Základní škola Brno,

nám. Míru 3

3.A

 

„Jestli mluvíš k nějaké osobě a ta vypadá, že tě neposlouchá, buď trpělivý. Může to být jednoduše tím, že má trochu chmýří v uchu :-).“

  Medvídek Pú

                                                                
 

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Zezulová

 

Rozvrh hodin

2. pololetí - platný již od čtvrtka 1. 2. 2018

 

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Pondělí

ČJ

TV

ČJ

M

HV

 

Úterý

AJ 2

ČJ

M

M

ČJ

AJ 1

Středa

AJ 1

TV

ČJ

M

ČJ

AJ 2

Čtvrtek

ČJ 

ČJ

M

ČSP

 

 

Pátek

AJ 1

ČJS

ČJS

VV

VV

AJ 2

 

 

 

BŘEZEN

 

Aktuálně: 

V pátek 16. 3. dopoledne se zapojíme do soutěže Matematický klokan. Tento den nebude ČJS, 

proto si děti nemusí brát do tohoto předmětu věci.

 

Milí rodiče, dohlédněte, prosím, aby Vaše dítě nosilo tabulku a fix, fólii, nůžky a lepidlo. Velmi nás zdržuje,
když denně několik dětí pomůcky nemá! Děkuji.

 

Recitační soutěž

Do školního kola recitační soutěže postupuje Lea Burešová, Adélka Komárková, Adam Švec a Jakub Steinfest.

Termín školního kola bude ve středu 21. 3. od 13.00 do 14.00.

 

 

Týdenní dobrovolné úkoly

Milí rodiče, pro důkladnější procvičení učiva a případnou možnost vylepšit si známku jsem zavedla v ČJ týdenní dobrovolné úkoly, které je možné si stáhnout vždy v aktuálním odkazu níže (je tam uveden i termín odevzdání). Pokud mi dítě odevzdá včas správně vypracovaný úkol, získá malou jedničku. Za tři malé jedničky pak velkou do ŽK (nemusí být po sobě). Úkoly odevzdané po vypsaném termínu již nebudu opravovat. V případě nemoci mi mohou rodiče úkol zaslat do termínu odevzdání mailem či jinak doručit. Pokud týdeňák nebude vypracován na jedničku, žák nic nezíská ani netratí. 
Písemné práce z češtiny budou obdobné jako cvičení v týdeňácích.

 

Prosím, aby si děti nosily do školy pravítko a ořezanou tužku na rýsování. Děkuji.

 

Informace k  plánované  škole v přírodě

Termín: 14. – 18. 5. 2018

Místo: Borovinka, sportovní a rekreační areál, Domanín 127, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

                                                                                                                                                 

1. Předběžná cena: 2 000,- (ubytování, strava 5x denně, pitný režim, celodenní výlet s programem, materiál na hry, odměny) + doprava  (bude upřesněna)

 

2. Záloha je 1000 Kč, zaplaťte do 28. 2. 2018 (do tohoto data je možnost zaplatit i částku celou) na bankovní účet školy 33537621/0100 pod  variabilním symbolem Vašeho dítěte,

   doplatek 1 000 Kč + cenu za dopravu je nutno uhradit do 25. 4. 2018

   Zaplacením zálohy je dítě závazně přihlášeno. V případě neúčasti dítěte na ŠVP se vrací polovina zálohy.

 

Dohlédněte, prosím, aby si děti dělaly opravy v sešitech ČJ a v PS (viz info níže).

 

Děti mohou nosit čtenářský deník se čtvrtou knížkou, poslední termín odevzdání bude v pondělí 30. 4. 2018.

Nesplněný úkol bude hodnocen nedostatečně.

 

 

Sledujte průběžně také informace k předmětům ČJS a VV - viz níže.

 

Milí rodiče, budete-li posílat do školy nějakou platbu kromě obědů a úhrady školní družiny,

uveďte prosím variabilní symbol, které má Vaše dítě napsaný v ŽK na 1. straně nad svým jménem.

Je to čtyřmístné číslo začínající trojkou. 

