Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Dějepis 6.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

Květen

Řecko-perské války

Peloponéská válka

Makedonská říše

Alexandr Makedonský

Řecké umění

Učebnice str. 71-86

Pracovní sešit str. 42-48

 

Duben

Kréta - Minojská civilizace

Řecko - Mykénská civilizace

Období rozkvětu antického Řecka

Athény, Sparta

Učebnice str. 61-70

Pracovní sešit str. 35-41

 

Březen

V úterý 12. 3. - k odevzdání projekt "Starověký Egypt"

Náhradní termín hned 13. 3.

Starověká Palestina

Starověká Indie

Starověká Čína

Učebnice str. 54-60

Pracovní sešit str. 31-34

 

Únor

Starověký Egypt - Nová říše

Znalosti starých Egypťanů

Učebnice str. 45-53

Pracovní sešit str. 26-30

 

Leden

Babylonská říše

Starověký Egypt - Stará říše

Učebnice str. 34-44

Pracovní sešit str. 20-25

 

Prosinec

Starověk

Starověká Mezopotámie

Sumerové

Učebnice str. 28 - 33

Pracovní sešit str. 17-19

 

Listopad

Konec doby kamenné

Doba bronzová

Doba železná

Keltové

Germáni

Opakování - pravěk

Učebnice str. 21-27

Pracovní sešit str. 12-16