Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Zeměpis 6.A

Vyučující: Dominik Pavlů

 

Květen

1) Sopečná činnost, zemětřesení

2) utváření zemského povrchu-vnitřní vlivy

3) dotváření zemského povrchu- vnější vlivy

 

Červen

Atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra