Základní škola Brno,

nám. Míru 3

8.A

„Pro život, ne pro školu se učíme.“
Seneca
římský filozof (4 – 65 n. l.)

 

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Konečná

Rozvrh hodin

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:10 - 7:55 8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
Pondělí AJ ČJ M FJ OV   ČSP  
Úterý   AJ M F D ČJ Z    
Středa TV TV FJ ČJ LIT.S Ch   RJ RJ
Čtvrtek ČJ F D M AJ HTU VV VV
Pátek   M RJ Ch Z FJ AJ    

Třídní samospráva:

              Předseda: Hugo K.

              Místopředseda: Alexandra D.

Třídní knihu nosí: Bruno W. a Lenka

PET lahve recykluje: Marek P.

Papír recykluje: Jakub O.

Květiny zalévá: Tom K. a Radim K.

 

Třídnické informace a oznámení:

- Do 18. ledna je třeba přinést přihlášku na výlet a uhradit zálohu 500 Kč.

- Prosím rodiče, aby omlouvali nepřítomnost dětí bezprostředně po absenci.

- Třídní schůzky budou v letošním školním roce v těchto termínech:

  • 15. 1. 2019
  • 16. 4. 2019
  • 18. 6. 2019

- V letošním roce sbíráme:

  • pomerančovou kůru (každý den)
  • starý papír (Po a St)

Obědy pro nemocné děti jsou vydávány vždy od 11:15 do 11:40 a pak v čase 13:45 - 14:00. Z hygienických důvodů nemohou být obědy vydány jindy.

Akce třídy:

  • 20. 1. - 25. 1. 2018 - Lyžařský výcvik
  • 31. 1. 2019 - předávání pololetního vysvědčení
  • 1. 2. 2019 - pololetní prázdniny (pátek)
  • 11. 2. - 15. 2. 2019 - jarní prázdniny
  • 19. 6. - 21. 6. 2019 - školní výlet na Vranovskou přehradu

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás nasměrují na stránku konkrétního předmětu)

Anglický jazyk

Český jazyk

Člověk a svět práce

Dějepis

Francouzský jazyk

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Literární seminář

Matematika

Občanská výchova

Ruský jazyk

Tělocvik

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Zeměpis