Základní škola Brno,

nám. Míru 3

9.A

"Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným."                 

G. B. Shaw

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Benešová

Rozvrh hodin

hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8
7:10-7:55 8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30 13:40-14:25 14:35-15:20
pondělí   F Čj M   D Ov  
úterý   VkZ Rj Čj M Ch Aj    
středa Aj F CvČj Čj Z D        ČaSP        ČaSP        lichý týden
čtvrtek Tv           Tv M Aj Rj Ch     Vv            Vv
pátek   Rj M Čj Aj CvM      

 

Třídní samospráva:

Předseda:  Adam Juriga

Místopředseda:  Antonie Pavlovcová

Třídní kniha:  Lucie Benešová, Nikol Kašparová                                      

Květiny:  Hugo Havlíček

Parlament:  Antonie Pavlovcová, Nikol Kašparová

Žaluzie + topení: Petr Wudia, Roman Zadorozhnyy

 

Třídnické informace a oznámení:

Ve čtvrtek 20.9. začíná vyučování v 8 hodin (tj. nebude nultá hodina) - vzhledem k pozdnímu návratu z exkurze do Prahy.

 

Za pracovní sešity v tomto školním roce vybíráme částku 482,- Kč + 150,- Kč na kapesníky, ručníky a kopírovací papíry.

 

EXKURZE DO PRAHY

 • Ve dnech 18.9. až 19.9.2018 škola pořádá exkurzi do Prahy jako součást vyučování žáků 8. a 9. ročníku. Žáci navštíví historické centrum a seznámí se s nejzajímavějšími místy hlavního města.
 • Cena: cca 780 Kč. Cestu do Prahy a zpět a jízdenku MHD hradí Klub rodičů. Po návratu budou skutečné náklady vyúčtovány a případný přeplatek bude dětem vrácen.
 • POKYNY K EXKURZI DO PRAHY

  Sraz: v úterý  18. 9. 2018 v 6:50 hod v hale Hlavního nádraží

  Návrat: ve středu 19. 9. 2018 v 18:46 na Hlavní nádraží Brno, kde budou mít  děti rozchod

  Ubytování:  Středisko ekologické výchovy Toulcův Dvůr, Hostivař (www.toulcuvdvur.cz)

  S sebou:

 • pohodlné boty, pyžamo, ručník, hygienické potřeby

 • kartičku zdravotní pojišťovny

 • jídlo a pití na úterý (prvním společným jídlem bude večeře, ráno bufetová snídaně a bageta na cestu)

 • kapesné dle uvážení rodičů

  Upozornění: Do ubytovny se dostaneme až večer, proto je nezbytné, aby si děti vzaly jen to nejnutnější a měly všechny věci sbalené v batohu.

   

Vyúčtování exkurze do Prahy:
ubytování:   216,- Kč
strava:         283,- Kč
vstupné:      150,- Kč Muzeum Karlova mostu + plavba po Vltavě
                       60,- Kč prohlídka Národního divadla
                       10,- Kč Pražský hrad
                        50,- Kč Petřínská rozhledna
Celkem: 769,- Kč
Děti platily 780,- Kč, zpět dostanou 11,- Kč. 

 


 


 

Třídní schůzky budou v letošním školním roce v těchto termínech:

 • 11. 9. 2018
 • 13. 11. 2018
 • 15. 1. 2019
 • 16. 4. 2019
 • 18. 6. 2019

 

Od 17. září bude na škole zahájen sběr. V letošním roce sbíráme:

 • kaštany (jen v Po)
 • pomerančovou kůru (každý den)
 • starý papír (Po a St)
 • PET víčka (každý den)

 

Akce třídy:

 • 18. a 19. 9. 2018 - návštěva Prahy
 • 5. 10. 2018 - Projektový den Brno - Technické muzeum (50 Kč na žáka)
 • 6. 11. 2018 - focení k Vánocům
 • 22. 11. 2018 - Planeta Země (Myanmar) - 70 Kč na žáka
 • 27. 11. 2018 - návštěva Úřadu práce
 • 6. 12. 2018 - DEV Lipka (Kamenná), program "Šaty dělají člověka" (90 Kč na žáka)
 • 13. 12. 2018 - Vánoční dílny
 • 14. 12. 2018 - anglické divadlo
 • 17. 12. 2018 - Vánoční jarmark

 

Vyučované předměty:

(Klikatelné odkazy Vás nasměrují na stránku konkrétního předmětu)

Anglický jazyk

Český jazyk

Člověk a svět práce

Dějepis

Fyzika

Chemie

Matematika

Občanská výchova

Přírodopis

Ruský jazyk

Tělocvik

Výchova ke zdraví 

Výtvarná výchova

Zeměpis

Cvičení z českého jazyka

Cvičení z matematiky