Základní škola Brno,

nám. Míru 3

4.A

„Pokud máte odvahu začít, máte odvahu uspět.“

                                                        Ralph Smart
 

 

                                                                
 

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Zezulová

 

Rozvrh hodin

 

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Pondělí

AJ 1 ČJ M ČJ TV AJ 2

 Úterý

M ČJ ČJ ČJS(VL) ČJS(VL) AJ 1

 Středa

AJ 2 TV ČJ M ČJ  

 Čtvrtek

ČJ M ČSP M HV ČJ

 Pátek

AJ 1 ČJS(PŘ) VV VV AJ 2  

 

 

Aktuálně:

Cena dopravy na ŠvP je 410 Kč. Prosím o její uhrazení nejpozději do 10. 5. Děkuji.

I když máme červený pracovní sešit do ČJ dopsaný, donesou jej děti do školy včetně vypracovaných oprav.

 

Upozorňuji, že čtvrtý zápis do čtenářského deníku děti odevzdají nejpozději do 3. 4

Nejméně 3 knihy musí být ze seznamu povinně volitelných knih.

 

Jak psát opravy:

Opravy vyžaduji u pravopisných chyb - tedy i/y a párové souhlásky, popř. ú, ů.

Slova budou napsaná správně, za pomlčkou bude stručné zdůvodnění:

např. pádly - městy, myšlenka - myslit,  vynese - předpona vy, let - letí. 

         U slov s měkkým i napíší děti slovo správně a modrou pastelkou i obtáhnou:

         např. sklíčko, zdůvodnění psát nemusí.

Prosím nadepsat vždy zadání cvičení (pro moji lepší orientaci v opravách):

např. Oprava ze str. 79/6.

U pracovního sešitu napíší děti opravy na papír, který do PS vloží, po kontrole a mém podpisu není potřeba opravu dále v sešitě uchovávat,

nebo, pokud Vám to vyhovuje lépe,mohou mít děti sešit oprav, podobně jako loni. Každopádně nebude chybět zdůvodnění.

Děti mají vždy poznačenou stránku a cvičení, kde je potřeba opravu udělat.

Škola v přírodě

Termín 27. – 31. 5. 2019

Místo: penzion U Kozlů - Železné hory, Horní Bradlo

Předběžná cena: 1 800,- (ubytování, strava 5x denně, pitný režim, výlet, materiál na hry, odměny) + doprava  (bude upřesněna)

Záloha je 1000 Kč, zaplaťte do 28. 2. 2019 (do tohoto data je možnost zaplatit i částku celou) na bankovní účet školy
33537621/0100 pod daným variabilním symbolem (najdete v  ŽK), doplatek 800 Kč + cenu za dopravu je nutno uhradit do 10. 5. 2019.

Zaplacením zálohy je dítě závazně přihlášeno. V případě neúčasti dítěte na ŠVP se vrací polovina zálohy.

 

Na předběžné přihlášce na školu v přírodě 2019 je chybně uvedena výše doplatku - 1 000 Kč Mělo tam být uvedeno místo toho 800 Kč (skutečná výše doplatku).
Pokud jste doplatek již zaplatili společně se zálohou (tedy dohromady 2 000 Kč), přebytek peněz (200 Kč) Vám bude odečten z rozpočítané částky na dítě za dopravu.
Omlouvám se a děkuji za pochopení.

 

Výtvarná výchova

Prosím rodiče, aby žákům koupili do VV novou tuš (někteří si vypůčili od spolužáka a vypotřebovali mu ji, tak prosím opatřete novou).

 


Člověk a jeho svět

Prosím rodiče, aby dohlédli na to, že žáci budou nosit na každou hodinu příslušnou učebnici (úterý - modrá a červená vlastivěda, pátek - žlutá přírodověda) a sešit. Z každého probraného tématu budou mít v sešitě zápis, z něhož vycházím při testu, proto je důležité, aby měli žáci sešity dopsané.

Testy:  15.3. Neživá příroda

Probrané učivo:

Vlastivěda - zeměpis - Naše vlast - Česká republika                                                           -dějepis- Čas
                                  - Členění ČR                                                                                                   - Pravěk - doba kamenná, bronzová, železná
                                  - Kraje ČR - Praha, Středočeský, Plzeňský, Jihočeský,                                 - Keltové
                                                      Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Pardubický,                            - Příchod Slovanů
                                                      Královehradecký, Vysočina, Olomoucký, Moravskoslezský,      - Sámova říše
                                                      Zlínský, Jihomoravský kraj + město Brno (památky Brna)         - Staré pověsti České
                                                                                                                                                         - Velkomoravská říše
                                 - ČR - Demokratický stát                                                                                 - Přemyslovci, Slavníkovci
                                         - Státní symboly, státní svátky                                                                - Život za vlády Přemyslovců, Románský sloh
                                         - Mapy a plány                                                                                        - Vznik českého království 
                                         - Orientace v krajině                                                                                - Lucemburkové - Karel IV.
                                         - Povrch ČR - pohoří
 
Přírodověda - Houby
                    - Poznávání hub
                    - Rostliny
                    - Stavba rostlin
                    - Živočichové
                    - Neživá příroda - voda, vzduch, minerály a horniny, půda, světlo a teplo
 
Člověk a svět práce
 
Prosím, aby si žáci na hodiny nosili vlastní nůžky a lepidlo!
 
 

Anglický jazyk:

Leden učivo: in my house - nábytek, předložky
Unor: Clothes - oblečení
Březen: Sports and activities - can / can't  (děti se učí britskou výslovnost sloves)

 

Probrané učivo do čtvrtka 21. 3.

ČJ - učebnice po str. 99,  žlutý PS po str. 3

M - učebnice po str. 61/1, 2

      PS 2 po str. 8, na str. 9/7 a 8, str. 11/3, str. 12/5, 6

 

Probrané učivo do čtvrtka 14. 3.

ČJ - učebnice po str. 96,  PS jsme dodělali do konce

M - učebnice po str. 58, na str. 59/22

       PS 2 str. 4 - 6, str. 7/3, str. 8/6

 

Probrané učivo do čtvrtka 7. 3.

ČJ - učebnice po str. 92, na str. 93/2, PS po str. 17, Čítanka  str. 108 - 109

M - učebnice po str. 55

     PS 1 - str. 39, PS 2 str. 4 - 6

str. 20/6

Čtenářský deník - celkem 5 zápisů: 3 povinně volitelné knížky, 2 libovolně volitelné knížky, jedna z libovolných může být encyklopedie, avšak  přiměřená věku.

K zápisům z libovolné volby žák přinese k nahlédnutí i knihu. Pod níže uvedeným odkazem naleznete potřebné informace k zápisu knížky ve 4. ročníku a také seznam volitelných knížek.

 

Instrukce k zápisu knihy  yes

Seznam povinně volitelných knih yes

 

Termíny odevzdání zápisu o přečtené knize

Středa 7. 11. - první zápis

Středa 9. 1. - druhý zápis

Středa 20. 2. - třetí zápis

Středa 3. 4. - čtvrtý zápis

Středa 15. 5. - pátý zápis

  

Odkazy k procvičování matematiky:

https://www.matika.in/cs/ 

http://www.naucsepocitat.cz/

 

Plán učiva do čtvrtka 28. 3. :

ČJ - učebnice po str. , Čítanka str. 

M - učebnice po str., PS str.