 1. - 18. 1.

 • Po - diktát na skloňování přídavných a podstatných jmen
 • skloňování zájmen týž a tentýž
 • St - obě hodiny literatura, zkoušení 2. fáze NO a J. K. Tyl
 • St - recitace

7. 1. - 11. 1.

 • Po - diktát na skloňování podstatných jmen
 • opakování zájmen
 • opakování na čtvrtletní písemnou práci
 • St - jedna hodina mluvnice, druhá hodina literatura (recitace, referáty - J. K. Tyl, Národní divadlo)

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (STŘEDA 9. LEDNA 2019)

 • slova přejatá a jejich pravopis
 • skloňování obecných slov přejatých
 • skloňování cizích vlastních jmen
 • zdvojené souhlásky
 • slovní druhy
 • podstatná jména (mluvnické kategorie; pomnožná, hromadná, látková; správné skloňování)
 • velká písmena
 • přídavná jména (mluvnické kategorie, množné číslo přídavných jmen, stupňování přídavných jmen)
 • druhy zájmen
 • skloňování zájmen

31. 12. - 4. 1.

 • výklad
 • PÁ - ODEVZDAT ČTENÁŘSKÉ DENÍKY

17. 12. - 21. 12.

 • opakování přídavných jmen
 • opakování zájmen

10. 12. - 14. 12.

 • Po - diktát na velká písmena
 • Út - test na obecná jména přejatá
 • skloňování vlastních jmen cizího původu
 • St - 2. fáze NO + vybraní jedinci recitace Kytice

3. 12. - 7. 12.

 • Po - diktát na vzory podstatných jmen
 • Út - test na velká písmena
 • skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen
 • St - 1 hodina mluvnice, 1 hodina literatury + zkoušení na 1. a 2. fázi národního obrození
 • Čt - mluvní cvičení

26. 11. - 30. 11.

 • Po - diktát na slova přejatá (brožurka str. 37, 38, 39) + vysvětlení cizích slov, použití cizích slov ve větě
 • Út - test na slovní druhy, mluvnické kategorie u podstatných jmen
 • tvarosloví - opakování (podstatná jména, přídavná jména)
 • St - test na 1. fázi národního obrození
 • Čt - mluvní cvičení

19. 11. - 23. 11.

 • Po - diktát na slova přejatá (zelená brožura str. 37 a 39)
 • tvarosloví - opakování (slovní druhy, podstatná a přídavná jména)
 • St - zkoušení na romantismus, Národní obrození - úvod (bez Dobrovského)
 • Čt - domácí úkol slohová práce Jsem vánoční baňka
 • Čt - mluvní cvičení

12. 11. - 16. 11.

 • Po - diktát na shodu přísudku s podmětem + zdvojené souhlásky
 • slova přejatá a jejich pravopis
 • tvarosloví
 • St - zkoušení na romantismus
 • Čt - mluvní cvičení

5. 11. - 9. 11.

 • Po - diktát na zdvojené souhlásky (projděte si pracovní list, naučte se, jak se jednotlivá slova píší)
 • Opakování na čtvrtletní písemnou práci (Pracovní list z pondělí 5. 11. ke stažení zde.)
 • Út - čtvrtletní písemná práce
 • St - test na romantismus
 • Národní obrození

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (ÚTERÝ 6. LISTOPADU 2018)

 • větné členy
 • druhy vedlejších vět
 • s, z, vz
 • útvary národního jazyka (slang, obecná čeština, spisovná čeština, argot, profesionalismy,...)
 • čeština jako jazyk slovanský
 • stavba slova
 • obohacování slovní zásoby (odvozování, skládání, zkracování, nová sousloví, nový význam slov)
 • zkratky, slova zkratková
 • archaismy, historismy, neologismy

29. 10. - 2. 11.

 • St - zkoušení; hodina mluvnice, druhá hodina literatura
 • St - zkoušení z literatury (preromantismus a romantismus (německý, francouzský, ruský)

22. 10. - 23. 10.

 • Po - diktát na s, z, vz
 • Út - test na druhy vedlejších vět
 • St - zkoušení z literatury (osvícenství, preromantismus, romantismus v Německu a Francii)
 • Nauka o tvoření slov