Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 6.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

UČIVO NA OBDOBÍ 6.4. AŽ 9.4.

Velikost úhlu - uč. str. 69 - 71 - prostudovat všechny žluté rámečky. Do PS na str. 132 zapsat tento text: Velikost úhlu měříme ve stupních a minutách. 1° = 60´. 

V pracovním sešitě vyřešit všechna cvičení na str. 133 - 134, dále 135/A-8,  136/A-11a), A-12 (stačí jeden čtyřúhelník), A-13, 137/B-14.

Úhel pravý, přímý, ostrý a tupý - učebnice str. 65 - 67 - prostudovat všechny žluté rámečky a přepsat a překreslit je do PS na str. 139.

Od pondělí do středy v 9 hodin se budeme opět potkávat na Discordu - odkaz zde. Poprosím opět všechny, aby mi do čtvrtka do 18 hodin poslali vyfocené vypracované úkoly mailem.

Řešení testu na kvádr a krychli zde. 

UČIVO NA OBDOBÍ 30.3. AŽ 3.4.

PŘENÁŠENÍ ÚHLŮ KROK PO KROKU ZDE + učebnice str. 60.

Prosím všechny, aby mi do dnešního (úterý) večera (18 h) poslali strany 127 a 129 z PS + cv. 61/1 z učebnice ke kontrole. Řešení cvičení z PS zde.

Řešení příkladů na osu úhlu z PS zde. Řešení strany 131 z PS zde.

Test na objem a povrch kvádru a krychle zdePočítejte prosím samostatně, bez pomoci rodičů. U každého příkladu bude postup řešení (vzoreček, dosazení, výpočet) + písemná odpověď. Testy budu známkovat. Vyřešené testy prosím zaslat do pátku 3.4. do 18 hodin. (Kdo nemá možnost si test vytisknout, může poslat jen číslo příkladu + řešení).

Úhly - písmena řecké abecedy - učebnice str. 59 /6
Přenášení úhlů - uč. str. 60/Příklad 1 - prostudovat, str. 61/1 přenést úhly do školního sešitu, PS str. 127 - vyřešit všechna cvičení, str. 129/A-11, A-12, A-14
Osa úhlu - uč. str. 68 - prostudovat, PS str. 128 - všechna cvičení (kromě A-9), str. 130 - všechna cvičení, str. 131/C-20, C-21.

Od pondělí do čtvrtka v 9 hodin se budeme opět potkávat na Discordu - odkaz zde. Poprosím opět všechny, aby mi do konce týdne poslali vyfocené vypracované úkoly mailem.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 23.3. AŽ 27.3.

Slovní úlohy na objem a povrch kvádru a krychle - PS str. 208 až 210, 212.

Úhel a jeho velikost:
Polopřímka - učebnice str. 55 - žlutý rámeček opsat do PS na str. 126 a do školního sešitu vyřešit tato cvičení: 1,2,3,4,5
Polorovina - učebnice str. 56/57 - žlutý rámeček opsat do PS na str. 126 a do školního sešitu vyřešit tato cvičení: 1,2,3,4,5a
Úhel - učebnice str. 58/59 - žlutý rámeček opsat do PS na str. 126 a do školního sešitu vyřešit tato cvičení: 2,3,4,5

 

UČIVO NA OBDOBÍ 11.3. AŽ 20.3.

Objem kvádru a krychle - pracovní sešit str. 194 - 195.

Povrch kvádru - učebnice str. 124 - žlutý rámeček prostudovat a opsat do pracovního sešitu na str. 201.
Povrch krychle - učebnice str. 126 - žlutý rámeček prostudovat a opsat do pracovního sešitu na str. 201.
Vyřešit všechna cvičení v pracovním sešitě na stranách 202 až 205.

Jednotky objemu - učebnice str. 119 až 121 (prostudovat). Žlutý rámeček na str. 121 opsat do pracovního sešitu na str. 197 (3.díl). Vypracovat všechna cvičení v prac. sešitě na str. 197 až 199.

Objem kvádru a krychle - učebnice str. 122 - žlutý rámeček opsat do pracovního sešitu na str. 192 + vypočítat příklady na str. 193.