Základní škola Brno,

nám. Míru 3

5.A


"Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe."

Gaius Titus Petronius

 

Třídní učitelka: od 1.2. 2018 - Karolina Skotáková (ČJ, M, ČJS, VV, TV)

Vyučující:

 AJ - Kateřina Pekařová

INF - Jana Horáková

ČSP - Denisa Třešňáková

Rozvrh hodin  :

Pondělí  AJ - 2 ČJS (z) ČJS (z) TV ČT AJ - 1
Úterý ČJ M AJ - 2 ČSP M HV
Středa ČJ ČJ M - G ČJS (d) AJ - 1
INF - 2
 
Čtvrtek AJ - 1 ČJ M ČT AJ - 2
INF - 1
 
Pátek M VV VV SL TV  


 

 

Akce:

 

Focení tříd - 21.5. 2018, cena velké fotografie (celá třída 30 Kč), cena malé fotografie (skupina 20 Kč)

ŠVP - 28.5. - 1.6. 2018

 

Všeobecné informace:

Prosím o pořízení temperových barev (těm dětem, kterým již došly). Děkuji

Prosím o pořízení sešitů, pokud děti dopisují/ dopsaly sešit. 

 

 

 

Pro žáky, kteří si chtějí doma procvičovat:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php - je zde matematika rozdělena na třídy a témata - vyhodnotí odpověď

https://www.pravopisne.cz/ - je zde český jazyk - podle témat - vyhodnotí odpovědi

 

DOMÁCÍ ÚKOLY +  PLÁNOVANÉ TESTY:

 

Na pondělí 4.6. 2018 - Z - test - soustavy (dýchací, trávicí, oběhová, močová, rozmnožovací) - učte se z toho, co jsme dělali společně do sešitu( prac. listy, zápisy, vypracování otázek)

Na úterý 5.6. 2018 - M -  čtvrtletní písemná práce (aritmetický průměr, počítání se zlomky, sčítání a odčítání zlomků, počítání s desetinnými čísly,závosle a nezávisle proměnná, jednotky času)

Na středu 6.6. 2018 - ČJ -   čtvrtletní písemná práce ( zájmena, číslovky, podmět a přísudek, přívlastek)

 

Povinný DOMÁCÍ ÚKOL:         

                                                  M (geometrie) - str. 34/7 (do velkého modrého sešitu) na 6.6. 

                                            

                                                                                   

Dobrovolný DOMÁCÍ ÚKOL:  

 

 

 

PROBRANÉ UČIVO:

Český jazyk: 

v týdnu od 21.5. 2018:

- kontrola d.ú., cvičný diktát, str. 128/4  Grafická stavba věty

- str. 128/5   129/6, 7    130/ 8, 9 

- str. 131/ 10 - Souvětí

v týdnu od 14.5. 2018:

- str. 121/9 123/13, 14 - dokončit za d.ú.

- str. 124/16  126/1

- str. 127 Přívlastek  128/3 

v týdnu od 7.5. 2018:

Skloňování číslovek dva, oba, tři, čtyři - pracovní list - procvičování , str. 121, 122/10 - dodělat za d.ú.

v týdnu od 30.4. 2018:

- str. 120/6  + 4 úkoly na doplňování (nalepeno v sešitu) - číslovky - zípis čísel slovy, určování druhů číslovek, doplňování teček za řadovými číslovkami)

- str. 115/21

- str. 119/ 4 , test + úkoly na opakování zájmen , číslovky - vymezení druhů

v týdnu od 23.4. 2018:

- str. 114/19,20  115/22    118/1, 2  - číslovky - určité, neurčité

čtení: recitace básně, K.H. Mácha - Máj

v týdnu od 16.4. 2018:

- str. 110/ 5 , str. 111/ 8 , 112/9 - skloňování zájmen já, ty, my, vy, se

- str. 112/ 10,11,12   113/13,15, 17

- pracovní list 

v týdnu od 9.4. 2018:

- čtvrtletní pís. práce; str. 106/ 4,5,6 + cvičný diktát , str. 108/ 1,2 , 109 - druhy zájmen

str. 109/3  110/4

v týdnu od 2.4. 2018:

str. 99/10   100/11,13,  102/ 1,2   104/ 5,6 - přídavná jména přivlastňovací + stupňování přídavných jmen

str. 104/1  105/2

v týdnu od 26.3. 2018:

-  str. 98/2,3,4 - opakování vzorů  mladý, jarní

v týdnu od 19.3. 2018:

- uč. str. 94/4  95/5,6 , 7, 8   96/1,2  97/3   97/1     - procvičování vzorů příd. jmen - mladý, jarní

