Základní škola Brno,

nám. Míru 3

3.A

 

„Jestli mluvíš k nějaké osobě a ta vypadá, že tě neposlouchá, buď trpělivý. Může to být jednoduše tím, že má trochu chmýří v uchu :-).“

  Medvídek Pú

                                                                
 

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Zezulová

 

Rozvrh hodin

2. pololetí - platný již od čtvrtka 1. 2. 2018

 

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Pondělí

ČJ

TV

ČJ

M

HV

 

Úterý

AJ 2

ČJ

M

M

ČJ

AJ 1

Středa

AJ 1

TV

ČJ

M

ČJ

AJ 2

Čtvrtek

ČJ 

ČJ

M

ČSP

 

 

Pátek

AJ 1

ČJS

ČJS

VV

VV

AJ 2

 

 

 

KVĚTEN

Na školu v přírodě jsme dorazili v pořádku a prožili jsme krásný slunečný den. Děti jsou již v postýlkách, vše probíhá v pohodě. :)   

 

Aktuálně: 

.Čtvrtek 24. 5.  - Prevence před zubním kazem - v rámci dopolední výuky.

                         Děti si kromě učení dle rozvrhu přinesou své kartáčky na zuby. 

Pondělí 28. 5. Planetárium, vstupné 80 Kč (učení normálně)

​Pátek 1. 6. Moravská galerie, vstupné 30 Kč

Focení tříd - foto třídy stojí 30 Kč, skupinka 20 Kč. Děti již mohou nosit peníze.

Člověk a jeho svět

Prosím rodiče, aby zkontrolovali dětem sešity. Většině žáků již sešit došel a zápisy píší po papírech, proto by bylo vhodné jim opatřit sešit nový. Děkuji 

 

Vzhledem k opakované nekázni některých dětí v pátečním vyučování jsme zavedli v ŽK hodnocení pátku. 

Ideálně by tedy Vaše dítě mělo mít v pondělí 2 sluníčka - 1. za týden, 2. za pátek. Má-li pouze jedno razítko, znamená to,
že páteční chování na pochvalu nebylo. U dětí, které v pátek výrazně zlobily se pak objeví jako druhé razítko policajt s napomenutím. 

​Za pátek 16. 3. jsme razítko navíc nedávali - psali jsme Matematického klokana a měli jiný režim než obvykle.

 

Milí rodiče, dohlédněte, prosím, aby Vaše dítě nosilo tabulku a fix, fólii, nůžky a lepidlo, pravítko a ořezanou tužku na rýsování. Velmi nás zdržuje, když denně několik dětí pomůcky nemá! Děkuji.

 

Děti mohou nosit čtenářský deník se čtvrtou knížkou, poslední termín odevzdání bude v pondělí 30. 4. 2018.

Nesplněný úkol bude hodnocen nedostatečně.

 

 

Odkazy k procvičování matematiky:

https://www.matika.in/cs/ 

http://www.naucsepocitat.cz/

 

Týdenní dobrovolné úkoly

Týdenní dobrovolné úkoly, slouží k procvičení učiva. Rodiče je mohou dětem zkontrolovat, popř. poradit.
Správně vypracovaný a včas odevzdaný úkol hodnotím malou jedničkou. Za tři malé jedničky pak děti dostanou velkou do ŽK (nemusí být po sobě). Úkoly odevzdané po vypsaném termínu již nebudu opravovat. V případě nemoci mi mohou rodiče úkol zaslat do termínu odevzdání mailem či jinak doručit. Pokud týdeňák nebude vypracován na jedničku, žák nic nezíská ani netratí. 

Písemné práce z češtiny budou obdobné jako cvičení v týdeňácích.

      

 

 

Dohlédněte, prosím, aby si děti dělaly opravy v sešitech ČJ a v PS (viz info níže).

 

 

Sledujte průběžně také informace k předmětům ČJS a VV - viz níže.

 

Milí rodiče, budete-li posílat do školy nějakou platbu kromě obědů a úhrady školní družiny,

uveďte prosím variabilní symbol, které má Vaše dítě napsaný v ŽK na 1. straně nad svým jménem.

