Základní škola Brno,

nám. Míru 3

7.A

„Pro život, ne pro školu se učíme.“
Seneca
římský filozof (4. – 65. n. l.)

 

Třídní učitelka: Mgr. Saša Hudečková


Rozvrh hodin
 

  1 2 3 4 5 6 7 8
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
 Pondělí  Fy Čj Fj/Rj Aj M   ČSP ČSP
Úterý Aj Z Čj Ls D    
Středa M Fj/Rj Čj Aj Tv   Vv Vv
Čtvrtek Aj D M Fy Ov VV    
Pátek Ze Čj M Fj/Rj Tv    

 

Třídnické informace a oznámení: 

Březen

- Recitační soutěž pro II. stupeň - ve čtvrtek 21. 3. ve 13 hodin

- Naše třída chystá projekt a soutěž: "Znáš české hrady?"

- Den otevřených dveří na naší škole se koná ve čtvrtek 28. 3.

  od 8 do 11 hodin

 

Únor

Od 17. 2. 2019 přebírá v VII. třídě výuku:

- zeměpisu  paní uč. Hudečková

- tělesné výchovy pan uč. Perka 

- člověk a svět práce paní uč. Jirůšková:

v pondělí 25.2. bude mít ČSP skupina holek a 11.3. skupina kluků, 

přineste si přísady na pizzu dle libosti.

 

Leden

Třídní schůzky a hovorové hodiny se konají

v úterý 15. 1. 2019

od 17 - 18 hodin ve třídě VII.A 

20. 1. - 25. 1.  2018 - lyžařský výcvikový kurz

31.1. - Pololetní vysvědčení (čtvrtek)

1. 2. - Jednodenní pololetní prázdniny (pátek)

 

Prosinec

6. 12. 2018 - Výběr vánoční dílny

13. 12. 2018 - Vánoční dílny od 8 hodin do 12 hodin

Odpolední vyučování ve čtvrtek 13.12. odpadá.

17. 12. 2018 - pondělí 

- Výuka dle rozvrhu i s odpoledním vyučováním

- Vánoční jarmark v době od 15.00 - 18.00 hodin.

Srdečně zveme rodiče a přátele naší školy.

18. 12. 2018 - úterý

1.- 2. vyučovací hodina podle rozvrhu

3.-6. vyučovací hodina - Vánoční besídka třídy

Od středy 19. 12.  - Ředitelské volno a vánoční prázdniny

Krásné vánoční svátky a do nového roku mnoho zdraví, stěstí,

školních a pracovních úspěchů!

Saša Hudečková

Ve škole se potkáme ve čtvrtek 3. 1. 2019

 

Listopad

V úterý 6. 11. - focení dětí na Vánoce

V úterý 13. 11. zveme rodiče na třídní schůzky a hovorové hodiny,

které se konají od 17 hodin v naší třídě.

Saša Hudečková a ostatní vyučující

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 - Planeta Země (Barma) - 70,- Kč

 

Říjen 

V pátek 26. 10. nás čeká Projekt: 100. výročí vzniku Československa,

který proběhne 4.-5. vyuč. hodinu

s třídní učitelkou v prostorách naší školy. 

Výuka bude končit ve 12.35 hod. 

V pondělí 29. 10. - úterý 30. 10. máme pololetní prázdniny.

Ve škole se potkáme ve středu 31. 10. a učíme se podle našeho rozvrhu.

 

 

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Angličtina

Český jazyk

Matematika

Fyzika

Francouzský jazyk

Zeměpis

Dějepis

Literární seminář

Přírodopis

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Ruský jazyk

Tělocvik

Výtvarná výchova

Hudební výchova