Základní škola Brno,

nám. Míru 3

5.A

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Karolina Skotáková

 

AKCE TŘÍDY:

13.12. - Vánoční dílny

17.12. - Jarmark

19.12., 20.12., 21.12. - Ředitelské volno

zimní škola v přírodě

 

Plánované TESTY:

M - na pondělí 19.11. - test zlomky 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

 

 

PLÁN UČIVA

V týdnu od 19.11. do 23.11.

ČJ - Shoda přísudku s podmětem  - uč. str. 48-51

M - Opakování - uč. str. 58 - celá

ČJS (VL) - Severní a jižní Morava - uč. str. 45-48

ČJS (PŘ) -

 

V týdnu od 12.11. do 16.11.

ČJ - Přísudek (holý, rozvitý, několikanásobný); Shoda přísudku s podmětem  - uč. str. 42-44  , str. 46

       PS:  35/ 14,15,16,17  ;   37/1  ;   38/3,5,6    

M - Zlomky, M(g) : Souřadnice bodů, opakování - kružnice, čtverec, obdélník - uč. str. 48/ 1-6 ,   49/ 1,3,5,7 ;  50/2,3,4,5   ; 39/4  ; 45/ 2,3 ; 52/1,4,5,6 ; 53/2,8 ;  54/7

     PS:  10/ 6,7    ;   11/1, 3, 4

ČJS (VL) - Brno, práce s mapkou města - uč. str.42-44

ČJS (PŘ) - Ochrana přírody, - uč. str. 32-33

 

V týdnu od 5.11. do 9.11.

ČJ - Základní větné členy (podmět, přísudek); Podmět - holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený;  souhláskové skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/ mně    - uč. str. 37-41

         PS: str. 32/1,2,3  ; 33/ 5,6,7   ; 34/8,9,12,13

M - Přímá úměrnost; římské číslice; souřadnice bodů - uč. str. 41/ 2,3,4,  ;  42/ 6  ; 43/1, 4 ;   46/1,2,3,7;     47/ 1 ; 45/1 ;   43/6,9   ; 47/2

   PS : 47/ 1,2,5

ČJS (VL) - Severní Morava a Hornomoravský úval - str. 36-41

ČJS (PŘ) -  Živočichové, botanické zahrady - str. 27-30

 

V týdnu od 29.10. do 2.11.

ČJ - Slovesný způsob - procvičování - uč. str. 32-35

M - Rovnice a nerovnice; kružnice  - uč. str. 39, uč. str. 38/ 1,2,3,7,8    ;  40/ 1

ČJS (VL) - podzimní prázdniny

ČJS (PŘ) - Třídění přírodnin, Rosliny (dělení) - uč. str. 25 a 26

 

V týdnu od 22.10. do 26.10.

ČJ - Slovesa, slovesný způsob -  uč. str. 25-31

          PS:   21/7,8   24/4   6/13  7

M - Jednotky času; Kružnice a kruh - uč. str. 35/1,2,3,4,5      geometrie str. 29/ 3,4   34/6,7 ; 36/ 2,3,4,6;   37/ 3,5,7;    39/1,2,3

        PS: 20/ 1,2, 3,4,5    21/1,2,3,5

ČJS (VL) - Českomoravská vrchovina, práce s mapou (města ČR) - uč. str. 32-35

ČJS (PŘ) - Polární pás (Antarktida), Oceány - úvod, práce s mapou - vyhledávání oceánů a moří - uč. str. 22 - 23

 

Informatika

Základní pojmy z informatiky - studijní materiál; písemka č. 2 pro pondělní skupinu 19. 11. 2018, pro páteční 16. 11. 2018


Anglický jazyk:
Úterý 13.11. čtvrtletní písemka - opakování There is/ are, čísla 1-100, množné číslo (i nepravidelné mouse - mice), přivlastňovací zájména (my, your, his, her...), sloveso být (klad i zápor - I am X I am not). Představení se (How are you? what's your phone number, ..... )

Projekt na známky: plakát o Me and My Family (nebo Me and My Friends, Me, My family and friends). Na A3, tvrdý papír napsat 30 vět, ne tužkou, ale perem, popřípadě fixou, ale hezky. Vyzdobit, přidat fotky nebo obrázky. Odevzdat do 22.11. Nedonešení hodnotím nedostatečnou.