Základní škola Brno,

nám. Míru 3

3.A

  27 fotografií, které zobrazují neobvyklá zvířecí přátelství  
  https://www.reflex.cz/clanek/fotogalerie/58145/27-fotografii-ktere-zobrazuji-neobvykla-zvireci-pratelstvi.html

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ONLINE

Český jazyk

Matematika

VS po p - přehled s příbuznými slovy

VS po p - procvičování 1

VS po p - procvičování 2

VS po m - přehled s příbuznými slovy

VS po m - procvičování 1

VS po m - procvičování 2

VS po l - přehled s příbuznými slovy

VS po l - procvičování 1

VS po l - procvičování 2

VS po b - přehled s příbuznými slovy 

VS po b - procvičování 1

VS po b - procvičování 2

Slovní druhy

Pravopis párových souhlásek uvnitř slov

Pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách

Podstatná jména - čísla a rody

Slova nadřazená, podřazená, souřadná

Dělení se zbytkem

Písemné odčítání dvojciferných čísel

semné sčítání dvojciferných čísel

Procvičování násobilky

Slovní úlohy

Geometrie

Převody jednotek délky

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel

                                                                            „Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“
                                                                                                                                                         Johann Wolfgang von Goethe

 

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Šujanová

Třídní samosprávayes


Rozvrh hodin - II. pololetí 

 
  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí TV ČJ HV VV VV  
Úterý AJ 1. sk. / - ČJ M ČJ  - / AJ 2. sk  
Středa ČJ ČJ M ČJS ČJS  
Čtvrtek - / AJ 2. sk M M ČJ ČSP AJ 1. sk. / - 
Pátek ČJ AJ 1. sk. / ČJ  2. sk ČJ 1. sk. / AJ  2. sk  M TV  


Seznam pomůcek na příští školní rok 2018/2019yes

Rozpis učebních pomůcek dle předmětůyes 

"Chystáček" - rozpis pomůcek dle dnůyes - AKTUALIZOVÁN NA II. POLOLETÍ

 

 

AKTUALITY

1. 4.výukový program v Lipce - začátek i konec výuky bude dle rozvrhu. 
S sebou - ŽK, svačinu, pití a přezůvky (kliče s čipem), pro jistotu i jízdní kupón, nebo dvě patnáctiminutové jízdenky (rezerva v případě velkého deště, popř. neočekávaného problému). Oblečení prosím přizpůsobte aktuálnímu počasí, půjdeme tam i zpět pěšky (cca 2x 25 min), část výuky v Lipce (asi hodinu a půl) bude také venku. V případě deštivého počasí by děti určitě měly mít nepromokavou obuv a pláštěnku (deštník je vzhledem k ativnímu programu nevhodný). 
Cena programu je 100 Kč / žák. Částku mi prosím pošlete po dětech tento týden, nejpozději v pátek. Děkuji. 


MAtematický KLOKAN

Dnes (22. 3.) proběhlo školní kolo soutěže Matematický KLOKAN 2019 - kategorie Cvrček.
Na poslední stránce ŽK mají děti napsán svůj kód a počet dosažených bodů.

Výsledky žáků naší třídy:

umístění ve třídě kód žáka počet dosažených bodů přesné pořadí z 28 soutěžících
1. X2345 57 1.
2. X8241 56 2.-3.
2. P1381 56 2.-3.
3. A4382 54 4.
4. S5152 52 5.
5. A4419 50 6.
6. V4891 49 7.
7. V1993 48 8.-9.
7 R4421 48 8.-9.
8. O4241 46 10.
9. K4553 43 11.
10. C9421 42 12.
11. T8114 41 13.
12. E4613 40 14.
13. U9867 39 15.-17.
13. K1197 39 15.-17.
13. Z1455 39 15.-17.
14. J4212 37 18.-19.
14. S4312 37 18.-19.
15. W1487 36 20.-21.
15. R1325 36 20.-21.
16. T3392 35 22.
17. L7743 33 23.
18. A1824 29 24.
19. N3229 26 25.
20. R3012 24 26.
21. P7821 23 27.
22. B8281 20 28

