Základní škola Brno,

nám. Míru 3

9.A

"Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným."                 

G. B. Shaw

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Benešová

Rozvrh hodin
 

Třídní samospráva:

Předseda:  Adam Hochman

Místopředseda:  Petr Wudia

Třídní kniha:  Lucie Benešová, Nikol Kašparová                                      

Květiny:  Hugo Havlíček

Parlament:  Adam Juriga

Žaluzie: Antonie Pavlovcová, Nikola Švestková, Markéta Hykrdová

 

Zástupci třídy do školního parlamentu: Adam Juriga

 

Třídnické informace a oznámení:

 

Vyučované předměty:

(Klikatelné odkazy Vás nasměrují na stránku konkrétního předmětu)

Anglický jazyk

Český jazyk

Člověk a svět práce

Dějepis

Fyzika

Chemie

Literární seminář

Matematika

Občanská výchova

Přírodopis

Ruský jazyk

Tělocvik

Výchova ke zdraví 

Výtvarná výchova

Zeměpis