 

Plánované učivo do čtvrtka 15. 3. :

ČJ  str. 78, 79 a 89,

       písanka str. 5

M str. 51/ 3, str. 53/3-5, 54/5 a 55/3-6

     PS po str. 37/6, 7, 10, 11, str. 38 - celou stránku

 

Probrané učivo do čtvrtka 8. 3. :

ČJ  str. 80, na str. 87/1-3 a 5, str. 88,  

     informativně vyjmenovaná slova po P - str. 76, 77

     Písanka str. 4

M str. 45/4 - znovu jsme se k tomu vrátili, str. 48/3, str. 50/5 a str. 51/ 1, 2 a 4, str. 52- celá

 

Probrané učivo do čtvrtka 1. 3. :

ČJ po str. 75, PS po str. 26

M str. 44/2, 45/2, str. 50/2, 4 a 5 a str. 51/2

    PS str. 34/1, 2, str. 35- máme celou, str. 36/5

 

 

Domácí úkoly:

15. 3. ČJ str. 90/1 - do ČJ 2

14. 3. M - PS str. 38/1, 2 a 3

13. 3. M str. 51/3 b) + 53/4 - do sešitu M

12. 3. ČJ  ofocený list str.36

 ​+ vždy udělat opravu v sešitech ČJ, popř. všechny opravy v PS.

 Neudělané nebo odbyté opravy budu brát jako chybějící úkol.

 

Jak psát opravy do sešitů:
Napsat chybný výraz dobře, barevně zvýraznit správné písmeno a zdůvodnit. 

Např. obývací - od obyvatel, býčí - od býk, babička - napíší správně a měkké i/í  obtáhnou modře (zdůvodnění psát nemusí),
vrá
tka - u vrátek, žloutky - žlutý, loutky - hodně loutek, u i/y  nohy - hy, šiška - ši apod.


Člověk a jeho svět

V pátek 16.3. ČJS nebude kvůli školnímu kolu Matematického Klokana.

V následující hodině (23.3.) se bude psát opakovací test na téma Houby.

Prosím rodiče, aby dohlédli na to, že mají žáci vyplněný pracovní sešit na str. 35-38, 40-41, 44-45 (Velice se omlouvám za předchozí matoucí informace, nyní je to v pořádku.)

Zároveň Vás žádám, aby žáci nosili na každou hodinu pracovní sešit, učebnici a vlastní sešit. 

V tomto předmětu by žáci měli umět vše, co mají v sešitě a v pracovním sešitě. Testy probíhají na základě tohoto učiva.

Bude-li potřeba naučit se navíc něco z učebnice, budou o tom děti  předem informovány, popřípadě to najdete zde.

Mnoho dětí však pomůcky zapomíná, což komplikuje výuku. Prosím o důslednou kontrolu.

Pokud Vaše dítě chybí, dohlédněte, prosím, aby bylo doplněno zameškané učivo a dopsaný PS.

 

Výtvarná výchova

Momentálně nejsou žádné nové informace.

 

Anglický jazyk: Lekce My face

Pololetní písemná práce: první skupina píše v úterý 9.1., druhá skupina v pátek 12. 1. Práce bude obsahovat slovíčka i gramatiku z lekcí welcome až my body.
(What's this? it¨s a....., Where's........?, množné číslo, he, she, I have got)

2. skupina, která nepsala test na My body, si test napíše v pátek 5.1.

 

Letos si žáci budou potřebná slovíčka zapisovat do sešitu Vocabulary.
 

 

Čtenářský deník - v tomto školním roce budu chtít od dětí 5 zápisů ve čtenářském deníku

Další zápis děti donesou nejpozději do konce dubna.

Zápis o přečtené knížce má obsahovat:

Název knihyVýsledek obrázku pro čtenář obrázek

Jméno a příjmení spisovatele

Jméno a příjmení ilustrátora

Zápis – 2 až 4 věty o čem kniha je (vlastními slovy)

Obrázek - pastelkami na téže stránce

V hodině Čj pak dítě přečtenou knihu stručně představí a přečte z ní kratičkou ukázku (doma si připraví).

Čtenářský deník i s knihou lze donést do školy do jakékoliv hodiny českého jazyka. 

Čím více knížek dítě přečte, tím lépe, nejméně však 5 knih za školní rok (průměrně 1 knížka za 2 měsíce).

Vždy na konci pololetí budeme vyhodnocovat, kdo je největší čtenář.

                                                                                                                                     .