Základní škola Brno,

nám. Míru 3

5.B

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ Albert Einstein

 

Třídní učitelka: Mgr. Vendula Šimoníková

Rozvrh hodin pro šk. rok 2018/2019 zde.

 

Plánované testy:

13. 11. M - římské číslice - pětiminutovka

 

Čtenítento šk. rok čteme jako mimočítankovou četbu J. Flanagan - Hraničárův učeň 1 a to vždy v úterních v hodinách čtení. 

Každý žák odevzdá za jedno pololetí 4 čtenářské listy, ke stažení zde.

Termíny odevzdání: 23. 11. 2018, 4. 1. 2019, 28. 1. 2019

 

KALENDÁŘ LISTOPAD

6. 11. Vánoční focení

13.11. Třídní schůzky od 17:00

            Sportovní den II. část - všichni děti budou mít cvičební úbor!!

23. 11. Termín odevzdání druhého čtenářského listu.

 

Učivo v týdnu od 12. do  16. listopadu:

ČJ: UČ po str. 44 (Přísudek holý, rozvitý, několikanásobný. Sloh: Dopis)

      PS str. 41 (vyjmenovaná slova)

M: UČ po str. 50 (Zlomky. G: Souřadnice bodů)

     PS str. 10,11

Domácí úkoly:

13. 11. ČJ - domácí sešit (vymyslet věty s přísudkem holým, rozvitým, několikanásobným)

 

 

Učivo v týdnu od 5. do  9. listopadu:

Prosím, aby děti nosily do geometrie funkční kružítka, dlouhé pravítko a trojúhelník s ryskou!

 

ČJ: UČ po str. 41 (Základní větné členy, Podmět holý, rozvitý, několikanásobný a nevyjádřený, Sloh: Líčení)

      PS str. 40 (vyjmenovaná slova)

M: UČ po str. 47 (Římské číslice. G: Souřadnice bodů)

     PS str. 47

Domácí úkoly:

Podepsat čtvrtletní test z ČJ a vrátit do školy.  Dále podepsat třídní schůzky v ŽK.

7. 11. ČJ - domácí sešit (druhy podmětu)

ČSP - na pondělí 12.11. - přinést 2 vylisované listy (stejného druhu stromu) - na křídla sovy

 

Člověk a jeho svět

V týdnu od 12.11. pokračujeme v tématu podnebí a hospodářství ČR(hnědá učebnice).

19.11. opakování na testík počasí, podnebí, hospodářství(zemědělství, těžba nerostných surovin, průmysl, doprava)

20.11. opakovací testík na výše uvedená témata

21.11. přinést učebnici vlastivěda-dějepis(oranžová)

 

Informatika

Základní pojmy z informatiky - studijní materiál; opakovací písemka pro středeční skupinu 14. 11. 2018, pro páteční 16. 11. 2018

 

Anglický jazyk:

Čtvrtek 1.11. test possessive adjectives (my, your, his, ...) a possessive s (Martin's dog)

12. 11 v pondělí - čtvrtletní písemka - opakování There is/ are, čísla 1-100, množné číslo (i nepravidelné mouse - mice), přivlastňovací zájména (my, your, his, her...), sloveso být (klad i zápor - I am X I am not). Představení se (How are you? what's your phone number, ..... )

Projekt na známky: plakát o Me and My Family (nebo Me and My Friends, Me, My family and friends). Na A3, tvrdý papír napsat 30 vět, ne tužkou, ale perem, popřípadě fixou, ale hezky. Vyzdobit, přidat fotky nebo obrázky. Odevzdat do 22.11. Nedonešení hodnotím nedostatečnou.