Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 6.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

 

ZÁŘÍ

Opakování a prohlubování učiva z 5. ročníku

4. - 11. 9. 
Početní operace s přirozenými čísly (sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování), číselná osa, slovní úlohy - pracovní sešit str. 1 až 9

16. - 20. 9.
Rovinné obrazce, jednotky délky, obvod a obsah obrazce, PS str. 10 až 17

23. - 27. 9.
Slovní úlohy z praxe na obvod a obsah čtverce a obdélníku, PS str. 18 až 21

30. 9. - 4. 10.
Rozeznávání prostorových útvarů, konstrukční úlohy, PS str. 22 až 25

 

ŘÍJEN

14.10. - 18.10.
Konstrukční úlohy, slovní úlohy, PS str. 24 až 30

21.10. - 25.10.
Pravoúhlá soustava souřadnic, PS str. 31 až 34. Souhrnné opakování, PS str. 35 - 36.

 

LISTOPAD

4. 11. - 8. 11.
Zlomky a desetinná čísla, PS str. 39 až 48

V pátek 8.11. budeme psát kontrolní písemnou práci za 1. čtvrtletí z tohoto učiva:
- sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel
- obsah a obvod čtverce a obdélníku
- zlomky - vyjádření části celku, zápis desetinného zlomku desetinným číslem
- základní geometrické útvary, rýsování kolmic a rovnoběžek

 

18.11. - 22.11.
Zaokrouhlování desetinných čísel, sčítání a odčítání desetinných čísel. PS str. 50 - 56.

25.11. - 29.11.
Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a 1000. PS str. 58 - 62. 
Jednotky délky, PS str. 64

2.12. - 6.12.
Převádění jednotek délky, hmotnosti a obsahu, PS str. 63 - 67.

 

LEDEN

6.1. - 10.1.
Dělení desetinných čísel, PS str. 79 až 83, 85 až 86.

13.1. - 17.1.
Dělení desetinných čísel, PS str. 87 - 88, 91 

Ve čtvrtek 16.1. budeme psát kontrolní písemnou práci za 1. pololetí z tohoto učiva:
- sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel
- násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000
- převody jednotek délky, hmotnosti a obsahu
- zaokrouhlování desetinných čísel

20.1. - 24.1.
Dělitelnost přirozených čísel, PS str. 101 - 104