Základní škola Brno,

nám. Míru 3

6.A

 

Autorka loga: Eliška Purmenská

 

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Pekařová

Třídní samospráva:
Předseda třídy: Saša Tokarev
Místopředsedkyně: Eliška Purmenská
Parlament: Eliška Purmenská

 

Prosím rodiče o pravidelnou kontrolu žákovských knížek.

Třdní schůzky

Na další hodinu ČSP přinést přísady na pizzu dle libosti. 

Kalendář třídy:

1.2. Pololetní prázdniny

6.2. Lipka

11.-17.2 Jarní prázdniny

 

V pátek 25.1. odpadá 0. hodina. Žáci budou mít tělocvik pouze jednu vyučovací hodinu na osmou. 
 

 

Rozvrh hodin  :

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Po

 

M

ČJ

AJ

Z

F

Ut

 

M

AJ

D

ČJ

Ov

Inf (1.sk)

ST

 

Čj

F

M

Vv

Vv

Inf (2.sk)

Čt

 

M

AJ

Z

Hv

ČaSP

ČaSP

Tv

Tv

Čj

D

AJ

Lit. Sem.

Třídnická

ČaSP je každý lichý týden.

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Angličtina

Český jazyk

Informatika

Matematika

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Literární seminář

Přírodopis

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Hudební výchova

Tělocvik

Výtvarná výchova