Základní škola Brno,

nám. Míru 3

5.A

"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám."

 

Třídní učitelka: Mgr. Karolina Skotáková

Vítám Vás v novém školním roce 2018/2019 ! :)

AKCE TŘÍDY:

25.9. - Dopravní výchova -   

S sebou:  - dvě jízdenky na 60 minut / šalinkartu

               -  vlastní helmu, sportovní oblečení, svačinu a pití

Ráno sraz u školy:  7:25 !!

Předpokládaný návrat:  13:00 

 

 

ČTEME knihy - termíny pro odevzdání čtenářských listů:

- 4 knihy za pololetí

1. kniha do 19.10.  2018

2. kniha do 23.11.  2018

3. kniha do 4.1.  2019

4. kniha do 28.1.  2019

 

!! Dle domluvy na třídních schůzkách, pořiďte dětem, prosím, knihu od J.K. Rowlingové - Harry Potter a Kámen mudrců .    Děkuji Vám.

- začínáme ji číst od 4.října jako společnou mimočítankovou četbu ve čtvrtečních hodinách čtení

- na roku vydání nezáleží, obsahově jsou knihy stejné

 

Vyučující:

Mgr. Karolina Skotáková - ČJ, M, ČJS, TV, VV,  HV, ČaSP

Mgr. Kateřina Pekařová - AJ

Mgr. Jana Horáková - INF

ROZVRH HODIN:

 

1.

8:00 – 8:45

2.

8:55 – 9:40

3.

10:00 – 10:45

4.

10:55 – 11:40

5.

11:50 – 12:35

6.

12:45 – 13:30

 

PO

 

ČJS - Vlastivěda

 

ČJS –

Vlastivěda

 

TV

 

M

 

ČJ

 

INF - skupina 1

 

ÚT

 

ČJ

 

M

 

AJ

 

ČJ - Čtení

 

ČaSP

 

 

ST

 

ČJ

 

ČJ

 

M - Geometrie

 

AJ

 

HV

 

 

ČT

 

ČJS - Přírodověda

 

TV

 

AJ

 

M

 

ČJ - Čtení

 

 

 

M

 

VV

 

VV

 

ČJ - Sloh i mluvnice

 

INF -   skupina 2

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

Matematika

Český jazyk - na pátek 21.9. - učebnice str. 11/ cv. 19 c)    - do školního sešitu!

Český jazyk - čtení - 

ČJS - PŘ -  

ČJS - VL - 

 

PLÁNOVANÉ TESTY:

ČJ -   

                  

 

PROBÍRANÉ UČIVO

 V týdnu od 17.9. - 21.9

ČJ  -Slova příbuzná, Předpony  roz-, bez-, vz-  - učebnice str. 9/8,9  ; str. 10/ 16  ; str. 11/ 17, 18, 19 d

                                    PS: str. 12 - celá , 13 - celá , 14 - celá  , 15 - celá 

M  -  Procvičování násobení a dělení -   učebnice str. 16/1,2,3,4   ;  str. 10 / 1,2,3,4,5  str. 17/1

                                                                   PS: str. 5 / 1,2, 3   ; 6/1,2,5, 6, 7 

ČJS  - VL -   Středočeský kraj - učebnice str. 10 - 13

 

ČJS  - PŘ - Počasí a podnebí + Přizpůsobivost rostlin a živočichů - učebnice str. 6-10

 

 V týdnu od 10.9. - 14.9.

ČJ  - Stavba slova - učebnice str. 5/1,2  celá strana 6 a 7

                                PS: str. 5/10,11  10 -celá strana 11/1,2,3  

 

M  - Procvičování sčítání a odčítání - učebnice str. 5/ 6 , 7/1,3,4, 5 ,   9 / 1,2,3,5,6,8,9  a,b ,    11 / 2,3,4,5,6

                                                             PS: str. 2/6, 3/1 -7     4/1,2,3,4,5,6,7

ČJS  - VL -  Praha - uč. str. 3-8

ČJS  - PŘ - Podnebné pásy - uč. str. 5

 
.
 
 
Anglický jazyk - Mgr. Pekařová Kateřina
Prosím, aby měli žáci učebnici, pracovní sešit i sešity obalené.
Veškerá slovíčka, která se budeme učit, naleznou žáci na konci pracovního sešitu. Nebudeme si je psát zvlášť do malého sešitu.
 
Právě probíráme:
Unit Introduction
 - Introductions (základní pozdravy, představení se)
- A / an neurčité členy
 
Informatika - Mgr. Jana Horáková
Budeme probírat Základní pojmy z informatiky, první písemka na toto téma bude na konci října, přesný termín bude upřesněn