Základní škola Brno,

nám. Míru 3

5.A

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Karolina Skotáková

 

AKCE TŘÍDY:

 

ŠVP  20.5. - 24.5. 2019 ( Doplatek 2.000 Kč je třeba zaplatit nejpozději do 30.4. na účet školy 000000-0033537621/0100,  konstant.symbol: 0379, var. symbol: každé dítě má svůj napsaný v ŽK)

 

 

Termíny odevzdání čtenářských listů:

 25.4.  , 30.5.26.6. 

 

Plánované TESTY:

M geo.- 27.3. - test - výpočet povrchu krychle a kvádru 

ČJS - 1.4. - test - obrození českého jazyka, buditelé, vynálezy, kultura - romantismus

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

ČJ - uč. 113/14

 

PLÁN UČIVA

V týdnu od 25.3. do 29.3

ČJ- Zájmena- sebou/s sebou, skloňování osobních zájmen my, vy, on, ona, ono,oni - 113/13,14,15,17

PS (2. díl)- 37/3 ; 38/1,4

M - Des. čísla - procvičování - uč. třetí díl 3/1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,13 (3 příklady)

PS (2. díl)- 14/1,2

ČJS (VL)-Rozkvět kultury a umění;Politické probuzení + souhrnné opakování na test - str. 14-17, pracovní listy

ČJS (PŘ)-

 

V týdnu od 18.3. do 22.3.

ČJ- Zájmena - druhy zájmen; Skloňování zájmen já, ty, se - uč. s. 109/3 ; 110/4,5  ; 111/ 8 ; 112/9,12

PS (2. díl) - 34/1,2 (přivlastňovací), 34/1,2 (ukazovací) ; 35/1,2 (tázací); 35/1(vztažná),  36/1,1,2 (neurčitá, záporná) , 37/1,2,4  , 26/1 a

M - Zaokrouhlování des. čísel; Des. čísla - procvičování ; Opakování - počítání s velkými čísly - uč. s. 52/ 5,6,7,8  ; 53/10,12  ; 46/6  ; 54/1,2,3; 58- celá

PS (2. díl) - 16/ 1,2,3,4,5,6

ČJS (VL)- Buditelé českého národa; Vynálezy mění svět - uč. s. 10-11, 12-13

ČJS (PŘ)- Úvod do nové učebnice - Země ve vesmíru - kapitola: magnetická síla - uč. s. 3-6

 

 

V týdnu od 11.3. do 15.3.

ČJ- Stupňování přídavných jmenZájmena - úvod, druhy - uč. 104-105, 108-109

PS (2. díl) - 33/1,2,3,4 - zájmena osobní

M - Sčítání a odčítání desetinných čísel;Zaokrouhlování des. čísel ; Krychle a kvádr -  uč. 46/1,2,3,4 , pracovní list -sčítání a odčítání des. čísel, 52/ 1,2,3,4

PS (1. díl) - 43/ 1,2,3,4,5,6 ; 44/1,2,3,4,5

PS (2. díl) - 17/ 4,5,6 (d.ú.)

ČJS (VL)- Obrození českého jazyka;  - uč. str. 8-9, 

ČJS (PŘ)- Smyslová ústrojí - uč. str. 51-52

 

 

 

 

 

Informatika

Základní pojmy z informatiky; Programy a soubory - studijní materiály

V následujících hodinách při práci budeme používat i emaily. Mějte je připravené!

Začali jsme pracovat s Power Pointem. Zkoušíme různé návrhy, přechody snímků a animace textu.


Anglický jazyk:

Procvičování na doma:
Daily routines: cvičení na slovíčka - spoj (nakonec finish a check answers)
Online cvičení na present simple - vyber správné slovo do věty

Přítomný čas prostý- present simple, my daily routine, my hobbies, 19.3. test na lekci 4 (určování času, předložky času, present simple).

Projekt na toto pololetí: Žáci mají zadáno natočit film v angličitně. Téma je rozhovor (interview, moderátoři a jejich hosté). Role i téma rozhovoru je zcela na žácích.  Do půlky března mi skupiny přinesou vypracovaný scénář a až poté video. Konec projektu: v průběhu května. Nejlepší video získá odměnu.