Základní škola Brno,

nám. Míru 3

7.A

„Pro život, ne pro školu se učíme.“
Seneca
římský filozof (4. – 65. n. l.)

 

Třídní učitelka: Mgr. Saša Hudečková


Rozvrh hodin
 

  1 2 3 4 5 6 7 8
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
 Pondělí  Fy Čj Fj/Rj Aj M   ČSP ČSP
Úterý Aj Z Čj Ls D    
Středa M Fj/Rj Čj Aj Tv   Vv Vv
Čtvrtek Aj D M Fy Ov VV    
Pátek Ze Čj M Fj/Rj Tv    

 

Třídnické informace a oznámení: 

Prosinec

6. a 7. 12. 2018 - výběr vánoční dílny

13. 12. 2018 - Vánoční dílny

17. 12. 2018 - Vánoční jarmark

20. 1. - 25. 1.  2018 - lyžařský výcvikový kurz

 

Listopad

V úterý 6. 11. - focení dětí na Vánoce

 

V úterý 13. 11. zveme rodiče na třídní schůzky a hovorové hodiny,

které se konají od 17 hodin v naší třídě.

Saša Hudečková a ostatní vyučující

 

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 - Planeta Země (Barma) - 70,- Kč

 

Říjen 

 

V pátek 26. 10. nás čeká Projekt: 100. výročí vzniku Československa,

který proběhne 4.-5. vyuč. hodinu

s třídní učitelkou v prostorách naší školy. 

Výuka bude končit ve 12.35 hod. 

 

V pondělí 29. 10. - úterý 30. 10. máme pololetní prázdniny.

Ve škole se potkáme ve středu 31. 10. a učíme se podle našeho rozvrhu.

 

 

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Angličtina

Český jazyk

Matematika

Fyzika

Francouzský jazyk

Zeměpis

Dějepis

Literární seminář

Přírodopis

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Ruský jazyk

Tělocvik

Výtvarná výchova

Hudební výchova