Základní škola Brno,

nám. Míru 3

5.B

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ Albert Einstein

 

Třídní učitelka: Mgr. Vendula Šimoníková

 

 POZOR OD 7. 1. ZMĚNA ROZVRHU. Nový rozvrh zde.

Z organizačních důvodů dochází k drobné změně rozvrhu. Jedná se o pondělí a úterý, kdy dojde k záměně HV a TV.

 

 

Plánované testy:

M - čtvrtek 24.1. písemné dělení dvojciferným činitelem

 

Čtenítento šk. rok čteme jako mimočítankovou četbu J. Flanagan - Hraničárův učeň 1 a to vždy v úterních v hodinách čtení. 

Každý žák odevzdá za jedno pololetí 4 čtenářské listy, ke stažení zde.

Termíny odevzdání: 31. 1. 2019

 

KALENDÁŘ LEDEN

15.1. Třídní schůzky - od 17 hodin

31.1. Rozdání pololetního vysvědčení. Výuka dle rozvrhu.

1.2. Jednodenní pololetní prázdniny

 

Učivo  od 21. do  25. ledna:

ČJ - UČ po str. 85 (Vzory rodu středního, Sloh - Osnova vypravování)

       PS str. 45, 46

M - UČ po str. 25 (Počítáme s velkými čísly, G: Převody jednotek obsahu)

      PS str. 33, 34, 35

Domácí úkoly:

21.1. M - PS str. 34, cv. 1

 

 

Učivo  od 14. do  18. ledna:

Vzhledem k velkému zájmu žáků třídy 5. A o zimní školu v přírody, budou tento týden obě třídy spojeny.

Budeme spíše upevňovat a procvičovat již probrané učivo, pracovat budeme zejména s pracovními sešity.

ČJ - PS -36, 43, 47

M - UČ str. 20

      PS - str. 24, 26, 27

Domácí úkoly:

15.1. ČJ - PS str. 43, cv. f), g)

   

 

 

 

Člověk a jeho svět

21.+22.+23.1 pokračování tématu vesmír (Měsíc. dobývání vesmíru)

 

 

 

Informatika

Základní pojmy z informatiky; Soubory a programy - studijní materiál.

Při další práci v hodinách budeme používat maily, takže je mějte připravené!

Práce se Excelem - Jak se tvoří jednoduché vzorce

 

Anglický jazyk:

Pololetní písemka (10.1.) - Základní představení se i s otázkami (Where are you from? I'm from ..... )., sloveso být (I am, You are.....) zápor i otázka, přivlastnovací zájmena (his, her,.....), WH- questions, this, that, these, those, slovíčka z prvního pololetí