Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 6.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

 

ZÁŘÍ

Opakování a prohlubování učiva z 5. ročníku

4. - 11. 9. 
Početní operace s přirozenými čísly (sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování), číselná osa, slovní úlohy - pracovní sešit str. 1 až 9