Základní škola Brno,

nám. Míru 3

4.B

1.5.

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ Albert Einstein

 

Třídní učitelka: Mgr. Vendula Šimoníková

 

DŮLEŽITÉ: Dnes (16.5.) jsem dětem rozdala formulář o ochraně osobních údajů. Prosím o jeho vyplnění a odevzdání nejpozději do pondělí 21.5.

V ŽK mají děti nalepeny další informaci ohledně ochrany osobních údajů žáků (taktéž je nutno podepsat).

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Formuláře ke stažení ZDE.    Pokyny ke stažení ZDE.

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na e-mail: simonikovavendula@gmail.com

 

Pracovní sešity pro výuku na ŠVP odvezu dětem sama, už je mám nachystány a sbaleny. Zajištěte jen prázdné sešity a notesy dle přiloženého seznamu.

Nečipujte dětem obědy na termín konání ŠVP. Projistotu koncem týden zkontroluji a odhlásím obědy těm, kdo zapomněl.

V den odjezdu, kdo tak ještě neučinil, mi odevzdáte: potvrzení zákonného zástupce o bezinfekčnosti, kopii průkazu ZP, léky, které dítě pravidelně užívá - vše bude v obálce se jménem dítěte!!!!! Do obálky můžete vložit taky pohlednice a dopisy z domova, které během školy v přírodě budu dětem rozdávat (ušetříte poštovné) :). Nezapomeňte dětem sbalit dopisní papír, obálky a známky.

 

 

 

Velká čtenářská soutěž                                                                                              

Do pátku 4. 5. vybírám záložky za duben.                                                                                                                 

Záložka na květen zde.                                                                                           

                                                                                                                              

 

KALENDÁŘ KVĚTEN

7. května - Ředitelské volno

9. května - Ukázka výcviku dravců na Kraví hoře

                 - od 8:20 do 9:50

                - vstupné 50 Kč.

21. května - Fotografování tříd

24. května - Prevence zubního kazu

 

 

Květen od  21. 5. do 25. 5.

V pondělí se fotografujeme!!

Vybírám formulář o ochraně osobních údajů žáka.

UČIVO:

M - UČ díl 3: po str. 43 (Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. G: grafický rozdíl úseček)

    

 

ČJ - ml: UČ: po str. 121 (Shoda přísudku s podmětem, Podmět rodu ženského)

     

       sl: sms zpráva, e-mail

       čt: Společná četba Julie mezi slovy - Petra Dvořáková + Čítanka

      Zkouším recitaci básně Vrbová píšťalka.

 

 

Domácí úkoly:

Po 21.5. ČJ - učebnice str. 119, cv. 2 (roztřídit základní skladební dvojice do dvou sloupců)

ÚT - 22.5. - M - učebnice str. 44, cv. 10 (slovní úloha: zápis, výpočet, odpověď)

Dokončit dopis pro kamaráda ze ZŠ Choustník. Tento týden musím odeslat :)

 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

KVĚTEN:

Dějepis:

 

Anglický jazyk: Lekce Food

učivo- jídlo
Fráze: I like, I don't like, He/She likes, He/she doesn't like

Projekt: All about me - vše o mě, plakát na A3 - min 20 vět o sobě doplněno o obrázky, fotky.......
do 6.4.

Probrané učivo

Abeceda, čísla do 100
There is / There are
Množné číslo - two dogs, three cats....
I have got, I havent got
She/He has got, She/He hasnt got
It has got (popis zvířat), It hasnt got

předložky (in, on, under, behind, next to, in front of)
Where is the lamp? The lamp is on the table.
Oblečení: I'm wearing, She is / He is wearing
přivlastňovací 's (Verča's pencilcase)
Sporty:  Can/ Can't

 

 

Třídní fond:

12.1. - 760 (SVČ Lužánky 40 Kč / žák); zůstatek 641 Kč.

26. 11. - 36 (krepový papír); zůstatek 1 401 Kč.

18. 11. - 40 Kč (Předmět: ČSP, nákup: papírové talířky 20 ks.); zůstatek 1 437 Kč.

              - 50 Kč (Předmět: VV, nákup: celofán)

 

10. 10. - 84 Kč (Předmět: ČSP, nákup: klubíčka vlny); zůstatek 1 527 Kč.

Částka ve třídním fondu činí 1611 Kč

30 Kč - zůstatek z dopravní výchovy

114 Kč - zbytek z platby za pracovní sešity (6 Kč / žák)

1467 Kč - zůstatek z minulého roku za školu v přírodě (cca 77 Kč / žák)