Testy a písemné práce

12. 4. - Čtvrtletní práce z matematiky - typy příkladů - viz učebnice str. 3 / 4, str. 14 / 14, 15 a 19;
str. 5 / 21, 23, 25 a 27 (u písemného sčítání a odečítáni se zkouškou);
str. 9 / 13 (a podobné s násobky jiných čísel);
geometrie: kružnice a kruh (rýsování, rozpoznání, poloměr, průměr.. viz sešit G

9. 4. - Čtvrtletní práce z českého jazyka - diktát - pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách, vyjmenovaná slova po b, l, m, p; mluvnická část - skloňování podstatných jmen - rod (u mužského životnost), číslo a pád; časování sloves - osoba, číslo a čas

5. 4. - M pětiminutovka na dělení se zbytkem a zkouškou

3. 4. - ČJS - písemná práce na vnitřní ústrojí člověka, smysly, kostru a svaly - jen z UČ str. 68 

28. 3. ČJ - doplňovací cvičení na VS po b, l, m - pouze vybraná slovní spojení
z minulých čtyř doplňovacích cvičení v diktátech - ke stažení zdeyes


Domácí úkoly

ČJ - do úterý 26. 3. - dodělat si případné opravy s odůvodněním v diktátech

VZOR ODŮVODNĚNÍ - napíší správně původně chybně napsané slovo
a za pomlčku odůvodní dle zkratek: bydlet - VS, bytná - PS od VS byt; bič - NVS ani PS

VS = vyjmenované slovo, PS = příbuzné slovo, NVS ani PS = není vyjmenované slovo
ani slovo s ním příbuzné)

ČJS - na středu 27. 3. - PS str. 58 / úkol označený kašpárkem

Čtenářský deník: informace a termíny odevzdáníyes, povinně volitelné knížkyyes, zápisyes

Středa 3. 4. - termín odevzdání 4. zápisu přečtené knihy

 

 

 


Plán učiva (25. - 29. 3.)

ČJ - UČ po str. 101, HVS po str. 41, PÍS po str. 18,  ČÍT po str. 111

Plán učiva  na začátku týdne  předpoklad - hrubý odhad
 Probírané učivo  v průběhu týdne (st - čt)  aktualizace plánu dle průběhu s odhadem zbývající části týdne
 Probrané učivo  na konci týdne po vyučování  konečný stav probraného učiva - informace pro nepřítomné
  - učebnice  PÍS - písankový sešit  HVS - pracovní sešit Hravá vyjmenovaná slova  SD - pracovní sešit Slovní druhy

M - UČ po str. 15

ČJS - UČ po str.  69, PS po str. 62

 

Probrané učivo (18. - 22. 3.)

ČJ - UČ po str. 97, HVS po str. 39, PÍS po str. 16,  ČÍT po str. 107

M - UČ po str. 10

ČJS - UČ po str.  66, PS po str. 60

Anglický jazyk:

Lekce Food - I like, I don't like, Do you like...?
fruits and vegetables, sweets and drinks


Škola v přírodě

Termín 27. – 31. 5. 2019
Místo: penzion U Kozlů - Železné hory, Horní Bradlo
Předběžná cena: 1 800,- (ubytování, strava 5x denně, pitný režim, výlet, materiál na hry, odměny) + doprava  (bude upřesněna)
Záloha je 1000 Kč, zaplaťte do 28. 2. 2019 (do tohoto data je možnost zaplatit i částku celou) na bankovní účet školy 33537621/0100 pod daným variabilním symbolem (najdete v  ŽK), doplatek 800 Kč + cenu za dopravu je nutno uhradit do 10. 5. 2019.
Zaplacením zálohy je dítě závazně přihlášeno. V případě neúčasti dítěte na ŠVP se vrací polovina zálohy.

Platba školy v přírodě 2019 - upozornění

Na předběžné přihlášce na školu v přírodě 2019 je chybně uvedena výše doplatku - 1 000 Kč Mělo tam být uvedeno místo toho 800 Kč (skutečná výše doplatku).
Pokud jste doplatek již zaplatili společně se zálohou (tedy dohromady 2 000 Kč),přebytek peněz (200 Kč) Vám bude odečten z rozpočítané částky na dítě za dopravu. Omlouvám se a děkuji za pochopení.