Základní škola Brno,

nám. Míru 3

8.A

„Pro život, ne pro školu se učíme.“
Seneca
římský filozof (4 – 65 n. l.)

 

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Konečná

Rozvrh hodin
 

  1 2 3 4 5 6 7 8
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
 Pondělí                 
Úterý                
Středa            

 

 

Čtvrtek                
Pátek                

 

Třídní samospráva:

              Předseda:

              Místopředseda:

Třídní knihu nosí:

PET lahve recykluje:

Papír recykluje:

Nástěnku upravuje:

Květiny zalévá:

Okna otvírá, zavírá:

Topení reguluje:

Školní parlament navštěvuje:

 

Třídnické informace a oznámení:

 

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás nasměrují na stránku konkrétního předmětu)

Anglický jazyk

Český jazyk

Člověk a svět práce

Dějepis

Francouzský jazyk

Fyzika

Přírodopis 

Literární seminář

Matematika

Občanská výchova

Ruský jazyk

Tělocvik

Výtvarná výchova

Zeměpis