Základní škola Brno,

nám. Míru 3

2.A

 

          Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut,
            než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život.

                                                        
  Konfucius 


 

Třidní učitel: Mgr. Lubomír Perka
----------------------------------------------------------------------------
Vítejte v novém školním roce 2018/2019.

Třídní důvěrník za Klub rodičů:
paní Luisa Divišová (luisa.divisova@gmail.com)


.......................................................................................................

ROZVRH HODIN:
                         1.     2.      3.          4.          5.
PONDĚLÍ    -  ČJ    TV    ČJS    ČT/PS       -     
(4 hodiny)
ÚTERÝ       -  ČJ     M      AJ      ČT/PS       -      
(4 hodiny)
STŘEDA     -  ČJ     M     ČJS    VV            VV   (5 hodin)
ČTVRTEK  -  ČJ     M      AJ      ČJsloh     HV   (5 hodin)
PÁTEK       -  ČJ     M     TV      ČSP           -      (4 hodiny)

(ČJS = Člověk a jeho svět, ČSP = Člověk a svět práce)

První týden v září od 3.9 - do 6.9.2018 : /Informace k zahájení školního roku/
PONDĚLÍ    -  3 hodiny 8.00 - 10.45
ÚTERÝ        - 
4 hodiny 8.00 - 11.40
STŘEDA     -  5 hodin podle rozvrhu  8.00 - 12.35  ČJ, M, ČJS, VV, VV,   
ČTVRTEK   -  5 hodin podle rozvrhu  8.00 - 12.35  ČJ, M, AJ, ČJsloh, HV,   
PÁTEK       -  4 hodiny 8.00 - 11.40   ČJ, M, TV, ČSP,
 AKTUÁLNĚ:
 

Čtvrtek 20.9.2018:

Domácí úkoly: /OZNAČENO BAREVNĚ Ú/
Čj:   není úkol
        učebnice ČJ -  začít se postupně učit abecedu na zpamětˇ (str.10/2) = do konce září
        Čítanka - číst str. 8 (bude na známky)
        Písanka1 - str. 6  - 4 řádky po 1. tiskací
        MA:   Mg -  v sešitě  = rýsovat podle zadaných bodů 2 čtyřúhelníky (podobné jsme dělali  ve škole)
        PS 4/B - 
není úkol
         

Probrané učivo:
ČJ: učebnice ČJ - po str. 12/6
      
Čítanka - číst po str. 8
MA:  PS 4/B - po 6
ČJS: Já a můj svět - po str. 5 /Co děláme ve  škole

 

Informace k FLORBALU:

Informace a kontakt na trenéra je na webu škol v části  Tělocvična - Florbal


......................................................................................................................................................................

Středa 19.9.2018:

Domácí úkoly: /OZNAČENO BAREVNĚ Ú/
Čj:   malý sešit ČJ = nalepený úkol - očíslovat každý řádek podle abecedy
        učebnice ČJ -  začít se postupně učit abecedu na zpamětˇ (str.10/2) = do konce září
        Čítanka - číst str. 8 (bude na známky)
        Písanka1 - není úkol
        
MA:  malý sešit MA = nalepený úkol - vypočítat každý řádek - vláček příkladů
        PS 4/B - 
není úkol
Probrané učivo:
ČJ: učebnice ČJ - po str. 11/5
      
Čítanka - číst po str. 8
MA:  PS 4/B - po 5/8
ČJS: Já a můj svět - po str. 5 /Co děláme ve  škole

 

Informace k FLORBALU:

Informace a kontakt na trenéra je na webu škol v části  Tělocvična - Florbal

......................................................................................................................................................................

