Základní škola Brno,

nám. Míru 3

9.A

-

"Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným."                  

G. B. Shaw

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Saša Hudečková

Rozvrh hodin
 

Třídní samospráva: Berenika Enenklová

Zástupci třídy do školního parlamentu: Karolína Kuntošová

.

Třídnické informace a oznámení:

Květen

Ve středu 9. 5. - nemáme ranní tělocvik, škola začíná v 8 hod. výchovně-vzdělávacím pořadem o Dravcích. Vstupné 50,- Kč. Poučíme se, pobavíme a přispějem na chov a záchranu ohrožených druhů. Sraz před školou v 7.50 hod. Na výuku se vrátíme na 3. vyuč. hodinu.

 

Duben

V pondělí 30. 4. :

Projektový den - Bezpečně doma i ve škole

8.00 - 11.40 hodin, odpolední vyučování odpadá

Třídní schůzky a hovorové hodiny máme v úterý

17. 4. od 17 hodin

Ve čtvrtek 12. 4. a v pondělí 16. 4. z důvodu přijímacích zkoušek

na SŠ odpadá odpolední vyučování

Ve čtvrtek 5. 4. máme na naší škole

Den otevřených dveří od 8 - 12 hodin

V pátek 6. 4. nebude cvičení z matematiky. Vzhledem k blížícím se přijímacím zkouškám bude mimořádně cvičení z matematiky ve čtvrtek 5. 4. od 7:30 hodin (místo chemie). Poslední dvojhodinovka cvičení z M bude v pátek 13. 4.

 

Březen

Ve středu 28. 3. máme Velikonoční dílny od 8 - 11.40 hod. 

Konec podle vedoucích dílen:

mezi 11.40 - 12.30 hod. půjdeme na oběd.

Odpolední vyučování se nekoná. 

Od čtvrtka do pondělí: Velikonoční prázdniny... 

Ve škole se potkáme v úterý  3. dubna.

 

Leden - Únor

V pátek 23. 2. jdeme na výchovně-vzdělávací pořad do Lipky v Jundrově.

ADRESA: Lipka- pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, 63700 Brno-Jundrov

Sraz v 8.10 hodin před školou, návrat asi během 5. vyuč. hodiny.

Cena: 90,- Kč a mít sebou šalinkartu nebo 2 hodinové jízdenky

 

V pátek 23.2. nebude cvičení z matematiky.

Žáci končí po 5. vyuč. hodině ve 12:35 hod.= po návratu z Lipky

 

- ve středu 31. 1. máme vysvědčení za I. pololetí, 

  výuka probíhá podle  rozvrhu, tj. do 14.25 hod.

- pololetní prázdniny jsou v pátek 2. 2.

- od pondělí 5.2. máme týdenní jarní prázdniny

- v pátek 26.1. je volitelná matematika 6. vyuč. hod., tzn. do 13.30 hodin

- v týdnu LVK od 22. 1. - 26. 1. se učíme podle rozvrhu 9.A, 

   výuka začíná každý den v 8 hodin

- 19.1. se nekoná cvičení z matematiky, vyučování končí 

   po 5. vyučovací hodině

- výuka 3.1. začíná v 8 hod. - zeměpisem

- od 1. ledna 2018 dochází k navýšení ceny obědů

  Dítě od 11 - 14 let platí nově 30 Kč za oběd.

- 20. ledna - 26. ledna - Lyžařský kurz

 

Omlouvání žáků

- prosím rodiče o včasném informování o nepřítomnosti dětí

  telefonicky nebo písemně na mail: hudeckovasasa@seznam.cz

- omluvenky mají být v žákovské knížce nejpozději 2 dny po příchodu do školy

 

Kontrola žákovských knížek

- prosím Vás o častější kontrolu a podpisy v žákovské knížce

  u klasifikace, informací o chování, různých sdělení pro rodiče a u třídních schůzek 

 

Třídnická hodina 

- se bude konat každou středu od 14.25 - 14. 45 hod.

 

Aktuální informace k přijímacím zkouškám

- naleznete na webových stránkách školy v sekci Výchovný poradce

 

Termíny třídních schůzek 

- 17. dubna a 12. června

- schůzky se konají vždy od 17:00 hod.

 

Prosinec

1. 12. - Vánoční fotografování 

15. 12. - Vánoční dílny - 8.00 - 11. 40 hod. + 5. vyuč.hod. = cvič. z matem.

19. 12. - Vánoční jarmark od 15 - 18 hodin

20. 12. - Máme vánoční besídku od 8 do 11.40 hod., odpol.vyuč.odpadá

21. - 22. 12. - Ředitelské volno

Od 23. 12. - Vánoční prázdniny

 

Pěkné vánoční svátky Vám přeje Saša Hudečková, tř. uč.

 

Listopad 

Ve středu 29. 11. beseda s doc.JUDr. Vojtěchem Šimíčkem, PhD. - soudcem Ústavního soudu ČR od 12.45 - 13.30 hod.

 

Vážení rodiče,

dne 13. listopadu jsem všem dětem v červených brožurkách z českého jazyka scvakla "koníkem" správné řešení. Dohnal mě k tomu fakt, že děti místo toho, aby si látku skutečně procvičily, bez rozmyslu opisovaly řešení. Domnívám se, že v 9. ročníku by měly být děti ve své přípravě poctivé. Snažím se jim tímto krokem napomoci k tomu, aby úspěšně zvládly přijímací řízení na jimi vybranou střední školu.

S pozdravem

Konečná, vyučující ČJ

 

V úterý 7. 11. jdeme na Úřad práce

Sraz před školou v 8.15 nebo podle lístečku, který se musí odevzdat třídní učitelce. Návrat do školy na 4. možná až 5. vyuč. hodinu. Výuka probíhá podle rozvrhu do 13.30 hod.

Sebou 2 hodin. jízdenky nebo šalinkartu a svačinu

Budeme informování o možnostech dalšího studia na středních školách

 

Říjen

Od 2. 10. změna v rozvrhu po celé I. pololetí:

Vyučování v úterý bude začínat v 8 hodin a končit ve 13.30

 

Barevný týden 9. 10. - 13. 10. 

- Pondělí zelené

- Úterý žluté

- Středa červená a oranžová

- Čtvrtek fialový a hnědý

V pátek bude vyhodnocení soutěže 

 

Dne 20. 10. v pátek z důvodu voleb

mají žáci ředitelské volno

 

Ve čtvrtek 26. 10. - v pátek 27.10.

jsou podzimní prázdniny

Září

- zahájení školního roku 4. 9.

- informace na web. stránkách naší školy

 

 

Vyučované předměty:

(Klikatelné odkazy Vás nasměrují na stránku konkrétního předmětu)

Anglický jazyk

Cvičení z českého jazyka

Cvičení z matematiky

Český jazyk

Člověk a svět práce

Dějepis

Francouzský jazyk

Fyzika

Chemie

Matematika

Občanská výchova

Přírodopis

Ruský jazyk

Tělocvik

Výchova ke zdraví 

Výtvarná výchova

Zeměpis