Základní škola Brno,

nám. Míru 3

9.A

"Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným."                 

G. B. Shaw

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Benešová

Rozvrh hodin
 

Třídní samospráva:

Předseda:  Adam Juriga

Místopředseda:  Antonie Pavlovcová

Třídní kniha:  Lucie Benešová, Nikol Kašparová                                      

Květiny:  Hugo Havlíček

Parlament:  Antonie Pavlovcová, Nikol Kašparová

Žaluzie + topení: Petr Wudia, Roman Zadorozhnyy

 

Třídnické informace a oznámení:

Ve čtvrtek 24.1. nebude nultá hodina, vyučování začíná v 8 hodin pouze jednou hodinou tělesné výchovy.

Od pátku 4. 1. 2019 až do přijímacích zkoušek v dubnu budou zdvojené hodiny Cvičení z matematiky, konec vyučování bude ve 13:30 hod. 

Prosím rodiče, aby omlouvali nepřítomnost dětí bezprostředně po absenci.

- Třídní schůzky budou v letošním školním roce v těchto termínech:

  • 13. 11. 2018
  • 15. 1. 2019
  • 16. 4. 2019
  • 18. 6. 2019

Od 17. září bude na škole zahájen sběr. V letošním roce sbíráme:

  • pomerančovou kůru (každý den)
  • starý papír (Po a St)

Akce třídy:

  • 13. 12. 2018 - Vánoční dílny
  • 14. 12. 2018 - anglické divadlo Adrian Mole
  • 17. 12. 2018 - Vánoční jarmark
  • 20. 1. - 25. 1. 2018 - Lyžařský výcvik

 

Vyučované předměty:

(Klikatelné odkazy Vás nasměrují na stránku konkrétního předmětu)

Anglický jazyk

Český jazyk

Člověk a svět práce

Dějepis

Fyzika

Francouzský jazyk

Chemie

Matematika

Občanská výchova

Přírodopis

Ruský jazyk

Tělocvik

Výchova ke zdraví 

Výtvarná výchova

Zeměpis

Cvičení z českého jazyka

Cvičení z matematiky