čtení: Deník Anny Frankové

v týdnu od 12.3. 2018:

uč. str. 89/2,  90/3,5, 1   91/ 1b   91/2   93/ 1 - přídavná jména- druhy a vzory přídavných jmen  

pracovní list

sloh: detektivní povídka

čtení: psaní vlastní básně

v týdnu od 5.3. 2018: 

uč. str. 85/1   86/1,2  87/3, 7 - procvičování vzorů podstatných jmen

87/7 trénink diktátu + pracovní list (vzory opakování)

89/1 přídavná jména - úvod

v týdnu od 26.2. 2018 :

uč. str. 79/1, 80/4 - vzory píseň, kost

uč. str. 82/1  83/ 2,4, 5  84/ 7 - vzory město, moře

čtení - recitace básní

sloh - vypravování - zážitek z Lipky

v týdnu od 19.2. 2018 :

uč. str. 70/  6, 7 , 8

 str. 72 / 1, 2 - vzor předseda

str. 73/ 3, 4, 5

str. 74/ 1, 2,

str. 75/ 3, 5, 6  - vzor soudce

str. 77/ 1, 2, 3 - vzory  žena, růže

čtení : str. 92-96 - práce s textem

 

v týdnu od 12.2. 2018 :

ČJ- učebnice str. 67/ cv. 3,4,5,6   - Vzory pán a hrad + procvičování

str. str. 68 / cv. 1b, 2, 3, 4, 5  - Vzory muž a stroj + procvičování 

                                   

 Sloh: Vlastní povídka

 Čtení: Babylon - čtenářská gramotnost - soutěž

 

Matematika

v týdnu od 21.5. 2018:

- M (geo) - str. 34/ 1,2,3,4,5,6 - Vzájemná poloha dvou kružnic

- opakování - příklady z prac. listu (m2) ; str. 41/4,5,6, 7

v týdnu od 14.5. 2018:

- str. 37/ 1,2,3,4,5,6,7, 8 (d.ú.)  42/8

- str. 38/1,2,3,5,6    39/1,2, 3 

- str. 39/5    41/ 1,2,3

m (geo) - str. 28/3,4,6

v týdnu od 7.5. 2018:

- str. 35/2,3,4,7 - Dělení des. čísel přirozeným číslem  , 36/ 1,2,3,4,5

M(geo) - str. 27/8,9,10   str. 28/1

v týdnu od 30.4. 2018:

- str. 31 - celá (opakování) , str. 32/2

- M (geo) - str. 22/5,6,8  str. 27/ 1,2,4 - opakování rýsování - trojúhelník, grafický součet úseček, obvod, jednotky obsahu

v týdnu od 23.4. 2018:

- str. celá strana 25 a 26 - násobení desetinných čísel deseti a stem

- str. celá strana 29    - dělení des. čísel deseti a stem

- str. str. 30/ 2,3,4,5,6,7,8

v týdnu od 16.4. 2018:

- str. 18, 19 str. 20/ 1,2,3,9,11  21/1  23/1,2     23/5,6,8,9   24/10   25/8    24/1,2,3,4,5,6,7,8,9 - násobení des. čísel deseti

M (geo) - str. 16/ 1,2,3,4  str. 22/1,2

v týdnu od 9.4. 2018:

- str. 12/ 1,2,3,4,7,8,9,11 str.  13/ 5,8,10     14/ 5, 6,7,8,9  15/1, 2, 3, 4 - porovnávání zlomků

- str. 17/ 4,5,7,9  18/1 - sčítání a odčítání zlomků

m (geo): osová souměrnost str. 11

v týdnu od 2.4. 2018:

- str. 8/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9     9/ 1,2,      - aritmetický průměr

- opakování na čtvrtletí písemnou práci

geometrie: str. 7/ 1-5,  + opakování: výpočet povrchu krychle a kvádru

v týdnu od 26.3. 2018:

str. 4/ 1,2,3, 9, 10, 12    5/1,2,6,7,8,9

v týdnu od 19.3. 2018:

str. 52/ 1,2,4,5,7    53/12   - zaokrouhlování des. čísel

str. 55/1,2,3   nová učebnice str. 3/ 1,2,4,7  3/ 8,9,10,11,12

M-geo - str. 54 - povrch kvádru

v týdnu od 12.3. 2018:

str. 48/ 1,2,3,5  49/6, 13, 14    50/ 1,2, 3,5, 6 - sčítání a odčítání des. čísel

