Základní škola Brno,

nám. Míru 3

6.A

"Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe."

Gaius Titus Petronius

 

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Pekařová

 

Rozvrh hodin  :

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Angličtina

Český jazyk

Informatika

Matematika

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Literární seminář

Přírodopis

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Tělocvik

Výtvarná výchova