Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 8.A

Vyučující: Kateřina Julínková

LEDEN

v pondělí 20. 1. píšeme kontrolní test za I.pololetí. Bude obsahovat vše, co jsme probrali o neohebných slovních druzích a bude zahrnovat také opakování o slovesech. Doporučuji projít opakovací cvičení v učebnici str.42 a 52, popř. projít si učebnici od str.30 do str.53.

Literatura : probrali jsme všechny etapy kapitoly Národního obrození. V průběhu následujících hodin budu ústně zkoušet, rozebereme si zbývající ukázky a pravděpodobně na konci ledna nebo začátkem února napíšeme opakovací test.

PROSINEC

Čeština: ve středu 12. 12. si napíšeme opakovací testík na slovesa.

Literatura: vyberte si jeden ze tří doporučených úryvků Máje a naučte se jej přes vánoční prázdniny. V úterý 7. 1. si uděláme hodinu recitace. Snažte se o pěkný přednes, nepřehazujte a nevymýšlejte slova a vězte, že Máj dobře znám, takže uslyším každou chybu.

Opakování slovesa +vidy, třídy, vzory.

LISTOPAD

V úterý píšeme test z literatury- romantismus. V literárním samináři proběhnou zbylé referáty. Sežeňte si Máchův Máj.

V pátek 22. 11. máme místo slohu mluvnici. Napíšeme si opakovací test na přídavná jména, zájmena a číslovky. Projděte si test v učebnici na str.28.

V pondělí dokončíme zájmena a začneme číslovky.

V úterý 19. 11. opět zkouším romantismus. pak pokračujeme s referáty. Nikita si připraví obsah Ruslan a Ludmila.

Ve středu 6. 11. píšeme čtvrtletní práci Opakování přídavných jmen. v pátek 1. 11. máme místo slohu mluvnici.

Nezapomeňte úkoly z pracovních listů.

 

V úterý si někoho vyvolám na ústní zkoušení Romantismus. V literárním semináři budeme pokračovat s referáty.

 

 

ŘÍJEN

Na středu máte DÚ str. 20/cv.3. (Místo výrazu malí bílí králíčci napíšete do sešitu mladí mladí králíčci. procvičíte tak vzory přídavných jmen a odůvodňování koncovek.)

Na pátek 18. 10. si dohledejte původ svého jména a nalezněte na mapě nějaký zajímavý název obce a pokuste se dohledat jeho původ. Zároveň si dočtěte konec Lakomé Barky od Jana Wericha - použiju jako mluvní cvičení.

Máme zopakována podstatná jména. V pondělí nebo ve středu bude test na opakování příd.jmen. Doporučuji si doma cvičně udělat Opakování- podstatná jména na str. 17 a 18. Bude to něco podobného. 

V pondělí 14. 10. začínáme kapitolu přídavných jmen.

Literatura

15. 10. jdeme na 10.30 na vzdělávací program Světová náboženství (judaismus, křesťanství, islám). S sebou legitku na trmvaj nebo dva lístky.

22. 10. začínáme kapitolu Romantismus.

Referáty na pátek 25. 10. : Puškin (Nikita), Lermontov (Matyáš), Byron (Adam), Hugo (Lukáš), Stendhal (Julie), Poe (Ríša), Stocker (Linda), Scott (Matěj), Dumas (Adélka), Verne (Filip), Doyle (Eva), May (Natálka)

ZÁŘÍ

Na týden od 30.9. do 4.10.: Procvičovat a opakovat podst. jména hromadná, látková, pomnožná, str. 10-11. Přepsat si do sešitu tabulku skloňování dvojného čísla, procvičit na cvičeních., str.11-12. Napsat si do sešitu tabulku skolňování podle vzorů génius, muzeum a drama, procvičit, str. 13-14.  V pondělí dostanete domácí úkol tabulku na rozbory slov. Češtinu budte mít po+st+pá.

V úterý v literatuře si společně projdete texty, které jsme ještě nečetli a vypracujete úkol. V literárním semináři zpracujte zadané problémové úkoly a ještě na konci hodiny sešity odevzdejte. 

18.9. Probrána a zopakována kapitola Nauka o slově. Slovní zásoba, obohacování slovní zásoby.

Nezapomeňte na domácí úkol tabulka (předpona, kořen, přípona, koncovka)

17. 9. Literatura: Osvícenství. Preromantismus. 

Příští týden opět ústně zkouším. Dokončíme ukázky v kapitole.

Theo- pořádný referát  Ludvík XIV.

Čeština jako jeden ze slovanských jazyků

Slovní zásoba a tvoření slov

Literatura - Klasicismus

 

 

 

 

 

DOPORUČENÁ  ČETBA PRO 8.ROČNÍK

Tento školní rok přečte žák 8.třídy každé pololetí čtyři knihy, z toho nejméně tři (každé pololetí) budou vybrány z níže doporučené četby. Nepočítá se Erbenova Kytice, kterou jsme již četli, ta je k zopakování. Z četby, tak jako každý rok, bude zápis do Čtenářského deníku o rozsahu A4.

Jean de La Fontaine : Bajky

Ivan Andrejevič Krylov: Bajky

Daniel Defoe: Robinson Crusoe (i v úpravě J. V. Plevy)

Jonathan Swift: Gulliverovy cesty

Alexandr Sergejevič Puškin: básně, povídka

Ivan Jurijevič Lermontov: básně

Victor Hugo: román (Chrám Matky Boží v Paříži, Bídníci)

Edgar Alain Poe: Jáma a kyvadlo

Walter Scott: Ivanhoe

Alexandre Dumas: román (Tři mušketýři)

Karel Hynek Mácha: Máj

Karel Jaromír Erben: Kytice

Josef Kajetán Tyl: hra (Strakonický dudák)

Karel Havlíček Borovský: básně (Křest sv. Vladimíra)

Božena Němcová: V zámku a podzámčí

Božena Němcová: Babička, povídky (Karla, Divá Bára, Pan učitel…)

Karolina Světlá: román (Vesnický román, Kříž u potoka)

Karolina Světlá: povídky (Povídky z Ještěda)

Jan Neruda: Malostranské povídky, básně

Jaroslav Vrchlický: Básně

Svatopluk Čech: Výlety pana Broučka

Alois Jirásek: román (Psohlavci, 1.díl F.L.Věka)

Honoré de Balzac: román (Otec Goriot)

Emile Zola: román (Břicho Paříže)

Antonín Sova: básně

Petr Bezruč: básně

Paul Verlain: básně

Charles Baudelaire: básně

Arthur Rimbaud: básně

DOPORUČENÁ ČETBA PRO 9. ROČNÍK KE STAŽENÍ ZDE.