Úterý 18.9.2018:

Domácí úkoly: /OZNAČENO BAREVNĚ Ú/
Čj:   učebnice ČJ - není úkol + začít se postupně učit abecedu na zpamětˇ (str.10/2) = do konce září
        Čítanka - číst str. 8 (bude na známky)
        Písanka1 - není úkol
        
MA:  PS 4/B - není úkol
Probrané učivo:
ČJ: učebnice ČJ - po str. 11/4
      
Čítanka - číst po str. 8
MA:  PS 4/B - po Dú
ČJS: Já a můj svět - po str. 5 /Co děláme ve  škole

AJ  : INSTRUCTIONS - POKYNY 

         Colours -opakování učiva

Informace k FLORBALU:

Informace a kontakt na trenéra je na webu škol v části  Tělocvična - Florbal

......................................................................................................................................................................

Pondělí 17.9.2018:

Domácí úkoly: /OZNAČENO BAREVNĚ Ú/
Čj:   učebnice ČJ - není úkol + začít se postupně učit abecedu na zpamětˇ (str.10/2) = do konce září
        Čítanka - číst str. 5,6,7
        Písanka1 - str. 5/psát po slovo klek
        
MA:  PS 4/B - není úkol
Probrané učivo:
ČJ: učebnice ČJ - po str. 10
      
Čítanka - číst po str. 7
MA:  PS 4/B - po Dú
ČJS: Já a můj svět - po str. 5 /Co děláme ve  škole

 

Informace od Klubu rodičů:
Příspěvky do Klubu rodičů posílejte na účet uvedený v sekci PRO RODIČE - Klub rodičů při ZŠ.
Výše příspěvku za 1. dítě v ZŠ je 250Kč, za 2. dítě 150Kč a za další děti 0Kč.


Informace k FLORBALU:

Informace a kontakt na trenéra je na webu škol v části  Tělocvična - Florbal

............................................................................................................................................
Pátek
 14.9.2018:

Domácí úkoly: /OZNAČENO BAREVNĚ Ú/
Čj:   učebnice ČJ - není úkol
        
Písanka1 - není úkol
        
MA:  PS 4/B - není úkol
Probrané učivo:
ČJ: učebnice ČJ - po str. 8/8
      
Čítanka - číst po str. 4
MA:  PS 4/B - po 4/6
ČJS: Já a můj svět - po str. 4 /Naše škola

Obědy - čipování na další týden.
Někteří žáci při mé kontrole dnes v pátek do 9.00 neměli načipováno na příští týden.
Co jsem věděl a mohl, jsem dětem načipoval. 

Prosíme o Vaši kontrolu, případně napište během týdne do deníčku paní vychovatelce ŠD - E. Liškové, 
je ochotná těmto dětem pomoci načipovat na další týden. 


Informace od Klubu rodičů:
Příspěvky do Klubu rodičů posílejte na účet uvedený v sekci PRO RODIČE - Klub rodičů při ZŠ.
Výše příspěvku za 1. dítě v ZŠ je 250Kč, za 2. dítě 150Kč a za další děti 0Kč.


Informace k FORBALU:

Informace a kontakt na trenéra je na webu škol v části  Tělocvična - Florbal
......................................................................................................................................................................

Čtvrtek 13.9.2018:

Domácí úkoly: /OZNAČENO BAREVNĚ Ú/
Čj:   učebnice ČJ - není úkol
        
Písanka1 - není úkol
        
MA:  PS 4/B - str.4/4
Probrané učivo:
ČJ: učebnice ČJ - po str. 7
      
Čítanka - číst po str. 4
MA:  PS 4/B - po 4/4
ČJS: Já a můj svět - po str. 4 /Naše škola

Akce pro rodiče a děti z 2.A - posezení na začátku školního roku: 
Dnes od 16.00 jsou na Drakenu zamluvené stoly - paní L.Divišová.
Na základě domluvy na třídních schůzkách jde o dobrovolnou akci dle Vašeho času.
Organizuje paní L.Divišová 
 (luisa.divisova@gmail.com)

Informace od Klubu rodičů:
Příspěvky do Klubu rodičů posílejte na účet uvedený v sekci PRO RODIČE - Klub rodičů při ZŠ.
Výše příspěvku za 1. dítě v ZŠ je 250Kč, za 2. dítě 150Kč a za další děti 0Kč.


