Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 6.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

Hodnocení za 2. pololetí 
Při hodnocení budu vycházet jak ze známek, které děti nasbíraly do uzavření škol, tak z aktivity a včasného plnění zadaných úkolů během distanční výuky. Pokud by mělo dojít ke zhoršení prospěchu oproti prvnímu pololetí, budu kontaktovat rodiče a zvát si děti do školy na konzultaci, příp. přezkoušení.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 22.6. AŽ 26.6.

Kružnice vepsaná trojúhelníku - PS str. 239/A-6, A-7 - řešení zde.

Mnohoúhelníky - PS str. 242/A-3, A-5 - řešení zde.

Shrnutí - PS str. 244/A-1, A-3 - řešení zde.
Samostatná práce - str. 246/celá - prosím poslat do pátku 15 hodin řešení zde.

Veškeré zadané učivo si prosím průběžně kontrolujte s řešením, které bude na školním webu.
 

UČIVO NA OBDOBÍ 15.6. AŽ 19.6.

Konstrukce trojúhelníku - PS str. 233/vše (minulý týden jsme nestihli), 234/vše, 235/C-8 - řešení zde.

Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku - uč. str. 110 a 112 - prostudovat žluté rámečky a opsat do PS na str. 236. PS str. 237-239/vše - řešení zde.

Mnohoúhelníky - PS str. 242/vše - řešení zde.

Veškeré zadané učivo si prosím průběžně kontrolujte s řešením, které bude na školním webu.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 8.6. AŽ 12.6.

Střední příčky v trojúhelníku - PS str. 224/vše - řešení zde.

Těžnice v trojúhelníku - uč. str. 106 a 107 - prostudovat žluté rámečky a opsat do PS na str. 226. PS str. 226-227/vše - řešení zde.

Výšky v trojúhelníku - uč. str. 108 - prostudovat žluté rámečky a opsat do PS na str. 229. PS str. 229/A-1, 230/A-2, 231/vše - řešení zde.

Konstrukce trojúhelníku - PS str. 233/vše

Prosím o zaslání veškeré práce do pátku 15 hodin.

Prosím všechny, kteří mi neposlali práci z minulého týdne, aby to napravili co nejrychleji (stále neposlali Patrik, Valča).

 

UČIVO NA OBDOBÍ 1.6. AŽ 5.6.

Vnější úhly trojúhelníku - PS str. 215/A-7, A-8, 216/B-12 - řešení zde.

Rovnoramenný trojúhelník - PS str. 217/A-1, 218/vše, 219/vše - řešení zde.

Rovnostranný trojúhelník - PS str. 221/vše, 222/B-4 - řešení zde.

Střední příčky v trojúhelníku - uč.str. 105 - prostudovat, žluté rámečky opsat do PS na str. 223. PS str. 223/A-1 - řešení zde.

Prosím o zaslání veškeré práce do pátku 15 hodin.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 25.5. AŽ 29.5.

Z důvodu přetrvávajících obtíží s aplikací Discord budeme pokračovat od pondělí do čtvrtka opět v aplikaci ZOOM. Tuto aplikaci je nutné si stáhnout na adrese zoom.us  a zaregistrovat se zde. 

Osová souměrnost - PS str. 185/A-4c), A-5, 186/B-6a). Řešení stran 185 a 186 zde.
Trojúhelník - uč. str. 97/žlutý rámeček - prostudovat. Do školního sešitu vypracovat cv. 5 a 6 z uč. na str. 98.
Trojúhelníková nerovnost - uč. str. 99/žlutý rámeček - prostudovat, tučně vytištěnou větu zapsat do PS na str. 213, vyřešit cv. 99/1.
Ostroúhlý, pravoúhlý a tupoúhlý trojúhelník - uč. str. 100/žlutý rámeček - prostudovat, vyřešit cv. 101/2.
Vnitřní úhly trojúhelníku - uč. str. 101/žlutý rámeček - prostudovat, zapsat tučně vytištěnou větu do PS na str. 213.
Vnější úhly trojúhelníku - uč. str. 103/žlutý rámeček - prostudovat, zapsat tučně vytištěnou větu + obrázek do PS na str. 213, vyřešit celou str. 214 v PS (řešení zde).

