Základní škola Brno,

nám. Míru 3

3.A

Související obrázek      

http://kaliningradlib.ru/node/5307

„Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“
                                                                                              Johann Wolfgang von Goethe

 

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Šujanová

Třídní samosprávayes


Rozvrh hodin 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ONLINE

Český jazyk

Matematika

VS po b - přehled s příbuznými slovy 

VS po b - procvičování 1

VS po b - procvičování 2

Pravopis párových souhlásek uvnitř slov

Pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách

Podstatná jména - čísla a rody

Slovní druhy

Slova nadřazená, podřazená, souřadná

Písemné odčítání dvojciferných čísel

semné sčítání dvojciferných čísel

Procvičování násobilky

Slovní úlohy

Geometrie

Převody jednotek délky

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí přesun do PL PL ČJ HV VV VV
Úterý AJ 1. sk. / - ČJ M ČJ  - / AJ 2. sk  
Středa ČJ ČJ M ČJS ČJS  
Čtvrtek - / AJ 2. sk M M ČJ ČSP AJ 1. sk. / - 
Pátek ČJ AJ 1. sk. / ČJ  2. sk ČJ 1. sk. / AJ  2. sk  M TV  

 

Seznam pomůcek na příští školní rok 2018/2019yes

Rozpis učebních pomůcek dle předmětůyes 

"Chystáček" - rozpis pomůcek dle dnůyes 

zimní škola v přírodě

AKTUALITY

20. 11. - anglické představení u nás ve škole - Pipi dlouhá punčocha, vybírám vstupné 60 Kč / žák


Domácí úkoly

ČJ - na úterý 20. 11. - PS Hvs - str. 5, cvičení 1 a 2

ČJS - na středu 21. 11. - PS - kdo nevěděl křestní jména svých rodičů, všech prarodičů - dopíše si.


Čtenářský deník - celkem 5 zápisů: 2 povinně volitelné knížkyyes, 3 libovolně volitelné knížky, jedna z libovolných může být komiks / encyklopedie, avšak vše přiměřené věku. K zápisům z libovolné volby žák přinese k nahlédnutí i knihu. Každý zápisyes (i neodevzdaný) bude ohodnocen plnohodnotnou známkou z českého jazyka. 

Termíny odevzdání zápisu o přečtené knize

Středa 9. 1. - druhý zápis

Středa 20. 2. - třetí zápis

Středa 3. 4. - čtvrtý zápis

Střda 15. 5. - pátý zápis


Plán učiva (19. - 23. 11.) 

ČJ - učebnice po str. 45, písankový sešit po str. 22, PS Hvs  - po str. 7, Slovní druhy po str. 14, , Čítanka po str. 51

M - učebnice po str. 53

ČJS - učebnice po str. 25 , PS po str. 33

 

Probrané učivo (12. - 16. 11.) 

ČJ - učebnice po str. 41, písankový sešit po str. 20, PS Hvs  - po str. 4, Slovní druhy po str. 12, Čítanka po str. 47

M - učebnice po str. 48

ČJS - učebnice po str. 23 , PS po str. 30