Základní škola Brno,

nám. Míru 3

4.B

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ Albert Einstein

 

Třídní učitelka: Mgr. Vendula Šimoníková

 

Prosím rodiče, aby psali dětěm omluvenky do ŽK ihned po absenci.

 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

 

Termín: 28.5. 2018 - 1.6. 2018

Lokalita: Tři studně, penzion Sykovec

V tomto týdnu (4. 12. - 8.12.) dostanou děti závaznou přihlášku s informací pro platbu zálohy na ubytování.

 

 

Velká čtenářská soutěž                                                                                                   FOTOGALERIE

Ve čtvrtek 1. 3. vybírám záložky za únor.                                                              Fotografie z dopravní výchovy                                                                                                                                                                                             Advent ve 4.B    

                                                                                                                               Pečení muffinů  

 

KALENDÁŘ BŘEZEN

 

7. 3. Třídní kolo recitační soutěže

15. 3. Technické muzeum

Navštívíme s dětmi expozici Ulička řemesel, kde uvidíme, jak vypadalo kadeřnictví, jak pracoval hodinář, zámečník nebo knihvazač v minulém století.

Dále nás čeká výtvarný workshop Po stopách Gutenberga. Děti se na pár chvil stanou knihvazačem a samy si vyrobí svůj originální diář pomocí původních technik.

Vstupné 100 Kč vybírám do 14. 3.

Výuka tento den není, sejdeme se v 8:00 v naší třídě, končit budeme taktéž dle rozvrhu (tedy v 12:35).

S sebou: svačinu, pití, šalinkartu nebo dvě hodinové jízdenky.

 

 

Březen od 12. 3. do 16. 3.

V pátek 16.3. budeme ve 3. a 4. vyučovací hodině psát matematického Klokana.

 

UČIVO:

M - UČ díl 3: po str. 9 (Početní výkony s přirozenými čísly. G: obdélník, čtverec)

     V úterý si napíšeme krátký testík na převody jednotek (čas, délka, hmotnost, objem)

    PS: po str. 38

 

ČJ - ml: UČ: po str. 99 (Vzor pán)

            PS (žlutý): po str. 6

       sl: tento týden nebude

       čt: V rámci tematického bloku Březen - měsíc knihy, prosím, aby si děti nosily do hodin čtení knihu, kterou právě čtou.

           Budeme knihy představovat spolužákům, číst si ukázky a povídat si o hlavních hrdinech.

 

Domácí úkoly:

 

 

 

 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

BŘEZEN:

Probrané učivo: Přírodověda: kapitoly pokusy a meření(44-46) + podzim(24-25) + les

Nové učivo:

12.3. + 14.3. + 16.3.  Vlastivěda , letopočet, pravěk

 

 

Anglický jazyk: Lekce Home

učivo- části domu a nábytek
předložky (in, on, under, behind, next to, in front of)
Fráze: určení polohy: Where is the lamp? The lamp is on the table. 

 

Probrané učivo za první pololetí:

Abeceda, čísla do 100
There is / There are
Množné číslo - two dogs, three cats....
I have got, I havent got
She/He has got, She/He hasnt got
It has got (popis zvířat), It hasnt got

 

Třídní fond:

12.1. - 760 (SVČ Lužánky 40 Kč / žák); zůstatek 641 Kč.

26. 11. - 36 (krepový papír); zůstatek 1 401 Kč.

18. 11. - 40 Kč (Předmět: ČSP, nákup: papírové talířky 20 ks.); zůstatek 1 437 Kč.

              - 50 Kč (Předmět: VV, nákup: celofán)

 

10. 10. - 84 Kč (Předmět: ČSP, nákup: klubíčka vlny); zůstatek 1 527 Kč.

Částka ve třídním fondu činí 1611 Kč

30 Kč - zůstatek z dopravní výchovy

114 Kč - zbytek z platby za pracovní sešity (6 Kč / žák)

1467 Kč - zůstatek z minulého roku za školu v přírodě (cca 77 Kč / žák)