Základní škola Brno,

nám. Míru 3

4.A

 

"Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným."                  

G. B. Shaw

 

Třídní učitelka: Mgr. Simona Kopřivová

Rozvrh hodin

Pondělí  -   ČJml., M, AJ, ČJčt., HV

Úterý     -   ČJml., M, ČJml./sl., AJ, TV

Středa   -    ČJml., M, ČJčt., VV, VV 

Čtvrtek  -   M, ČJS, ČJS, ČJS, ČJčt.

Pátek    -   ČJml., AJ, M, TV, ČSP

 

Ve čtvrtek bude v rámci ČJS výuka probíhat v tříhodinovém bloku - učivo vlastivědy a přírodovědy. 

Vyučování končí každý den ve 12. 35.

 

Vysvětlení zkratek - ČJS: člověk a jeho svět = přírodověda a vlastivěda

                                 ČSP: člověk a svět práce = pracovní vyučování

                                  ČJ(ml.) = český jazyk mluvnice

                                  ČJ(sl.) = český jazyk sloh

zimní škola v přírodě

 

Třídní samospráva:

Služby ve třídě jsou rozděleny po skupinách.

1. skupina:  Nela Vencálková, Nicol Neugebauerová, Valentina Pipalová, Daniel Černoch

2. skupina:  Pavlína Dvořáčková, Alice Fuksová, Patrik Formánek

3. skupina: Marie Bednaříková, Lea Třísková, Mikuláš Vaníček, Maxim Prinz

4. skupina: Gabriela Sýkorová, Tereza Mrázková, Eva Kašparová, Lukáš Merta

5. skupina: Simona Carnazzi, Prokop Zelinka, Lukáš Kouřil

 

Zástupci třídy do školního parlamentu:

Nicol Neugebauerová, Nela Vencálková

 

Třídní fond a jeho hospodaření:

Třídní fond: 108 Kč.

Do třídního fondu byly převedeny peníze z vyúčtování platby rodičů za pracovní sešity.

Přesná částka za pracovní sešity je 424 Kč.

Platba činila 430 Kč. Zbylo 6 kč na 1 žáka, to je celkem za 18 platících žáků 108 Kč.

 

Stránka třídy šk. rok 2017/2018

______________________________________________________________________

 

Září

 

Říjen

 

Listopad

 

Prosinec

 

Leden

 

Únor

 

Březen

Učivo v týdnu od 19. 3. do 23. 3.:

Český jazyk: po str. 98.  Pracovní sešit 1. díl po str. 24, do konce. 2. díl - po str. 2.

Učivo: Podstatná jména - vzory rodu ženského a středního, procvičování učiva. Vzory rodu mužského - vzor pán, hrad.

Čtení: po str. 117.  Společná četba: A. Lingrenová: Děti z Bullerbynu.

Matematika: po str. 52.  Pracovní sešit 1: po str. 36. 

Učivo: Rovnice.  Geometrie: Ovod trojúhelníku, čtverce a obdélníku.

Vlastivěda:  po str. 11.

Učivo:  V dobách Přemyslovských knížat. Staré pověsti české.

Přírodověda: po str. 52/ 2. díl.

Učivo: Mimořádné události, rizikové situace. Souhrnné opakování - test.

 

Anglický jazykLekce Home

učivo- části domu a nábytek
předložky (in, on, under, behind, next to, in front of)
Fráze: určení polohy: Where is the lamp? The lamp is on the table. 

 

Probrané učivo za první pololetí:

Abeceda, čísla do 100
There is / There are
Množné číslo - two dogs, three cats....
I have got, I havent got
She/He has got, She/He hasnt got
It has got (popis zvířat), It hasnt got

 

Duben

 

Květen

 

Červen

 

Třídní výlet, hrad Pernštejn - středa 7. 6. - fotografie