Informace k FORBALU:

Informace a kontakt na trenéra je na webu škol v části  Tělocvična - Florbal
.......................................................................................................................................................................

Středa 12.9.2018:

Akce pro rodiče a děti z 2.A - posezení na začátku školního roku: 
Ve čtvrtek 13.9. od 16.00 jsou na Drakenu zamluvené stoly - paní L.Divišová.
Na základě domluvy na třídních schůzkách jde o dobrovolnou akci dle Vašeho času.
Organizuje paní L.Divišová 
 (luisa.divisova@gmail.com)


Informace od Klubu rodičů:

Příspěvky do Klubu rodičů posílejte na účet uvedený v sekci PRO RODIČE - Klub rodičů při ZŠ.
Výše příspěvku za 1. dítě v ZŠ je 250Kč, za 2. dítě 150Kč a za další děti 0Kč.

.......................................................................................................................................................................

Úterý 11.9.2018:

Domácí úkoly: /OZNAČENO BAREVNĚ Ú/
Čj:   učebnice ČJ - str.5/6c (do sešitu ČJ2 vypsat jména dětí)
        
Písanka1 - není úkol
        Čítanka - číst str. 3 a 4

MA:  PS 4/B - str.3/4
Probrané učivo:
ČJ: učebnice ČJ - po str. 6/2
      
Čítanka - číst po str. 4
MA:  PS 4/B - po 3/4
ČJS: Já a můj svět - po str. 4 /Naše škola

Pokud nemůžete sehnat do ČJS sešit 423, kupujte místo toho sešit 424.

V NOTÝSKU: /podepsat/
V "jiná sdělení" na konci informaci o vybírání peněz na tento školní rok /400,- Kč/.
Na konci notýsku podepsat třídní schůzky 11.9.2018 v 17.00 .

Zítra 12.9. máme sportovní dopoledne. Máme normálně 5 hodin (do 12.35) .
Děti si vezmou za učivo - jen věci do ČJ a MA a sportovní vybavení na pobyt venku /třeba i to ve škole na TV/ ! 
Ráno se sejdeme ve třídě, budeme se chvilku učit, potom jdeme na sportovní disciplíny. Po návratu se zase učíme.


.......................................................................................................................................................................

Pondělí 10.9.2018:

Domácí úkoly: /OZNAČENO BAREVNĚ Ú/
Čj:   Písanka1 - není úkol
        Čítanka - 
číst str. 4
MA:  PS 4/B - není úkol
Probrané učivo:
ČJ: učebnice ČJ - po str 5/5
      
Čítanka - číst str. 4
MA:  PS 4/B - po str.2 celá
ČJS: Já a můj svět - po str. 4 /Naše škola


Pokud nemůžete sehnat do ČJS sešit 423, kupujte místo toho sešit 424.

V NOTÝSKU: /podepsat/
V "jiná sdělení" na konci informaci o vybírání peněz na tento školní rok /400,- Kč/.
Na konci notýsku podepsat třídní schůzky 11.9.2018 v 17.00 .

Ve středu 12.9. máme sportovní dopoledne. Učíme se jen některé hodiny - podle rozpisu disciplín.
Děti si vezmou za učivo - jen věci do ČJ a MA a sportovní vybavení na pobyt venku! Máme normálně 5 hodin (do 12.35) .

............................................................................................................................................

Pátek 7.9.2018:

Domácí úkoly: /OZNAČENO BAREVNĚ Ú/
Čj:   Písanka1 - není úkol
MA:  PS 4/B - není úkol
Probrané učivo:
ČJ: učebnice ČJ - po str 5/5
MA:  PS 4/B - po str.2 celá
ČJS: Já a můj svět - po str. 4 /Naše škola


Pokud nemůžete sehnat do ČJS sešit 423, kupujte místo toho sešit 424.