Prosím, aby mi Alice poslala vypracované učivo z minulého týdne.
 

 

UČIVO NA OBDOBÍ 18.5. AŽ 22.5.

Souhrnné opakování - dokončení toho, co jsme nestihli minulý týden: PS str. 176/vše kromě A-9, 177/A-15 (řešení zde), 178/B-19, 179/1,2 (řešení zde)
Shodnost geometrických útvarů - uč. str. 19 - 20 - prostudovat, zapsat žlutý rámeček do PS na str. 180, samostatně vyřešit cvičení na str. 180 až 182. Řešení stran 180 - 182 zde.
Osová souměrnost - uč. str. 21 - prostudovat a zapsat žluté rámečky do PS na str. 183 + zapsat definici samodružného bodu: Body, které leží na ose souměrnosti, se zobrazí samy do sebe a nazývají se samodružné body. V PS vyřešit tato cvičení: 183/A-1, 184/A-2, A-3, 185/A-4. Řešení stran 183 - 184 zde.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 11.5. AŽ 15.5.

Velikost úhlu ve stupních a minutách - PS str. 170/A-5, 171/vše (řešení zde), 172/A-11, 173/A-12 (řešení zde)

Souhrnné opakování - PS str. 174/A-1, A-2, A-3, 175/vše, 176/vše kromě A-9, 177/A-15, 178/B-19, 179/1,2. Schéma převodů jednotek zdeŘešení str. 174 - 175 zde.


UČIVO NA OBDOBÍ 4.5. AŽ 7.5.

Souhlasné a střídavé úhly - PS str. 161/A-4, 162/A-6, A-7 (řešení zde), 163/vše, 164/vše (řešení zde).
Opakování - samostatná práce PS str. 166 (termín odevzdání pátek 15 hodin - řešení zde), společně na online hodině vypracujeme str. 167 (
řešení zde).
Velikost úhlu ve stupních a minutách - PS str. 169/vše, 170/A-4a) až e).
 


UČIVO NA OBDOBÍ 27.4. AŽ 30.4.

Sčítání a odčítání úhlů - PS str. 150/A-5, A-6, 151/A-8. Řešení str. 150-151 zde.
Násobení a dělení úhlů dvěma - PS str. 155/A-1, A-2, 156/vše (řešení str. 155 a 156 zde), 157/A-7, B-9 (řešení zde).
Souhlasné a střídavé úhly - uč. str. 75/žlutý rámeček prostudovat, překreslit do PS na str. 160 (první sloupeček rámečku se zelenými obrázky je možno vynechat). PS str. 161-162/všechna cvičení.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 20.4. AŽ 24.4.

Vedlejší  a vrcholové úhly - PS str.144/A-5, A-6, str. 145 - 146 všechna cvičení. (Řešení str. 144 - 145 zde). Řešení str. 146 zde.
Sčítání a odčítání úhlů - učebnice str. 72/Příklad 1 - prostudovat, PS str. 149 všechna cvičení. Řešení str. 149 zde.
Samostatná práce - PS str. 147 - vypracovat celou stranu kromě cvičení 5 a 7a). Ve cvič. 7b) sestrojit navíc osu úhlu epsilon. Termín odevzdání je pátek 15 hodin.


 

UČIVO NA OBDOBÍ 13.4. AŽ 17.4.
Úhel pravý, přímý, ostrý a tupý - PS str. 140/celá (řešení zde), 141/A-3, A-4, A-7, 142/B-8, B-9 (řešení zde)
Vedlejší a vrcholové úhly - uč. str. 74/žlutý rámeček opsat do PS na str. 143, vyřešit cvičení 143/A-1, A-2, 144/A-3, A-4.
Test na přenášení úhlů a osu úhlu zde

 

UČIVO NA OBDOBÍ 6.4. AŽ 9.4.

