Základní škola Brno,

nám. Míru 3

7.A

 Smích je sportem duše
F. X. Šalda
 

Třídní učitel: Dominik Pavlů


Rozvrh hodin
 

  1 2 3 4 5 6 7 8
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
 Pondělí  F ČJ RJ/FJ AJ M  

ČaSP (lichý)

ČaSP (lichý)
Úterý AJ Z ČJ Lit. Sem D    
Středa M RJ/FJ ČJ AJ TV   VV VV
Čtvrtek AJ D M F OV VV    
Pátek Z ČJ M RJ/FJ TV    

 

Třídní samospráva:

              Předseda:                          Anna Marie Kyjovská

              Místopředseda:                  Helena Hanzlová

              Žákovský parlament :        Adéla Svobodová

___________________________________________

Třídní kniha :                Eva + Linda

Tříděný odpad :               Ivo+ Filip

Nástěnku upravuje:      Julie + Mánička

Květiny zalévá:             Honza + Ríša

Okna otvírá, zavírá:      řada u okna  

   

 

Třídnické informace a oznámení: 

Aktuality+ informace pro rodiče:

Pracovní sešity ve školním roce 2018/2019- cena za jednotlivé pracovní sešity + 150 Kč za hygienické prostředky

Ruštináři: AJ 254, M 3x50, D 66, RJ 189 =  659 Kč , celkem 809 Kč

Francouzštináři:  AJ 254, M 3x50, D 66 =  470 Kč, celkem 620 Kč

 

Další akce, které čekají žáky v průběhu roku

5. 10. 2018 - Projektový den Brno (Babí lom)

6. 11. 2018 - focení k Vánocům

22. 11. 2018 - Planeta Země (Barma)

13. 12. 2018 - Vánoční dílny

17. 12. 2018 - Vánoční jarmark

20. 1. - 25. 1. 2018 - Lyžařský výcvik

Třídní schůzky : druhé třídní schůzky se budou konat v úterý 13.11.2018 v 17. hodin.

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Angličtina

Český jazyk

Matematika

Fyzika

Francouzský jazyk

Zeměpis

Dějepis

Literární seminář

Přírodopis

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Ruský jazyk

Tělocvik

Výtvarná výchova