Základní škola Brno,

nám. Míru 3

4.A

„Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.“

                                                                                                                                                                    Konfucius

 

           
                                            
 

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Zezulová

 

Rozvrh hodin

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Pondělí

   AJ 1 ČJ    M   ČJ  TV   AJ 2

Úterý

 M ČJ ČJ ČJS ČJS    AJ 1

Středa

   AJ 2 TV ČJ  M ČJ  

Čtvrtek

ČJ  M ČSP  M HV ČJ

Pátek

   AJ 1 ČJS VV VV    AJ 2  

 

 

 

Aktuálně:

V ŽK na str. 19 naleznete hodnocení chování za minulý týden. Letos je to dohromady i s pátkem.

Pokud bylo chování v pořádku, mělo by tam být sluníčko, dětem, které neztratily ani jeden bod, jsem dala sluníčka dvě.

 

Vybíráme úhradu za pracovní sešity (450 Kč) a poplatek na papírové utěrky, kapesníky a kopírovací papír (150 Kč),

celkem tedy za žáka 565 Kč.Dětem, které byly minulý školní rok na ŠvP, je částka ponížena o přeplatek ze ŠvP 39 Kč,

zaplatí tedy 526 Kč.

 

Pokud děti odchází po vyučování samy, musí to mít napsané na lístečku (nikoliv v deníčku či ŽK).
Bez písemného potvrzení nemůžeme nikoho pustit!

 

Pomůcky pro tento rok  budeme vybírat v úterý 4. 9.  a ve středu 5. 9. , naleznete je pod následujícím odkazem:

pomůcky 2018/2019 yes

Vše kromě výkresů a barevných papírů prosím podepsat.

Sešity do ČJ a matematiky se budou vybírat s pomůckami, sešity do ČJS a AJ si děti přinesou vždy do první hodiny tohoto předmětu.

Nenadepisujte, prosím, názvy předmětů. Děkuji.

 

 

Tělesná výchova - vyučující: Mgr. Romana Koutná

Dokud bude pěkné počasí, hodiny TV probíhají venku. Děti by měly mít k dispozici obě varianty úboru - venkovní i vnitřní.

 

Anglický jazyk - Mgr. Pekařová Kateřina

Prosím, aby měli žáci učebnici, pracovní sešit i oba malé sešitky obalené.

Slovíčka budeme znovu zapisovat do sešitu Vocabulary a gramatiku (mluvnici) do sešitu English. Prosím o pravidelnou kontrolu sešitu. Někteří žáci si jej minulý rok pletli se sešitem na kreslení, čmárání, a pokud by se to opakovalo, museli by si celý sešit založit znovu a veškeré učivo přepsat.

Do sešitu English budou žáci psát i domácí úkoly. V tomto roce nás znovu čekají projekty na  známky a prosím, aby je žáci nepsali do sešitu, ale na papír formátu A4. A také, aby je vždy přinesli do termínu, který si napíší do deníčků. Nepřinesení projektu budu hodnotit nedostatečnou. Pokud žák chybí, tak jej odevzdá v den příchodu do školy.

Od tohoto ročníku již budu přísněji hodnotit i psanou formu slov a budeme psát diktáty na slovíčka. Prosím tedy, aby si děti pravidelně procvičovaly psaní slov v angličtině. Děkuji.

Právě probíráme:
Opakování - Abeceda (how do you spell your name? hláskování jména)

Čísla do 100

 

Probrané učivo do čtvrtka 20. 9.

ČJ sloh na str. 7, dále str. 9-11+ na 12/3 - písemně

M po str. 9, na str. 10/11, PS po str.9 + procvičování násobilky

 

Probrané učivo do čtvrtka 13. 9.

ČJ po str. 8, kromě slohu na str. 7, čítanka po str. 10

M po str. 9, PS po str.7, na str. 8/ 13 a), str. 9/15 a 17

 

Domácí úkoly

20. 9. M-U str. 11/19 a str. 12/25 - do sešitu

19. 9. ČJ str. 12/3 - dopsat od 4. řádku + opravy v sešitě ČJ - diktát

18. 9. M-PS str. 8/14, ČJ str. 12/3 - 3 řádky do sešitu

17. 9. ČJ sloh - ve škole jsme psali koncept vyprávění (viz. učebnice str. 7),

          doma děti přepíší vzorně do sešitu Čtení a sloh. Úkol je do čtvrtka.

13. 9. ČJ str. 8/4 do ČJ 1

12. 9. M PS str. 9/15 a 17

11.9. M PS str. 6/8

10. 9. ČJ str. 5/4 do sešitu ČJ 1

           M PS str. 6/5 a 6 - pokud nemají hotovo ze školy

 6. 9. M str. 7 c) a e) - přepsat do sešitu a vyřešit.

 5.9. M - PS str.4/1 + obalit učebnici a PS

Prosím, aby děti přes prázdniny četly!

 

Poplatky za poškozené učebnice ještě dva žáci nezaplatili, vyberu to od nich v září.

 

Odkazy k procvičování matematiky:

https://www.matika.in/cs/ 

http://www.naucsepocitat.cz/