Základní škola Brno,

nám. Míru 3

6.A

 

 

 

 

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Pekařová

Vítám Vás v novém školním roce a nově na druhém stupni.

 

Třídní samospráva:

Předseda: Saša Tokarev
Místopředseda: Eliška Purmenská
Parlament: Eliška Purmenská, Lenny Ruelle

 

Třídnické informace:
 Za anglické divadlo vybírám 30 Kč.

26. 9. Anglické divadlo - začátek představení 10:15. Žáci si ve středu nachystají učivo na první a poslední vyučovací hodinu (čj, inf).

 

5.10. projektový den Brno, 30 Kč na služby průvodce.

Třídní fond ruším! Aktuálně činní 1023 Kč. Část bude použita jako příspěvek na anglické divadlo a zbytek na menší odměnu pro žáky. Ještě upřesním.
Pokud nesouhlasíte, napište mi prosím na můj email.

Prosím, aby měli žáci žákovskou knížku a veškeré učebnice a sešity obaleny.

 

Akce třídy:

  • 26.9. 2018  - anglické divadlo
  • 5. 10. 2018 - Projektový den Brno
  • 6. 11. 2018 - focení k Vánocům
  • 22. 11. 2018 - Planeta Země (Myanmar)
  • 13. 12. 2018 - Vánoční dílny
  • 17. 12. 2018 - Vánoční jarmark
  • 20. 1. - 25. 1. 2018 - Lyžařský výcvik
  • 6.2. 2019 - Lipka Kamenná - Kdo je za vodou?

 

Rozvrh hodin  :

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

 

M

ČJ

AJ

Z

F

UT

 

M

AJ

D

ČJ

OV

Inf (1. sk)

ST

 

ČJ

F

M

Vv

Vv

Inf (2.sk)

ČT

 

M

AJ

Z

Hv

ČaSP (lichý týden)

PA

Tv

Tv

ČJ

D

AJ

Lit.Sem.

Třídnická

 

Člověk a svět práce se koná vždy v lichém týdnu. Příští hodina je 27.9.

Každý pátek v šesté hodině budeme mít třídnickou hodinu. Nebude to na celou vyučovací hodinu, ale chvíli se žáci zdrží; vyřešíme organizační záležitosti, omluvenky, atd. Poté půjdeme společně na oběd.

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Angličtina

Český jazyk

Informatika

Matematika

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Literární seminář

Přírodopis

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Hudební výchova

Tělocvik

Výtvarná výchova