Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Občanská výchova 7.A

Vyučující: Mgr. Kateřina Pekařová

Aktuality
Každou hodinu bude mít jeden ze žáků připravenou jednu aktualitu, kterou přednese třídě. Aktualitou se myslí zpráva o České republice (nová vyhláška, zákony, politické dění, zprávy o rozvoji státu atd.). Ne zprávy z kategorie černé kroniky! (vraždy, loupeže, znásilnění). Zpráva by měla být dlouhá na max. dvě minuty a žák musí rozumět všemu, co se v ní píše (pokud například obsahuje cizí slova).
Aktualita bude nalepená nebo napsaná v sešitě, s datem vydání zprávy, se jménem autora a zdrojem, ze kterého žák čerpal. Zdroj bude správně citován! Využijte například CITACE.

Při nesplnění požadavků, bude žák aktualitu zpracovávat znovu na další hodinu nebo hodnocen známkou 5.

 

Národnostní menšiny - kultura

20.10. přinést plakát o kultuře národností menšiny žijící u nás. Měl by obsahovat informace o jejich jazyku, tradicích, zvycích (stolování, oblékání, komunikace s lidmi...), výtvarném či hudebním umění, náboženství, pojetí času (pokud se liší od našeho), rodinném uspořádání, atd. 
Minimálně dva zdroje, uvedené zezadu plakátu! Tvrdý papír A3.

Samostudium:

13. 3. Opište si zápis do sešitu. Ke stažení ZDE. OPSAT! netisknout a nelepit!
20.3. Zápis ZDE opsat do sešitu. NETISKNOUT!

 

3.4. enlightened Přečtěte si texty a vypracujte do sešitu. Netisknout, pište rukou! Pracovní list ke stažení ZDE. Hotové vyfoťte a pošlete mi fotku na email pekarovaanglictina@seznam.cz do úterý 14.4.  Do předmětu prosím uvést Občanská výchova.