Základní škola Brno,

nám. Míru 3

8.A

 

 

"Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným."                  

G. B. Shaw

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Benešová

Rozvrh hodin
 

Třídní samospráva:

Předseda:  Adam Hochman

Místopředseda:  Petr Wudia

Třídní kniha:  Lucie Benešová, Nikol Kašparová                                      

Květiny:  Hugo Havlíček

Parlament:  Adam Juriga

Žaluzie: Antonie Pavlovcová, Nikola Švestková, Markéta Hykrdová

 

Zástupci třídy do školního parlamentu: Adam Juriga

 

Třídnické informace a oznámení:

 

Od druhého pololetí je změna ve středečním rozvrhu hodin: Výchovu ke zdraví budou mít žáci 5. vyučovací hodinu, poté půjdou na oběd. V sudých týdnech budou děti po volné hodině pokračovat odpoledním vyučováním (ČSP).

Ve dnech 20.6. až 22.6. 2018 pojedeme na školní výlet do autocampingu Baldovec. Přihláška s podrobnějšími informacemi zde. Prosím, aby žáci přinesli zálohu 500,- Kč včas (nejpozději 19.1.), abychom mohli uhradit zálohovou fakturu a tím potvrdili naši rezervaci v kempu.

 

Také v tomto školním roce se budeme zapojovat do mezinárodních projektů eTwinnig. Začali jsme s projektem More than STEM (= science, technology, engineering and maths), který se týká přírodovědných pokusů. Děti si zatím vyzkoušely dva pokusy, jejichž výsledky zpracovaly v angličtině. Prezentace z těchto pokusů jsou ke shlédnutí zde a zde. Webové stránky projektu zde.

Dalším projektem, do kterého jsme se zapojili je Math Code. Cílem projektu je sdílet a řešit matematické úlohy s partnerskými školami. Studenti Kalnciems Secondary School z Lotyšska nám poslali pohlednici s lineární rovnicí, po jejímž vyřešení jsme získali odkaz na prezentaci o jejich škole a třídě (zde)

My jsme jim na oplátku poslali pohlednici se slovní úlohou na Pythagorovu větu. Po dosazení jejího řešení do linku si studenti z Lotyšska mohli prohlédnout prezentaci o naší škole (zde).

Ke splnění dalšího úkolu se děti rozdělily do mezinárodních skupin po čtyřech (2 žáci z ČR a 2 žáci z Lotyšska). Nejprve si každá skupina zvolila jméno týkající se matematiky. Dalším úkolem je vymyslet pro své parnery ve skupině dva matematické úkoly, které se zároveň vztahují k nějakému zajímavému místu v jejich městě nebo zemi. Úkoly a jejich řešení budou uvedeny v google dokumentu, jehož zkrácený link (obsahující jméno skupiny) bude zveřejněn na stránkách projektu (termín splnění je 5.4.).

Ve středu 16.5. v odpoledním vyučování se budeme účastnit videokonference s našimi partnery z Lotyšska. V průběhu této konference budou jednotlivé skupiny prezentovat svoje úkoly a jejich řešení.

Videokonference byla zajímavým zážitkem pro všechny zúčastněné, i když konverzace chvílemi vázla pro přílišnou stydlivost některých účastníků:-)

         

Zde je odkaz na stránky projektu.

 

Žádám rodiče, aby byli tak laskavi a psali dětem omluvenky do ŽK bezprostředně po absenci. 

Žádám rodiče, aby dětem pravidelně kontrolovali a podepisovali žákovské knížky. Děkuji.

Třídnická hodina se bude konat každý čtvrtek po 5. vyučovací hodině, tj. od 12:35 do cca 13 hodin. Poté půjdou děti na oběd.

 

Vyučované předměty:

(Klikatelné odkazy Vás nasměrují na stránku konkrétního předmětu)

Anglický jazyk

Český jazyk

Člověk a svět práce

Dějepis

Fyzika

Chemie

Literární seminář

Matematika

Občanská výchova

Přírodopis

Ruský jazyk

Tělocvik

Výchova ke zdraví 

Výtvarná výchova

Zeměpis