Základní škola Brno,

nám. Míru 3

5.A


"Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe."

Gaius Titus Petronius

 

Třídní učitelka: od 1.2. 2018 - Karolina Skotáková (ČJ, M, ČJS, VV, TV)

Vyučující:

 AJ - Kateřina Pekařová

INF - Jana Horáková

ČSP - Denisa Třešňáková

Rozvrh hodin   POZOR! Změna - od pondělí 12.2. 2018 platí nový rozvrh hodin:

Pondělí  AJ - 2 ČJS (z) ČJS (z) TV ČT AJ - 1
Úterý ČJ M AJ - 2 ČSP M HV
Středa ČJ ČJ M - G ČJS (d) AJ - 1
INF - 2
 
Čtvrtek AJ - 1 ČJ M ČT AJ - 2
INF - 1
 
Pátek M VV VV SL TV  


Třídní samospráva:

Předseda:            Anežka Jílková

Místopředseda:   David Wolf

Zástupci třídy do školního parlamentu: Šárka Skřepská

Třídnice:              Kristýna Klapalová, Jamuna Hrnčířová

Třídní fond:

 

Akce:

ŠVP - 28.5. - 1.6. 2018

 

Všeobecné informace:

 

Prosím o pořízení temperových barev (těm dětem, kterým již došly). Děkuji

 

 

Pro žáky, kteří si chtějí doma procvičovat:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php - je zde matematika rozdělena na třídy a témata - vyhodnotí odpověď

https://www.pravopisne.cz/ - je zde český jazyk - podle témat - vyhodnotí odpovědi

 

DOMÁCÍ ÚKOLY +  PLÁNOVANÉ TESTY:

 

Na středu  7.3. 2018 - D - test - opakování z pracovního listu "Jak se žilo v první republice", učebnice str. 32-34

Na čtvrtek 8.3. 2018 - M - úkol - 41/7 b

Na čtvrtek 8.3. 2018 - M - test - desetinná čísla - číselné řady + rozklad

Na čtvrtek 8.3. 2018 - ČJ -  diktát - trénujte 87/7

Na úterý 13.3. 2018 - M- test - porovnávání desetinných čísel

Na středu 14.3. 2018 - test ČJ - vzory podst. jmen - shrnutí

Na středu 14.3. 2018 - test M - geometrie -  test - střed a osa úsečky

Na pondělí 19.3. 2018 - Z - test- tropický podnebný pás, učte se z pracovního listu a učebnice

Na úterý 20.3. 2018 - ČSP - test - roční období (jaro + léto) ze zápisu v sešitě

 

PROBRANÉ UČIVO:

Český jazyk:

v týdnu od 19.3. 2018:

v týdnu od 12.3. 2018:

uč. str. 89/2,  90/3,5, 1   91/ 1b   91/2   93/ 1 - přídavná jména- druhy a vzory přídavných jmen  

pracovní list

sloh: detektivní povídka

čtení: psaní vlastní básně

v týdnu od 5.3. 2018: 

uč. str. 85/1   86/1,2  87/3, 7 - procvičování vzorů podstatných jmen

87/7 trénink diktátu + pracovní list (vzory opakování)

89/1 přídavná jména - úvod

v týdnu od 26.2. 2018 :

uč. str. 79/1, 80/4 - vzory píseň, kost

uč. str. 82/1  83/ 2,4, 5  84/ 7 - vzory město, moře

čtení - recitace básní

sloh - vypravování - zážitek z Lipky

v týdnu od 19.2. 2018 :

uč. str. 70/  6, 7 , 8

 str. 72 / 1, 2 - vzor předseda

str. 73/ 3, 4, 5

str. 74/ 1, 2,

str. 75/ 3, 5, 6  - vzor soudce

str. 77/ 1, 2, 3 - vzory  žena, růže

čtení : str. 92-96 - práce s textem

 

v týdnu od 12.2. 2018 :

ČJ- učebnice str. 67/ cv. 3,4,5,6   - Vzory pán a hrad + procvičování

str. str. 68 / cv. 1b, 2, 3, 4, 5  - Vzory muž a stroj + procvičování 

                                   

 Sloh: Vlastní povídka

 Čtení: Babylon - čtenářská gramotnost - soutěž

 

Matematika

v týdnu od 19.3. 2018:

v týdnu od 12.3. 2018:

str. 48/ 1,2,3,5  49/6, 13, 14    50/ 1,2, 3,5, 6 - sčítání a odčítání des. čísel

M - geo - 46 / 1 - 6 - povrch krychle

v týdnu od 5.3. 2018: 

str. 37/ 7, 8, 9        40/ 1, 2, 3, 4, 5, 7a, 7b - d.ú.   41/12, 13   42/1, 2 - porovnávání des. čísel

str. 42/ 3,4,5    43/ 6, 12, 13

M (geo) - str. 38/ 5, 6   39/ 1, 2, 3, 4, 5

v týdnu od 26.2. 2018 :

str. 34/1, 3, 4, 5     35/ 6, 7,8, 10, 11   36/4, 5, 6

M- geo : str. 38

v týdnu od 19.2. 2018 :

trénujeme dělení dvojciferným číslem

str. 26/ 6

str. 27/ 8

str. 28/1, 4, 5, 6, 7, 8

str. 32/ 1,2,3, 4 - desetinná čísla

 

