Základní škola Brno,

nám. Míru 3

4.A

„Pokud máte odvahu začít, máte odvahu uspět.“

                                                        Ralph Smart
 

Výsledek obrázku pro school clipart

                                                                
 

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Zezulová

 

Rozvrh hodin

 

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Pondělí

AJ 1 ČJ M ČJ TV AJ 2

 Úterý

M ČJ ČJ ČJS(VL) ČJS(VL) AJ 1

 Středa

AJ 2 TV ČJ M ČJ  

 Čtvrtek

ČJ M ČSP M HV ČJ

 Pátek

AJ 1 ČJS(PŘ) VV VV AJ 2  

 

zimní škola v přírodě

Aktuálně:

Na předběžné přihlášce na školu v přírodě 2019 je chybně uvedena výše doplatku - 1 000 Kč Mělo tam být uvedeno místo toho 800 Kč (skutečná výše doplatku).Pokud jste doplatek zaplatili společně se zálohou (tedy dohromady 2 000 Kč), přebytek peněz (200 Kč) Vám bude odečten z rozpočítané částky na dítě za dopravu. Omlouvám se a děkuji za pochopení.


Všem dětem i rodičům přejeme vše nejlepší do nového roku.

Výsledek obrázku pro winter

 

V týdnu od 14. do 18. 1. budou mít dětí, které nejedou na zimní ŠvP,

spojenou angličtinu. Každý den tedy budou začínat  všichni v 8.00,

v pondělí a  úterý  bude výuka končit ve 12.35 hod., v pátek 11. 40 hod.

 

V úterý 15. 1. v 17.00 budou třídní schůzky. 

 

ČSP - Prosím, aby si žáci na čtvrtek (10.1.) přinesli klubko vlny. 

 

Připomínám, že poslední termín odevzdání čtenářského deníku je ve středu 9. 1. 2019.

 

 

Člověk a jeho svět

Prosím rodiče, aby dohlédli na to, že žáci budou nosit na každou hodinu příslušnou učebnici (úterý - modrá a červená vlastivěda, pátek - žlutá přírodověda) a sešit. Z každého probraného tématu budou mít v sešitě zápis, z něhož vycházím při testu, proto je důležité, aby měli žáci sešity dopsané.

Testy:  11.1. Vlastnosti živočichů (sešit), dělení živočichů (tabulka)

Probrané učivo:

Vlastivěda - zeměpis - Naše vlast - Česká republika                                                           -dějepis- Čas
                                  - Členění ČR                                                                                                   - Pravěk - doba kamenná, bronzová, železná
                                  - Kraje ČR - Praha, Středočeský, Plzeňský, Jihočeský,                                 - Keltové
                                                      Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Pardubický,                            - Příchod Slovanů
                                                      Královehradecký, Vysočina, Olomoucký, Moravskoslezský,      - Sámova říše
                                                      Zlínský, Jihomoravský kraj + město Brno (památky Brna)         - Staré pověsti České
                                                                                                                                                         - Velkomoravská říše
                                 - ČR - Demokratický stát                                                                                 - Přemyslovci, Slavníkovci
 
Přírodověda - Houby
                    - Poznávání hub
                    - Rostliny
                    - Stavba rostlin
                    - Živočichové
 
Člověk a svět práce
 
Prosím, aby si žáci na čtvrtek (10.1.) přinesli klubko vlny. 
 
 

Anglický jazyk:

Pololetní písemka: 11.1. There is, there are (popis obrázku), have got, has got (zápor i otázka), slovíčka za pololetí

 

Probrané učivo do čtvrtka 17. 1.

ČJ - učebnice po str. 69 - stačí projít ústně, jde o to, aby děti
                                       - chápaly, že koncovky podstatných jmen 
určujeme podle rodů a příslušných vzorů
                                       - uměly vyskloňovat vzor město

                                       - dokázaly poznat podstatné jméno  rodu středního, vzor město a doplnit správně koncovky

       Čítanka str. 73 - 79,

       Nový červený PS na procvičování rodů str. 3 - 5  (děti dostanou v pondělí)

M - učebnice  str. 37/ 8, 10, str. 38/15, str. 40, PS str. 26/7, 27/1, 2, str. 29/10, 11

 

Probrané učivo do čtvrtka 10. 1.

ČJ - učebnice po str. 63, Čítanka po str. 72

M - učebnice po str. 37

 

Probrané učivo 3. 1.

ČJ - učebnice str. 59 + opakování slovních druhů, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves

M - opakování dělení jednociferným číslem, částí celku, obsahu obrazce,

       v  PS jsme dodělávali a kontrolovali některá cvičení, zvláště slovní úlohy,
       máme vše, co nám chybělo po str. 23, kromě cv.str. 14/10 a str. 18/1, 2, 

       Celkově máme PS hotový po str. 25 + na str. 26/8 - avšak ne všechny děti to stihly. 

       Příští týden budeme poslední stránky kontrolovat, popř. dodělávat. 

 

Probrané učivo do Vánoc

ČJ - učebnice po str. 57, Čítanka po str.69

M - učebnice po str. 36, str. 37/11, PS po str. 25, str. 26/8

 

Probrané učivo do čtvrtka 4. 12.

ČJ - učebnice po str. 53, Čítanka po str.60 - 63

M - učebnice po str. 36, PS str. 18/3, 4, str. 19, str. 20/7, 8,

      str. 22 a str. 23/9

 

Probrané učivo do čtvrtka 29. 11.

ČJ - učebnice po str. 47, Čítanka po str. 44

M - učebnice po str. 33, PS po str. 17 + str. 21/1, 2

Plán učiva do čtvrtka 13. 12.

ČJ - učebnice po str. 55, Čítanka str. 64 - 68

M - učebnice po str. 36, PS str. 23, 24 a str. 20/6

Čtenářský deník - celkem 5 zápisů: 3 povinně volitelné knížky, 2 libovolně volitelné knížky, jedna z libovolných může být encyklopedie, avšak  přiměřená věku.

K zápisům z libovolné volby žák přinese k nahlédnutí i knihu. Pod níže uvedeným odkazem naleznete potřebné informace k zápisu knížky ve 4. ročníku a také seznam volitelných knížek.

 

Instrukce k zápisu knihy  yes

Seznam povinně volitelných knih yes

 

Termíny odevzdání zápisu o přečtené knize

Středa 7. 11. - první zápis

Středa 9. 1. - druhý zápis

Středa 20. 2. - třetí zápis

Středa 3. 4. - čtvrtý zápis

Středa 15. 5. - pátý zápis

  

Odkazy k procvičování matematiky:

https://www.matika.in/cs/ 

http://www.naucsepocitat.cz/

Plán učiva do čtvrtka 1. 11.

ČJ - učebnice po str. 35, Čítanka  str. 32 - 34

M - učebnice po str. 23, PS  str. 15