Základní škola Brno,

nám. Míru 3

3.A


 

Související obrázek
http://atodomomento.com/wp-content/uploads/2017/11/Tolerancia-696x355.png

 

„Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“
                                                                                              Johann Wolfgang von Goethe

 

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Šujanová

Třídní samosprávayes


Rozvrh hodin

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí přesun do plavání plavání Hv Čj Vv Vv
Úterý Aj 1. sk / - Čj M Čj - / Aj 2.sk -
Středa Čj Čj M Čjs Čjs -
Čtvrtek - / Aj 2. sk  Čj M M Čsp Aj 1 .sk / -
Pátek  Čj Aj 1 .sk / Čj 2 .sk Čj 1. sk / Aj 2 .sk M Tv -

 

Podrobné informace k přemětům - pomůckyyes

Seznam pomůcek na tento školní rok 2018/2019yes

 

AKTUALNÍ INFORMACE

V pondělí 24. 9. nebude plavání z technických důvodů na Rašínově, přijdou do školy i neplavci, výuka začíná i končí dle rozvrhu (8 - 13.30 h), budeme mít TV (v případě hezkého počasí), M (je nutné si přinést učebnici i sešit), Čj, Hv a dvě hodiny Vv


Vložila jsem Vám pod rozvrh podrobné informace k pomůckám, které si děti mají nosit dennodenně a do jednotlivých přemětů, prosím o pravidelný dohled při chystání si aktovek do školy, abychom měli co nejvíce času na učení a nezdržovali se řešením zapomenutých věcí. Děkuji.


Logická olympiáda 2018 - zatím zaregistrováni a mnou potvrzeni pouze dvě žákyně a jeden žák z naší třídy, těším se na další...

KAŽDÝ soutěžící se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz. Registrace z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2018. 
GDPR novinka - rodiče dětí mladších 16 let poprosíme i o souhlas s použitím osobních údajů dětí pro účely soutěže. Nově je potřeba do registračního formuláře zadat jméno, příjmení a e-mail rodiče. Na emailovou adresu rodičů pak bude zaslaná prosba o jejich souhlas rodičů s použitím osobních dat dětí. 
V období registrace probíhá korespondenční soutěž, kterou najdete v menu nahoře na záložce "KORESP. SOUTĚŽ". Jeden vylosovaný výherce v každé věkové kategorii vyhraje hlavolam. 
Další informace o Logické olympiádě 2018 a důležité termíny jsou uvedeny na webu soutěže.
 


DOMÁCÍ ÚKOLY

Čj - na pátek 21. 9. - písankový sešit na str. 5 - dodělat stránku (tabulka a spodní dva řádky) 


PROBÍRANÉ UČIVO (17. - 21. 9.) 

ČJ -  uč. po str. 14; písanka str. 6, PS - slovní druhy po str. 3, Čítanka po str. 11

M - uč. po str. 13

ČJS - uč. po str. 9, PS - po str. 7


PROBRANÉ UČIVO (10. - 14. 9.)

ČJ -  uč. po str. 9; písanka str. 3, PS - slovní druhy po str. 2, Čítanka po str. 8

M - uč. po str. 8

ČJS - uč. po str. 6, PS - po str. 5

 

PLÁN UČIVA (24. - 27. 9.) - předběžný

ČJ -  uč. po str. 16; písanka str. 7, PS - slovní druhy po str. 4, Čítanka po str. 15

M - uč. po str. 16

ČJS - uč. po str. 9, PS - po str. 11


Anglický jazyk:
Veškerá slovíčka, která se budeme letos učit, budou mít žáci zapsaná v sešitě Vocabulary. Mluvnici (gramatiku) pak v sešitě English, do kterého si budou psát i případné domácí úkoly. Prosím, aby si žáci oba dva malé sešitky nosili na každou hodinu. Učebnici mohou nechávat ve třídě.
 
Žáci obdrželi pracovní sešit s CD, na kterém je hra procvičující slovní zásobu z učebnice. Prosím, aby si žáci CD nechali doma a nenosili jej do školy (snadno se ztrácí).
Aktuálně probíráme:
Unit - Welcome
opakování - barvy (colours), čísla (numbers) 1-10