Základní škola Brno,

nám. Míru 3

5.A

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Karolina Skotáková

 

AKCE TŘÍDY:

Pololetní vysvědčení  31.1. 2019

Pololetní prázdniny  1. 2. 2019

 

ŠVP  20.5. - 24.5. 2019    (Přihlášky a 500 Kč v hotovosti mi noste do 28. února)

 

Plánované TESTY:

28. 1. - ČJS - test - Evropa dělení - severní Evropa, západní Evropa, střední Evropa, jižní Evropa - u všech znát státy a charakteristiku území

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

M- str. 18/5  - dopočítat rovnice (kdo nestihl)

 

PLÁN UČIVA

V týdnu od 21.1. do 25.1.

ČJ- Vzory rodu ženského (píseň, kost), procvičování vzorů podst. jmen - uč. str. 79/ 1,2,3 ; 78/3  a), b);  80/4

M - Aritmetický průměr, dělení dvojciferným číslem, rovnice, slovní úlohy - uč. str. 18/1, 2, 4, 5, 8

PS:  33/ 1,2,3

ČJS (VL)- Evropské státy (rozdělení) - uč. str. 19-20, pracovní  list - zakreslování a popis států

ČJS (PŘ)-

 

V týdnu od 7.1. do 11.1.

ČJ- Procvičování učiva na pololetní písemnou práci; Vzory žena a růže -  uč. str. 77/1

 - pracovní list (struktura pololetní práce), 

PS: str. 43 - celá;  44/2,3  ; 45/4,5,6 ; 46a /9

M - Procvičování učiva na pololetní písemnou práci  -  uč. str. 16/8,10  ; 17/1,2

 PS: 25 /1,2,3 ;  35/1,2,3,

ČJS (VL)- Práce s atlasem (opakování: povrch a vodstvo Evropy); Rostlinstvo a živočišstvo v Evropě - str. 16-18

ČJS (PŘ)- Opakování - kostra; Svaly - uč. str. 42

 

3.1. a 4.1. 

ČJS (PŘ) - Kostra horní a dolní končetiny, opakování (lebka, hrudní koš, páteř) - uč. str. 40 a 41

M - Pracovní list - opakování na velký test - procvičování, - uč. str. 15/9 ; 16/ 1,2,3,4

ČJ - Vzory rodu mužského (soudce) - uč. str. 74/ 1, 75/ 3,4,5

 

 17.12. a 18.12.

ČJ - Vzory rodu mužského - uč. str. 72/1,2  ; 73/ 3

   PS:   43/c)

M- Průměrná rychlost - uč. str. 14/ 1,2,3,4,5,6,7     ; 15/1,2

ČJS (VL) - Vodstvo v Evropě - uč. str. 11-14 + prac. list

         

V týdnu od 10.12. do 14.12.

ČJ - Vzory rodu mužského; Pravopis i,í/y,ý po obojetných souhláskách (PS) - uč. str. 67/ 5,6  ;  68/1 ; 69/ 3,4,5  ; 70/7

       PS: 41/7,8,9  ;  42/10, 12, 13 a,b

M - Opakování (procvičujeme) - pís. dělení, zlomky, rovnice, slovní úlohy ; Obsah obdélníku a čtverce - uč. str. 10/ 6,7,8 ;  11/2,5,6,7, 8, ; 12/1  ; 13/6

ČJS (VL) - Povrch Evropy (nížiny a hory) - uč. str. 8-10

ČJS (PŘ) - Vánoční dílny

 

V týdnu od 3.12. do 7.12.

ČJ - Podstatná jména  (mluvnické kategorie) ,vzory pán a hrad ; Pravopis i,í/y,ý po obojetných souhláskách (PS) - uč. str. 64/ 1 ; 65/ 3,4,5 ;  66/  1,2 ;    67/3,4

       PS:  22/3,4   ; 23/2,3  ;  24/5   ; 40/ 2,3, 4,5 ;    41/6

M - Písemné dělení dvojciferným dělitelem, Obsah obdélníku a čtverce  - uč. str. 7/ 2,3,5,6   ;   9/1,3,4,5,8   ; 13/ 1,2,3,4

    PS:  32/1,2,3,4

ČJS (VL) - Evropa (poloha) - hranice, poloostrovy, ostrovy - uč. str. 6-7

ČJS (PŘ) - Kostra - kostra hlavy, páteř, kostra hrudníku - uč. str. 40

 

V týdnu od 26.11. do 30.11.

