Základní škola Brno,

nám. Míru 3

7.A

„Pro život, ne pro školu se učíme.“
Seneca
římský filozof (4 – 65 n. l.)

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Konečná

Rozvrh hodin
 

  1 2 3 4 5 6 7 8
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
 Pondělí  AJ Z M RJ / FJ ČJ   VV VV
Úterý TV TV AJ D F ČJ    
Středa ČJ M RJ /FJ AJ  

ČaSP

Lichý

ČaSP

týden

Čtvrtek F M AJ Z   D OV  
Pátek M LS ČJ RJ / FJ VV    

 

Třídní samospráva:

              Předseda: Kristýna Kovářová

              Místopředseda: Šimon Rytíř

Třídní knihu nosí: Anička Poláková, Terka Šimíčková

PET lahve recykluje: Kuba Ochmann

Papír recykluje: Marek Peterka

Nástěnku upravuje: Kristýna Bočková, Sofie Anna Barkerová

Květiny zalévá: Saša Davidová a Lenka Pajpachová

Okna otvírá, zavírá: Franta Vobecký, Patrik Drahanský, Kuba Hanus

Topení reguluje: Bára Fuchsová, Katka Sýkorová

Školní parlament navštěvuje: Aneta Vejmolová, Bára Fuchsová

 

Třídnické informace a oznámení:

V třídním fondu je v současné době 507 Kč.

 • Prosím rodiče o včasné omlouvání nepřítomnosti. Omluvenky mají být v žákovské knížce nejpozději 2 dny po příchodu do školy.
 • Prosím rovněž o častější kontrolu žákovských knížek - především části sdělení rodičům. Všechna sdělení musí být rodiči podepsána. Svým podpisem stvrzujete, že jste s obsahem seznámeni.
 • Třídnická hodina se bude konat každý čtvrtek od 11:50 do 12:10. Pak půjdou děti na oběd.
 • Termín dalších třídních schůzek: 12. června. Schůzky se konají vždy od 17:00.
 • I v letošním roce sbíráme ve škole tyto suroviny: starý papír (pouze PONDĚLÍ a STŘEDA), šípky (kdykoliv), pomerančovou kůru (kdykoliv).
 • I druhý stupeň je letos zapojen do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol.
 • Nejbližší akce třídy:
  • 21. května - Fotografování tříd
  • 27. června - Projekt Brno (výlet na Babí lom)
  • 20. června - 22. června - Školní výlet

ŠKOLNÍ VÝLET NA BALDOVEC

Termín:  20. 6. – 22. 6. 2018
Ubytování Camping Baldovec (
www.baldovec.cz)
                     turistické chaty "R" (společné sociální zázemí ve vedlejší budově, sprchy na 5 Kč)
Doprava: autobus
Stravaplná penze (začíná obědem v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu)
Cena720,- /osoba/pobyt (v ceně je ubytování, povlečení, strava a pitný režim ke každému jídlu)
            + cca 150,- Kč na dopravu  + 400,- za 1,5 denní program pod vedením zkušených instruktorů
            (program zahrnuje:  týmové a seznamovací hry, lanové aktivity, horolezeckou věž, lukostřelbu,
            lanovku).   Za příplatek  150,- Kč je možné program doplnit o paintball.

Závaznou přihlášku + zálohu 500,- Kč prosím odevzdat do 19.1.2018.

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás nasměrují na stránku konkrétního předmětu)

Anglický jazyk

Český jazyk

Člověk a svět práce

Dějepis

Francouzský jazyk

Fyzika

Přírodopis 

Literární seminář

Matematika

Občanská výchova

Ruský jazyk

Tělocvik

Výtvarná výchova

Zeměpis