Základní škola Brno,

nám. Míru 3

9.A

"Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným."                 

G. B. Shaw

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Benešová

Rozvrh hodin
 

Třídní samospráva:

Předseda:  Adam Juriga

Místopředseda:  Antonie Pavlovcová

Třídní kniha:  Lucie Benešová, Nikol Kašparová                                      

Květiny:  Hugo Havlíček

Parlament:  Antonie Pavlovcová, Nikol Kašparová

Žaluzie + topení: Petr Wudia, Roman Zadorozhnyy

 

Třídnické informace a oznámení:

Ve čtvrtek 22.11. jdeme do Buranteatru (Kounicova 20) na program Planeta Země - Barma. Odchod od školy po 1. vyučovací hodině, návrat cca v 11 hod. Vstupné 70 Kč. Jízdenky nejsou potřeba, půjdeme pěšky přes Kraví horu.

Prosím rodiče, aby omlouvali nepřítomnost dětí bezprostředně po absenci.

- Třídní schůzky budou v letošním školním roce v těchto termínech:

 • 13. 11. 2018
 • 15. 1. 2019
 • 16. 4. 2019
 • 18. 6. 2019

Od 17. září bude na škole zahájen sběr. V letošním roce sbíráme:

 • pomerančovou kůru (každý den)
 • starý papír (Po a St)

Akce třídy:

 • 6. 11. 2018 - focení k Vánocům
 • 22. 11. 2018 - Planeta Země (Barma)
 • 27. 11. 2018 - návštěva Úřadu práce
 • 13. 12. 2018 - Vánoční dílny
 • 17. 12. 2018 - Vánoční jarmark
 • 20. 1. - 25. 1. 2018 - Lyžařský výcvik

 

Vyučované předměty:

(Klikatelné odkazy Vás nasměrují na stránku konkrétního předmětu)

Anglický jazyk

Český jazyk

Člověk a svět práce

Dějepis

Fyzika

Francouzský jazyk

Chemie

Matematika

Občanská výchova

Přírodopis

Ruský jazyk

Tělocvik

Výchova ke zdraví 

Výtvarná výchova

Zeměpis

Cvičení z českého jazyka

Cvičení z matematiky