ČJ - Shoda přísudku s podmětem (několikanásobným, nevyjádřeným, všeobecným);  - uč. str. 55-59 ; 56/27  ;  57/28,30  ; 58/32  + pracovní listy (procvičování)

        Přídavná jména odvozená příponou -ský,-cký (PS) -      PS: 40/1 ;  22/1,2

      PS (Procvičujeme shodu přísudku s podmětem)  - str.29/6 a), 25/1 ; 26/1,2  ; 27/ 1, 2 ; 28/3,5 ;  29/6 b,c   ;  30/7

M - Dělení přirozených čísel, Písemné dělení dvojciferným dělitelem; Jednotky obsahu - uč. str. 5/2,3,6,8  ;   6/2,3,5,7  ;  7/1   ;   8/ 1,2,3,4,5,6

    PS:   30/1,2   ;  28/ 1,2,3,4,5  ; 31/1,2,3,4

ČJS (VL) - Zobrazování Země, světadíly, časová pásma - uč. str. 3-5

ČJS (PŘ) -  Lidské tělo, zajímavosti o lidském těle - uč. str.  39

 

V týdnu od 19.11. do 23.11.

ČJ - Shoda přísudku s podmětem, Shoda přísudku s několikanásobným podmětem  - uč. str. 48/ 6,7 ;   50/ 10,12   ; 51/13, 14,15,16,17   + pracovní list (procvičování) ;  52/18 ; 56/25

M - Opakování, Dělení přirozených čísel - uč. str. 58 - celá, uč. 2.díl str. 3/ 1 a,b, 2,3,5;   4/ 1,2,3,4,5,7  ; 5/1 a,b , 7  M (geometrie) - opakování čtverec, obdélník, souřadnice bodů - prac.list

       PS: str. 22/ 1,2,3,4,5  ;  23 -celá

ČJS (VL) - Střední a jižní Morava - uč. str. 45-48

ČJS (PŘ) - Člověk - podmínky života - uč. str. 35-36

 

V týdnu od 12.11. do 16.11.

ČJ - Přísudek (holý, rozvitý, několikanásobný); Shoda přísudku s podmětem  - uč. str. 42-44  , str. 46

       PS:  35/ 14,15,16,17  ;   37/1  ;   38/3,5,6    

M - Zlomky, M(g) : Souřadnice bodů, opakování - kružnice, čtverec, obdélník - uč. str. 48/ 1-6 ,   49/ 1,3,5,7 ;  50/2,3,4,5   ; 39/4  ; 45/ 2,3 ; 52/1,4,5,6 ; 53/2,8 ;  54/7

     PS:  10/ 6,7    ;   11/1, 3, 4

ČJS (VL) - Brno, práce s mapkou města - uč. str.42-44

ČJS (PŘ) - Ochrana přírody, - uč. str. 32-33

 

V týdnu od 5.11. do 9.11.

ČJ - Základní větné členy (podmět, přísudek); Podmět - holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený;  souhláskové skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/ mně    - uč. str. 37-41

         PS: str. 32/1,2,3  ; 33/ 5,6,7   ; 34/8,9,12,13

M - Přímá úměrnost; římské číslice; souřadnice bodů - uč. str. 41/ 2,3,4,  ;  42/ 6  ; 43/1, 4 ;   46/1,2,3,7;     47/ 1 ; 45/1 ;   43/6,9   ; 47/2

   PS : 47/ 1,2,5

ČJS (VL) - Severní Morava a Hornomoravský úval - str. 36-41

ČJS (PŘ) -  Živočichové, botanické zahrady - str. 27-30

 

V týdnu od 29.10. do 2.11.

ČJ - Slovesný způsob - procvičování - uč. str. 32-35

M - Rovnice a nerovnice; kružnice  - uč. str. 39, uč. str. 38/ 1,2,3,7,8    ;  40/ 1

ČJS (VL) - podzimní prázdniny

ČJS (PŘ) - Třídění přírodnin, Rosliny (dělení) - uč. str. 25 a 26

 

V týdnu od 22.10. do 26.10.

ČJ - Slovesa, slovesný způsob -  uč. str. 25-31

          PS:   21/7,8   24/4   6/13  7

M - Jednotky času; Kružnice a kruh - uč. str. 35/1,2,3,4,5      geometrie str. 29/ 3,4   34/6,7 ; 36/ 2,3,4,6;   37/ 3,5,7;    39/1,2,3

        PS: 20/ 1,2, 3,4,5    21/1,2,3,5

ČJS (VL) - Českomoravská vrchovina, práce s mapou (města ČR) - uč. str. 32-35

ČJS (PŘ) - Polární pás (Antarktida), Oceány - úvod, práce s mapou - vyhledávání oceánů a moří - uč. str. 22 - 23

 

Informatika

Základní pojmy z informatiky; Programy a soubory - studijní materiály

V následujících hodinách při práci budeme používat i emaily. Mějte je připravené!

Práce s Excelem - Jak se tvoří jednoduché vzorce

 


Anglický jazyk:

Pololetní písemka (10.1.) - Základní představení se i s otázkami (Where are you from? I'm from ..... )., sloveso být (I am, You are.....) zápor i otázka, přivlastnovací zájmena (his, her,.....), WH- questions, this, that, these, those, slovíčka z prvního pololetí