Řešení příkladů z pracovního sešitu (str.133 až 137) zde. Prosím všechny o kontrolu vlastní práce.

Velikost úhlu - uč. str. 69 - 71 - prostudovat všechny žluté rámečky. Do PS na str. 132 zapsat tento text: Velikost úhlu měříme ve stupních a minutách. 1° = 60´. 

V pracovním sešitě vyřešit všechna cvičení na str. 133 - 134, dále 135/A-8,  136/A-11a), A-12 (stačí jeden čtyřúhelník), A-13, 137/B-14.

Úhel pravý, přímý, ostrý a tupý - učebnice str. 65 - 67 - prostudovat všechny žluté rámečky a přepsat a překreslit je do PS na str. 139.

Řešení testu na kvádr a krychli zde.


UČIVO NA OBDOBÍ 30.3. AŽ 3.4.

PŘENÁŠENÍ ÚHLŮ KROK PO KROKU ZDE + učebnice str. 60.

Prosím všechny, aby mi do dnešního (úterý) večera (18 h) poslali strany 127 a 129 z PS + cv. 61/1 z učebnice ke kontrole. Řešení cvičení z PS zde.

Řešení příkladů na osu úhlu z PS zde. Řešení strany 131 z PS zde.

Test na objem a povrch kvádru a krychle zdePočítejte prosím samostatně, bez pomoci rodičů. U každého příkladu bude postup řešení (vzoreček, dosazení, výpočet) + písemná odpověď. Testy budu známkovat. Vyřešené testy prosím zaslat do pátku 3.4. do 18 hodin. (Kdo nemá možnost si test vytisknout, může poslat jen číslo příkladu + řešení).

Úhly - písmena řecké abecedy - učebnice str. 59 /6
Přenášení úhlů - uč. str. 60/Příklad 1 - prostudovat, str. 61/1 přenést úhly do školního sešitu, PS str. 127 - vyřešit všechna cvičení, str. 129/A-11, A-12, A-14
Osa úhlu - uč. str. 68 - prostudovat, PS str. 128 - všechna cvičení (kromě A-9), str. 130 - všechna cvičení, str. 131/C-20, C-21.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 23.3. AŽ 27.3.

Slovní úlohy na objem a povrch kvádru a krychle - PS str. 208 až 210, 212.

Úhel a jeho velikost:
Polopřímka - učebnice str. 55 - žlutý rámeček opsat do PS na str. 126 a do školního sešitu vyřešit tato cvičení: 1,2,3,4,5
Polorovina - učebnice str. 56/57 - žlutý rámeček opsat do PS na str. 126 a do školního sešitu vyřešit tato cvičení: 1,2,3,4,5a
Úhel - učebnice str. 58/59 - žlutý rámeček opsat do PS na str. 126 a do školního sešitu vyřešit tato cvičení: 2,3,4,5

 

UČIVO NA OBDOBÍ 11.3. AŽ 20.3.

Objem kvádru a krychle - pracovní sešit str. 194 - 195.

Povrch kvádru - učebnice str. 124 - žlutý rámeček prostudovat a opsat do pracovního sešitu na str. 201.
Povrch krychle - učebnice str. 126 - žlutý rámeček prostudovat a opsat do pracovního sešitu na str. 201.
Vyřešit všechna cvičení v pracovním sešitě na stranách 202 až 205.

Jednotky objemu - učebnice str. 119 až 121 (prostudovat). Žlutý rámeček na str. 121 opsat do pracovního sešitu na str. 197 (3.díl). Vypracovat všechna cvičení v prac. sešitě na str. 197 až 199.

Objem kvádru a krychle - učebnice str. 122 - žlutý rámeček opsat do pracovního sešitu na str. 192 + vypočítat příklady na str. 193.