Základní škola Brno,

nám. Míru 3

4.A

 

"Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným."                  

G. B. Shaw

 

Třídní učitelka: Mgr. Simona Kopřivová

Rozvrh hodin

Pondělí  -   ČJml., M, AJ, ČJčt., HV

Úterý     -   ČJml., M, ČJml./sl., AJ, TV

Středa   -    ČJml., M, ČJčt., VV, VV 

Čtvrtek  -   M, ČJS, ČJS, ČJS, ČJčt.

Pátek    -   ČJml., AJ, M, TV, ČSP

 

Ve čtvrtek bude v rámci ČJS výuka probíhat v tříhodinovém bloku - učivo vlastivědy a přírodovědy. 

Vyučování končí každý den ve 12. 35.

 

Vysvětlení zkratek - ČJS: člověk a jeho svět = přírodověda a vlastivěda

                                 ČSP: člověk a svět práce = pracovní vyučování

                                  ČJ(ml.) = český jazyk mluvnice

                                  ČJ(sl.) = český jazyk sloh

 

Třídní samospráva:

Služby ve třídě jsou rozděleny po skupinách.

1. skupina:  Nela Vencálková, Nicol Neugebauerová, Valentina Pipalová, Daniel Černoch

2. skupina:  Pavlína Dvořáčková, Alice Fuksová, Patrik Formánek

3. skupina: Marie Bednaříková, Lea Třísková, Mikuláš Vaníček, Maxim Prinz

4. skupina: Gabriela Sýkorová, Tereza Mrázková, Eva Kašparová, Lukáš Merta

5. skupina: Simona Carnazzi, Prokop Zelinka, Lukáš Kouřil

 

Zástupci třídy do školního parlamentu:

Nicol Neugebauerová, Nela Vencálková

 

Třídní fond a jeho hospodaření:

Třídní fond: 108 Kč.

Do třídního fondu byly převedeny peníze z vyúčtování platby rodičů za pracovní sešity.

Přesná částka za pracovní sešity je 424 Kč.

Platba činila 430 Kč. Zbylo 6 kč na 1 žáka, to je celkem za 18 platících žáků 108 Kč.

 

Stránka třídy šk. rok 2017/2018

______________________________________________________________________

 

Září

 

Říjen

 

Listopad

 

Prosinec

 

Leden

 

Únor

 

Březen

 

Duben

 

Květen

Učivo v týdnu od 21. 5. do 25. 5.:

Český jazyk: po str. 125.  Pracovní sešit: po str. 24.

Učivo: Shoda přísudku s podmětem.

Čtení: po str. 153       Společná četba: M. Drijverová: České dějiny očima psa.

Matematika: po str.  46.  Pracovní sešit 1: po str. 50. 

Učivo: Zlomky.     Geometrie: Grafický součet a rozdíl úseček.

Vlastivěda:  po str. 44.

Učivo:  Život po husitských válkách. Jiří z Poděbrad. Jagellonci.

Přírodověda:  po str. 51.

Učivo: Ve vodě a jejím okolí - rostliny.

 

Fotografování tříd a skupinek se uskuteční v pondělí 21. 5.

Prosím kontrolujte pravidelně zprávy v ŽK a podepisujte.

 

 

Škola v přírodě

Děti dostaly dokumenty k ŠVP. Pečlivě si je pročtěte a odevzdejte vyplněné k požadovaným datům ( Posudek o zdravotní způsobilosti a Důležité údaje).

Pokud máte platný posudek od lékaře z dřívějška, musí platit až do 2. 6. 2018 nejméně, zkontrolujte si prosím.

Pokyny a doporučený seznam věcí si ponechejte.

Zajistěte pomůckyk výuce na ŠVP podle seznamu - prázdné sešity, blok, vybavené pouzdro, aj., také učebnici PŘ. Pracovní sešit z ČJ a M odvezu dětem ze školy, nebudu rozdávat.

Děti budou mít v ŽK informaci ohledně odjezdu.

Kopii průkazu ZP a prohlášení o bezinfekčnosti odevzdejte v obálce v příštím týdnu podle pokynů v žákovské knížce..

 

Odevzdejte prosím nejpozději do středy 23. 5. vyplněný Informativní souhlas. Děkuji.

 

 

Učivo v týdnu od 28. 5. do 1. 6.:   ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Český jazyk: pracovní sešit Shoda přísudku s podmětem

Matematika: pracovní sešit Zajímavé počítání 2

Přírodověda: Na louce, Ve vodě a jejím okolí.

 

Anglický jazykLekce Food

učivo- jídlo
Fráze: I like, I don't like, He/She likes, He/she doesn't like

Projekt: All about me - vše o mě, plakát na A3 - min 20 vět o sobě doplněno o obrázky, fotky.......
do 6.4.

Probrané učivo:

Abeceda, čísla do 100
There is / There are
Množné číslo - two dogs, three cats....
I have got, I havent got
She/He has got, She/He hasnt got
It has got (popis zvířat), It hasnt got

předložky (in, on, under, behind, next to, in front of)
Where is the lamp? The lamp is on the table.
Oblečení: I'm wearing, She is / He is wearing
Sporty:  Can/ Can't

přivlastňovací 's (Marie's pencilcase)

Červen

 

Třídní výlet, hrad Pernštejn - středa 7. 6. - fotografie