Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Člověk a svět práce 6.A

Vyučující:  Mgr. Ivana Benešová a Bc. Ladislav Hrabal