Základní škola Brno,

nám. Míru 3

8.A

„Pro život, ne pro školu se učíme.“
Seneca
římský filozof (4 – 65 n. l.)

 

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Konečná

Rozvrh hodin
 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:05 - 7:50 8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
 Pondělí  AJ ČJ ml. M FJ OV   ČSP

ČSP (SUDÝ)

Úterý   AJ M F D ČJ ml. Z    
Středa TV TV FJ ČJ LS CH  

RJ

RJ

Čtvrtek ČJ sl. F VkZ D M AJ   VV VV
Pátek   M RJ CH Z FJ AJ    

 

Třídní samospráva:

              Předseda: Hugo

              Místopředseda: Saša

Třídní knihu nosí: Bruno, Lenka

PET lahve recykluje: Marek

Papír recykluje: Kuba O.

Květiny zalévá: Tom K., Radim

 

Třídnické informace a oznámení:

- Za pracovní sešity v letošním roce vybíráme tuto sumu:

 • ruštináři 753 Kč
 • francouzštináři 564 Kč

Vyúčtování exkurze do Prahy:
ubytování:   210 Kč
strava:         283 Kč
vstupné:      150 Kč Muzeum Karlova mostu + plavba po Vltavě
                       60 Kč prohlídka Národního divadla
                       10 Kč Pražský hrad
                       50 Kč Petřínská rozhledna
Celkem: 769 Kč
Děti platily 783 Kč, zpět dostanou 14 Kč. Se žáky se domluvíme, zda budu peníze vracet, nebo zda je vložím do projektu Brno, který máme naplánován na 5. října 2018 a na který budu vybírat 40 Kč na žáka.

Třídní schůzky budou v letošním školním roce v těchto termínech:

 • 13. 11. 2018
 • 15. 1. 2019
 • 16. 4. 2019
 • 18. 6. 2019

- Od 17. září bude na škole zahájen sběr. V letošním roce sbíráme:

 • kaštany (jen v Po)
 • pomerančovou kůru (každý den)
 • starý papír (Po a St)
 • PET víčka (každý den)

Akce třídy:

 • 5. 10. 2018 - projektový den Brno (40 Kč na žáka)
 • 6. 11. 2018 - focení k Vánocům
 • 22. 11. 2018 - Planeta Země (Barma)
 • 13. 12. 2018 - vánoční dílny
 • 14. 12. 2018 - anglické divadlo
 • 17. 12. 2018 - vánoční jarmark
 • 20. 1. - 25. 1. 2018 - lyžařský výcvik

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás nasměrují na stránku konkrétního předmětu)

Anglický jazyk

Český jazyk

Člověk a svět práce

Dějepis

Francouzský jazyk

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Literární seminář

Matematika

Občanská výchova

Ruský jazyk

Tělocvik

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Zeměpis