Základní škola Brno,

nám. Míru 3

3.A

  Výsledek obrázku pro vtipy zima    

„Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“
                                                                                              Johann Wolfgang von Goethe

 

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Šujanová

Třídní samosprávayes


Rozvrh hodin 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ONLINE

Český jazyk

Matematika

VS po l - přehled s příbuznými slovy

VS po l - procvičování 1

VS po l - procvičování 2

VS po b - přehled s příbuznými slovy 

VS po b - procvičování 1

VS po b - procvičování 2

Slovní druhy

Pravopis párových souhlásek uvnitř slov

Pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách

Podstatná jména - čísla a rody

Slova nadřazená, podřazená, souřadná

Písemné odčítání dvojciferných čísel

semné sčítání dvojciferných čísel

Procvičování násobilky

Slovní úlohy

Geometrie

Převody jednotek délky

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí přesun do PL PL ČJ HV VV VV
Úterý AJ 1. sk. / - ČJ M ČJ  - / AJ 2. sk  
Středa ČJ ČJ M ČJS ČJS  
Čtvrtek - / AJ 2. sk M M ČJ ČSP AJ 1. sk. / - 
Pátek ČJ AJ 1. sk. / ČJ  2. sk ČJ 1. sk. / AJ  2. sk  M TV  

 

Seznam pomůcek na příští školní rok 2018/2019yes

Rozpis učebních pomůcek dle předmětůyes 

"Chystáček" - rozpis pomůcek dle dnůyes 

zimní škola v přírodě

 

AKTUALITY

Na předběžné přihlášce na školu v přírodě 2019 je chybně uvedena výše doplatku - 1 000 Kč Mělo tam být uvedeno místo toho 800 Kč (skutečná výše doplatku).
Pokud jste doplatek zaplatili společně se zálohou (tedy dohromady 2 000 Kč),
přebytek peněz (200 Kč) Vám bude odečten z rozpočítané částky na dítě za dopravu. Omlouvám se a děkuji za pochopení.


Vybírám doplatek za plavání - žáci mají napsanou částku v ŽK, prosím o uhrazení do konce tohoto týdne. Děkuji


11. - 15. 2. 2019 - jarní prázdniny

1. 1. 2019 - pololetní prázdniny

31. 1. 2019 - pololetní vysvědčení - výuka bude probíhat dle rozvrhu


Domácí úkoly

M - na středu 23. 1. - kopie v sešitě - vypočítat a napsat správně jednotky (je to cv. 5 ze str- 24)

Čtenářský deník: informace a termíny odevzdáníyes, povinně volitelné knížkyyes, zápisyes

Středa 20. 2. - termín odevzdání 3. zápisu přečtené knihy


Plán učiva (21. - 25. 1.)

ČJ - UČ po str. 67, HVS po str. 20, PÍS po str. 4,  ČÍT po str. 79

M - UČ po str. 28

Plán učiva  na začátku týdne  předpoklad - hrubý odhad
 Probírané učivo  v průběhu týdne (st - čt)  aktualizace plánu dle průběhu s odhadem zbývající části týdne
 Probrané učivo  na konci týdne po vyučování  konečný stav probraného učiva - informace pro nepřítomné
  - učebnice  PÍS - písankový sešit  HVS - pracovní sešit Hravá vyjmenovaná slova  SD - pracovní sešit Slovní druhy

ČJS - UČ po str. 45 , PS po str. 48 

 

Probrané učivo (14. - 18. 1.)

ČJ - UČ po str. 60, HVS, SD PÍS I. díl - odevzdají, zatím nebudeme potřebovat,
PÍS II. díl po str. 2,  ČÍT po str. 73

M - UČ po str. 23

ČJS - UČ po str. 37 , PS po str. 45