Je to čtyřmístné číslo začínající trojkou. 

 

Probrané do 24. 5.:

ČJ - procvičovali jsme vyjmenovaná slova po V na ofocených listech,
​        učebnici máme po str. 111, PS po str. 51, písanku po str. 13 + str. 17

M  str. 78/ 2,3, 5

     str. 79/ 3

       PS str. 12/ 6, str.15, 16,  str. 14/3, 4 a str. 15/1, 2, str. 17/7, 8, 9 a str. 18/3

 

Probrané na ŠvP:

ČJ - PS po str. 51

M  str. 76/3, 4

     str. 77/2, 3 a 4

       PS str. 12/3, str. 14/3, 4 a str. 15/1, 2

        

 

Domácí úkoly:

24. 5. M PS str. 19/3 a 21/7

23. 5. ČJ ofocený list str. 62-63 (zítra donést)

22. 5. M PS str. 18/3

21. 5. ČJ PS str. 51- dodělat (doplnit i/y, pak vybarvit) + ofocený list str. 60

 Do pátku dodělat všechny opravy v ČJ - PS včetně zdůvodnění! (viz info níže)

 Neudělané nebo odbyté opravy budu brát jako chybějící úkol.

 

Jak psát opravy do sešitů:
Napsat chybný výraz dobře, barevně zvýraznit správné písmeno a y/ý zdůvodnit. 

Např. obývací - od obyvatel, býčí - od býk, babička - napíší správně a měkké i/í, obtáhnou je modře (zdůvodnění psát nemusí),
vrá
tka - u vrátek, žloutky - žlutý, loutky - hodně loutek, u i/y  nohy - hy, šiška - ši apod.


Člověk a jeho svět

Prosím rodiče, aby dohlédli na to, že mají žáci vyplněný pracovní sešit na str. 35-38, 40-41, 44-45.

Zároveň Vás žádám, aby žáci nosili na každou hodinu pracovní sešit, učebnici a vlastní sešit. 

V tomto předmětu by žáci měli umět vše, co mají v sešitě a v pracovním sešitě. Testy probíhají na základě tohoto učiva.

Bude-li potřeba naučit se navíc něco z učebnice, budou o tom děti  předem informovány, popřípadě to najdete zde.

Mnoho dětí však pomůcky zapomíná, což komplikuje výuku. Prosím o důslednou kontrolu.

Pokud Vaše dítě chybí, dohlédněte, prosím, aby bylo doplněno zameškané učivo a dopsaný PS.

 

Výtvarná výchova

Momentálně nejsou žádné nové informace.

 

Anglický jazyk: Lekce Food

Doposud probrané učivo:

Slovíčka: hračky, čísla od 1-20, moje rodina, tělo, obličej, zvířata, části těla zvířat, jídlo,
přídavná jména (long, short, big, small,..).

Gramatika (fráze): What's this? It's a,,,,,,
množné číslo
Where's my dad? He/she is in the .......
I've got...., She/he's got ..... .
It's got (two legs). It's (big).
I like / I don't like

 

Letos si žáci budou potřebná slovíčka zapisovat do sešitu Vocabulary.
 

 

Čtenářský deník - v tomto školním roce budu chtít od dětí 5 zápisů ve čtenářském deníku

Další zápis děti donesou nejpozději do konce dubna.

Zápis o přečtené knížce má obsahovat:

Název knihyVýsledek obrázku pro čtenář obrázek

Jméno a příjmení spisovatele

Jméno a příjmení ilustrátora

Zápis – 2 až 4 věty o čem kniha je (vlastními slovy)

Obrázek - pastelkami na téže stránce

V hodině Čj pak dítě přečtenou knihu stručně představí a přečte z ní kratičkou ukázku (doma si připraví).

Čtenářský deník i s knihou lze donést do školy do jakékoliv hodiny českého jazyka. 

Čím více knížek dítě přečte, tím lépe, nejméně však 5 knih za školní rok (průměrně 1 knížka za 2 měsíce).

Vždy na konci pololetí budeme vyhodnocovat, kdo je největší čtenář.

                                                                                                                                     .