Základní škola Brno,

nám. Míru 3

5.B

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ Albert Einstein

 

Třídní učitelka: Mgr. Vendula Šimoníková

 

Rozvrh pro tento školní rok zde.

Dále vybírám částku 150 Kč za kapesníky a papírové utěrky + 406 Kč za pracovní sešity. Dohromady vyberu od každého žáka 600 Kč. Přebytek 44 Kč uložím do třídního fondu na nákup pomůcek do VV nebo společný vstup na některou z plánovaných akcí. Částku lze zaplatit i na třídních schůzkách (11.9.)

 

ČTENÍ: Každý žák přečte za pololetí 4 knihy dle vlastního výběru. O každé knize vyplní čtenářský list, který je ke stažení zde.

              Termín odevzdání první knihy je 19. října!

              Mimočítanková četba pro tento šk. rok bude J. Flanagan: Hraničářův učeň 1 - Rozvaliny Gorlandu. Podpisem v ŽK souhlasíte  se zakoupením knihy vašemu dítěti.

 

Den jazyků: Prosím, aby děti do úterý 18. 9. donesly vše k tématu Švýcarsko.

 

 

KALENDÁŘ ZÁŘÍ                                                                                                                           TŘÍDNÍ FOND

11.9. Třídní schůzky od 17:00                                                                                                           Zůstatek z minulého šk. roku činí 320 Kč.

12.9. Sportovní den pro 1. stupeň ZŠ

Tento den se děti učí jen první dvě hodiny (ČJ, AJ).

Děti přijdou do školy ve sportovním oblečení. Všechny děti končí v 12:35.

25.9. Dopravní výchova

 

Učivo v týdnu od 10. - 14. září

ČJ - UČ po str. 9 (Stavba slova, Slova příbuzná)

      PS 1. díl - str. 6,7, 10,11

M - UČ po str. 11 (Procvičování sčítání a odčítání. G: opakování - geometrické útvary)

       PS 1. díl - po str. 4

Domácí úkoly: Napsat dopis kamarádovi z Choustníku - do středy!

11. 9. M - UČ str. 8, cv. 8 (písemně do domácího sešitu - pamětné sčítání a odčítání)

          ČJ - čtení - Čítanka str. 11 (V poslední chvíli- odpověď na otázky s sešitu čtení) -pouze ti, kdo nestihl ve škole.

10. 9. ČJ - PS str. 10, cv. 1 (písemně do domácího sešitu - procvičování předpon a předložek)

 

Učivo v týdnu od 3. - 7. září

ČJ - opakování z minulého šk. roku

      PS 1. díl - po stranu 6

M - opakování učiva

       UČ 1. díl - po stranu 6

       PS 1. díl - po stranu 2

DÚ: Napsat dopis kamarádovi z Choustníku - do středy!

7. 6. M - PS str. 2, cv. 1 (procvičit zaokrouhlování)

6.9. ČJ - PS str. 4, cv. 6 (procvičování pravopisu)

       M - UČ str. 4, cv. 7 (slovní úloha-zápis, výpočet, odpověď), písemně do sešitu M-domácí (máme v něm již nadepsáno).

 

 

Člověk a jeho svět:

V týdnu od 17. do 19.9. se budeme ještě věnovat opakování. Děti dostaly pracovní listy, které si v hodinách projdeme a v pondělí 24.9. si napíšeme jednoduchou opakovací písemnou práci.

25. 9. si děti přinesou ZELENOU učebnici do PŘÍRODOVĚDY. Začneme se věnovat tématu "Člověk a příroda".

 

 

Anglický jazyk - Mgr. Pekařová Kateřina
Prosím, aby měli žáci učebnici, pracovní sešit i sešity obalené.
Veškerá slovíčka, která se budeme učit, naleznou žáci na konci pracovního sešitu. Nebudeme si je psát zvlášť do malého sešitu.
 
Právě probíráme:
Unit Introduction - Introductions (základní pozdravy, představení se)
- A / an neurčité členy, čísla do 100, abeceda
 
Test A/AN, čísla do 100 - v pondělí 24.9.
 
Informatika - Mgr. Jana Horáková
Právě probíráme Základní pojmy z informatiky. První písemka na toto téma proběhne na konci října, přesný termín bude ještě upřesněn.