M - geo - 46 / 1 - 6 - povrch krychle

v týdnu od 5.3. 2018: 

str. 37/ 7, 8, 9        40/ 1, 2, 3, 4, 5, 7a, 7b - d.ú.   41/12, 13   42/1, 2 - porovnávání des. čísel

str. 42/ 3,4,5    43/ 6, 12, 13

M (geo) - str. 38/ 5, 6   39/ 1, 2, 3, 4, 5

v týdnu od 26.2. 2018 :

str. 34/1, 3, 4, 5     35/ 6, 7,8, 10, 11   36/4, 5, 6

M- geo : str. 38

v týdnu od 19.2. 2018 :

trénujeme dělení dvojciferným číslem

str. 26/ 6

str. 27/ 8

str. 28/1, 4, 5, 6, 7, 8

str. 32/ 1,2,3, 4 - desetinná čísla

 

M- GEO. : jednotky obsahu, obsah čtverce+obdélníka

str. 30 a 31

 

v týdnu od 12.2. 2018: 

- str. 23/ 5 b,c ; 23/ 6, 8, 9 ,10

str. 24/ 1, 7, 8

str. 26/1 ,2, 8

str. 27/1

 Geometrie: str. 25 - převádění jednotek obsahu

 

ČJS - D

v týdnu od 21.5. 2018:

- seznámení žáků s Řádem školy v přírodě ; úvod - magnetická síla

v týdnu od 14.5. 2018:

- str. 57 - Nato, EU

v týdnu od 7.5. 2018:

- test, str. 53 a 54, referát Václav Havel

v týdnu od 30.4. 2018:

 -str. 49-52, Počátek nových nadějí (modré otázky), pracovní list ke kapitole  Od totality k demokracii

v týdnu od 23.4. 2018:

- str. 46-47, kontrola domácího úkolu

v týdnu od 16.4. 2018:

- str. 43 -45 , referát Milada Horáková

v týdnu od 9.4. 2018:

- čtvrtletní pís. práce, referát, str. 43 - 45 úvod do nové kapitoly

v týdnu od 2.4. 2018:

- konec 2.sv. války  str. 41 a 42,  + shrnutí - opakovací otázky na test, referáty - zajímavosti A. Hitler

v týdnu od 26.3. 2018:

- Velikonoční dílny

v týdnu od 19.3. 2018:

opakování - otázky (aktivita), Heydrichiáda - zajímavosti (práce s textem)

v týdnu od 12.3. 2018:

uč. str. 39-40 - boj proti nacistům - pracovní list - práce s textem

v týdnu od 5.3. 2018: 

test, + 2 sv. válka str. 36-38 zápis, příběh Židovky

v týdnu od 26.2. 2018 :

prac. list - opakování stran 32-35, dále str. 36-38 kapitola: Smutný život za okupace

v týdnu od 19.2. 2018 :

str. 34 a 35

 

v týdnu od 12.2. 2018:  

14.2. - test 

dále pokračujeme v učebnici str. 30 - 33

 

ČJS - Z

v týdnu od 21.5. 2018:

- str. 48,49 - rozmnožovací soustava

v týdnu od 14.5. 2018:

- str. 47, 50 - močová a nervová soustava

v týdnu od 7.5. 2018:

- ředitelské volno

v týdnu od 30.4. 2018:

- Projektový den

v týdnu od 23.4. 2018:

- str. 43,44,45  - dýchací soustava, oběhová s., trávicí s.

v týdnu od 16.4. 2018:

- str. 39-42, popis lidského těla a kostry

v týdnu od 9.4. 2018:

- str. 25-27 - třídění rostlin a živočichů PL, str. 29-31, úvod člověk str. 35-36

v týdnu od 2.4. 2018: 

- Velikonoční pondělí

v týdnu od 26.3. 2018:

- polární pás, moře a oceány

v týdnu od 19.3. 2018:

- test tropický p.p., práce s textem (ochrana deštných lesů + zajímavosti o poušti), uč. str. 16 - 18

v týdnu od 12.3. 2018:

str. 11 -15, pracovní list - tropický podnebný pás

v týdnu od 5.3. 2018: 

- str. 7 -9 + práce s listem - otázky k textu (odlet ptáků do teplých krajů - zajímavosti)

v týdnu od 26.2. 2018 :

nová učebnice Život na Zemi - různé podmínky života na Zemi - str. 4-6

v týdnu od 19.2. 2018 :

- opakujeme kraje ČR - práce s atlasem a pracovním listem - vyhledávání, zaznamenávání do mapky (v sešitě)

v týdnu od 12.2. 2018:  

uč. str. 42-44 Brno - jeho historie a současnost

 

