Základní škola Brno,

nám. Míru 3

7.A

„Pro život, ne pro školu se učíme.“
Seneca
římský filozof (4 – 65 n. l.)

 

 

Třídní učitel: Dominik Pavlů

Rozvrh hodin
 

  1 2 3 4 5 6 7 8
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
 Pondělí                 
Úterý                
Středa                
Čtvrtek                
Pátek                

 

Třídní samospráva:

              Předseda:                    

              Místopředseda:            

Třídní knihu :              

Tříděný odpad :          

Nástěnku upravuje:     

Květiny zalévá:            

Okna otvírá, zavírá:      řada u okna  

Žákovský parlament :  

 

Třídnické informace a oznámení: 

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Angličtina

Český jazyk

Matematika

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Literární seminář

Přírodopis

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Tělocvik

Výtvarná výchova