M- GEO. : jednotky obsahu, obsah čtverce+obdélníka

str. 30 a 31

 

v týdnu od 12.2. 2018: 

- str. 23/ 5 b,c ; 23/ 6, 8, 9 ,10

str. 24/ 1, 7, 8

str. 26/1 ,2, 8

str. 27/1

 Geometrie: str. 25 - převádění jednotek obsahu

 

ČJS - D

v týdnu od 19.3. 2018:

v týdnu od 12.3. 2018:

uč. str. 39-40 - boj proti nacistům - pracovní list - práce s textem

v týdnu od 5.3. 2018: 

test, + 2 sv. válka str. 36-38 zápis, příběh Židovky

v týdnu od 26.2. 2018 :

prac. list - opakování stran 32-35, dále str. 36-38 kapitola: Smutný život za okupace

v týdnu od 19.2. 2018 :

str. 34 a 35

 

v týdnu od 12.2. 2018:  

14.2. - test 

dále pokračujeme v učebnici str. 30 - 33

 

ČJS - Z

v týdnu od 19.3. 2018:

v týdnu od 12.3. 2018:

str. 11 -15, pracovní list - tropický podnebný pás

v týdnu od 5.3. 2018: 

- str. 7 -9 + práce s listem - otázky k textu (odlet ptáků do teplých krajů - zajímavosti)

v týdnu od 26.2. 2018 :

nová učebnice Život na Zemi - různé podmínky života na Zemi - str. 4-6

v týdnu od 19.2. 2018 :

- opakujeme kraje ČR - práce s atlasem a pracovním listem - vyhledávání, zaznamenávání do mapky (v sešitě)

v týdnu od 12.2. 2018:  

uč. str. 42-44 Brno - jeho historie a současnost

 

ČSP

21.11.   Význam vody pro život , osobní hygiena

             Šetření vodou, zdroj  pitné vody pro  Brno -mapka v sešitě

 9.1.            Ochrana před úrazy elektrickým proudem

16.1.          Úraz není náhoda

                  Nebezpečné předměty

23.1.      Děti a možné úrazy doma

30.1.      Význam vápníku pro zdraví

              Mléko a mléčné výrobky

13.2.      Ovoce a zelenina, vitamín C

20.2.      Třídění ovoce a zeleniny

27.2.      Obilniny

6.3.        Roční období - jaro + léto

13.3.      Roční období - podzim + zima

Hudební výchova: 

v týdnu od 19.3. 2018:

v týdnu od 12.3. 2018:

sólový zpěv lidových písní

v týdnu od 5.3. 2018: 

rytmus - lidové písně - Chodíme, chodíme

v týdnu od 26.2. 2018 :

referát Glenn Miller, zpěv + hra na flétnu - lidové písně

 v týdnu od 19.2. 2018 :

- zpíváme - opakování písní 

v týdnu od 12.2. 2018:  

- zpíváme - Kdyby tady byla taková panenka, opakujeme kánon, píšeme notový diktát

 

Výtvarná výchova: 

v týdnu od 19.3. 2018:

v týdnu od 12.3. 2018:

- portrét spolužáka tuší

v týdnu od 5.3. 2018: 

ptáci z barevných papírů 

v týdnu od 26.2. 2018 :

- dokončování komiksu;  jaguár v džungli (téma Ekvádor) - vodové barvy + tuš

v týdnu od 19.2. 2018 :

- návrh a kresba komiksu ve dvojici

v týdnu od 12.2. 2018:  

- malujeme tulipány - tempery + barevné papíry

 

Tělesná výchova: 

12.3. - 16.3. vybíjená

5.3. - 9.3. - vybíjená

26.2. - 2.3. - florbal - hra

19.2. - 23.2. - průprava na florbal

12.2. - 16.2. - skok přes švihadlo

 

Anglický jazyk:

11.1. pololetní písemka - učivo z prvního pololetí - představení se, množné číslo, sloveso Be - klad, zápor i otázka, zájmena a 's. Slovíčka 1 a 2 vždy z A až D.

8.1. odevzdání projektu Me and My Family (nebo Me and My Friends). Min. 20 vět o autorovi projektu a jeho rodině či kamarádech. Doplněno o obrázky, fotky. Nepsat tužkou! jinak vracím na přepsání. Na A3.

Září-Říjen: unit 1 Introduction, the verb be, possesive adjectives

Představení se, A/An, čísla, Množné číslo, abeceda, Instrukce, There is/are

 

Informatika (učební materiály ke stažení):

Písemka z Power Pointu 7. 3. (středeční skupina) a ze souborů a programů 14. 3. (středeční skupina).

Písemka z Power Pointu 15. 3. (čtvrteční skupina) a ze souborů a programů 22. 3. (čtvrteční skupina).

Základní pojmy z informatiky

Soubory a programy