ČSP

21.11.   Význam vody pro život , osobní hygiena

             Šetření vodou, zdroj  pitné vody pro  Brno -mapka v sešitě

 9.1.            Ochrana před úrazy elektrickým proudem

16.1.          Úraz není náhoda

                  Nebezpečné předměty

23.1.      Děti a možné úrazy doma

30.1.      Význam vápníku pro zdraví

              Mléko a mléčné výrobky

13.2.      Ovoce a zelenina, vitamín C

20.2.      Třídění ovoce a zeleniny

27.2.      Obilniny

6.3.        Roční období - jaro + léto

13.3.      Roční období - podzim + zima

20.3.      Jarní rostliny

27.3.      Výroba velikonočního přání

3.4.        Výsev bylinek

10.4.      Výroba čapího hnízda

17.4.      Recyklace - výroba peněženky z tetrapaku

 

Hudební výchova: 

v týdnu od 21.5. 2018:

- referát + poslech, nácvik zpěvu ve skupinách

v týdnu od 14.5. 2018:

- referát Avicii + poslech, zpěv . Marnivá sestřenice, Severní vítr

v týdnu od 7.5. 2018:

- Státní svátek

v týdnu od 30.4. 2018:

- Státní svátek

v týdnu od 23.4. 2018:

- referát Michael Jackson - popová hudba - poslech, informace, zpíváme píseň Severní vítr

v týdnu od 16.4. 2018:

- referát Linkin Park - nu metalová hudba - poslech, informace, zpíváme píseň Severní vítr

v týdnu od 9.4. 2018:

- referát Christian Buttner - elektronická hudba - poslech skladeb, píseň Já jsem muzikant

v týdnu od 2.4. 2018:

- referát L. Stirling + poslech, píseň Já jsem muzikant

v týdnu od 26.3. 2018:

skupinový zpěv - vystoupení před spolužáky

v týdnu od 19.3. 2018:

hudební teorie - opakování

v týdnu od 12.3. 2018:

sólový zpěv lidových písní

v týdnu od 5.3. 2018: 

rytmus - lidové písně - Chodíme, chodíme

v týdnu od 26.2. 2018 :

referát Glenn Miller, zpěv + hra na flétnu - lidové písně

 v týdnu od 19.2. 2018 :

- zpíváme - opakování písní 

v týdnu od 12.2. 2018:  

- zpíváme - Kdyby tady byla taková panenka, opakujeme kánon, píšeme notový diktát

 

Výtvarná výchova: 

v týdnu od 21.5. 2018:

v týdnu od 14.5. 2018:

- plakáty zvířat (skupiny)

v týdnu od 7.5. 2018:

- život v trávě

v týdnu od 30.4. 2018:

- výzdoba oken

v týdnu od 23.4. 2018:

- patchworková krajina

v týdnu od 16.4. 2018:

- koláž

v týdnu od 9.4. 2018:

- kvetoucí strom

v týdnu od 2.4. 2018:

- zvířata z novin

v týdnu od 26.3. 2018: 

- státní svátek

v týdnu od 19.3. 2018:

- velikonoční přání 

v týdnu od 12.3. 2018:

- portrét spolužáka tuší

v týdnu od 5.3. 2018: 

ptáci z barevných papírů 

v týdnu od 26.2. 2018 :

- dokončování komiksu;  jaguár v džungli (téma Ekvádor) - vodové barvy + tuš

v týdnu od 19.2. 2018 :

- návrh a kresba komiksu ve dvojici

v týdnu od 12.2. 2018:  

- malujeme tulipány - tempery + barevné papíry

 

Tělesná výchova: 

v týdnu od 14.5. 2018:

v týdnu od 7.5. 2018: basketbal, vybíjená

v týdnu od 30.4. 2018: fotbal

12.3. - 16.3. vybíjená

5.3. - 9.3. - vybíjená

26.2. - 2.3. - florbal - hra

19.2. - 23.2. - průprava na florbal

12.2. - 16.2. - skok přes švihadlo

 

Anglický jazyk:

4. Lekce Time
Učivo - určování času, My daily routine (můj den) - fráze popisující denní činnosti
Přítomný čas prostý (klad, zápor)

Present simple - doplň sloveso ve správném tvaru  Cvičení 1

                          vyber správné sloveso   Cvičení 2

                          Zápor - Cvičení 3

5. lekce Places

Učivo- předložky, there is/are (zápor i otázka), Can - zápor i otázka

popis místa (pokoje, domu) a kde co najdeme či nenajdeme
Co umíme a neumíme

přehled mluvnice - pracovní sešit str. 70-71

 

 

Informatika (učební materiály ke stažení):

Písemka ze souborů a programů č.2 19. 4. (čtvrteční skupina).

Základní pojmy z informatiky

Soubory a programy

Pokusný králík - základní kód webových stránek v jazyce html, kdybyste si chtěli doma hrát