V NOTÝSKU: /podepsat/
V "jiná sdělení" na konci informaci o vybírání peněz na tento školní rok /400,- Kč/.
Na konci notýsku podepsat třídní schůzky 11.9.2018 v 17.00 .

Ve středu 12.9. máme sportovní dopoledne. Učíme se jen některé hodiny - podle rozpisu disciplín.
Informace v úterý.


.......................................................................................................................................................................

Čtvrtek 6.9.2018:
Domácí úkoly: /OZNAČENO BAREVNĚ Ú/
Čj:   Písanka1 - není úkol
MA:  PS 4/B - str.2/4
Probrané učivo:
ČJ: učebnice ČJ - po str 5/3
MA:  PS 4/B - po str.2/4
ČJS: Já a můj svět - po str. 4 /Naše škola


Pokud nemůžete sehnat do ČJS sešit 423, kupujte místo toho sešit 424.

V NOTÝSKU: /podepsat/
V "jiná sdělení" na konci informaci o vybírání peněz na tento školní rok /400,- Kč/.
Na konci notýsku podepsat třídní schůzky 11.9.2018 v 17.00 .


ZÍTRA: 4 hodiny podle rozvrhu  
8.00 - 11.40  ČJ, M, Tv, ČSP 
.......................................................................................................................................................................

Středa 5.9.2018:
Domácí úkoly: /OZNAČENO BAREVNĚ Ú/
Čj:   Písanka1 - str.3/4.,5.,6.,7. řádek
MA:  PS 4/B - str.1/4
Probrané učivo:
ČJ: první strana učebnice ČJ
MA:  PS 4/B - po str.1/4
ČJS: Já a můj svět - po str. 4 /Naše škola


Pokud nemůžete sehnat do ČJS sešit 423, kupujte místo toho sešit 424.

V NOTÝSKU: /podepsat/
V "jiná sdělení" na konci informaci o vybírání peněz na tento školní rok /400,- Kč/.
Na konci notýsku podepsat třídní schůzky 11.9.2018 v 17.00 .


ZÍTRA: 5 hodin podle rozvrhu  
8.00 - 12.35  ČJ, M, AJ, Čjsloh, Hv,
.......................................................................................................................................................................

Úterý 4.9.2018:
Domácí úkoly: /OZNAČENO BAREVNĚ Ú/
Čj:   od středy
MA:  od středy
Probrané učivo:
ČJ: od středy
MA: od středy

Sešity máme dnes zavedeny v předmětech AJ, ČJ 1+2, MA 1+2 s využitím těch zbylých loňských.
(
Pokud již sešit nebudou mít, napíši jaké si donesou.)

Pokud nemůžete sehnat do ČJS sešit 423, kupujte místo toho sešit 424.

V NOTÝSKU:
Mají pro jistototu lístek - seznam pomůcek . V "jiná sdělení" na konci informaci o vybírání peněz na tento školní rok /400,- Kč/.


ZÍTRA: 5 hodin podle rozvrhu  
8.00 - 12.35  ČJ, M, ČJS, VV, VV, 

.......................................................................................................................................................................

Pondělí 3.9.2018:

Domácí úkoly: /OZNAČENO BAREVNĚ Ú/
Čj:   od středy
MA:  od středy
Probrané učivo:
ČJ: od středy
MA: od středy

AJ : úvodní hodina

       Greetings (pozdravy)

10.-14.9.  

AJ    OPAKUJEME BRAVY A ŠKOLNÍ POMŮCKY -SLOVÍČKA V SEŠITĚ (pravděpodobně již bude nezbytné si s dětmi opakovat, co procvičujeme v hodině)    

         PROSÍM, DOHLÉDNĚTE NA  VYBAVENÍ POUZDRA VAŠICH DĚTÍ -OŘEZANÉ PASTELKY ALESPOŇ ZÁKLADNÍCH BAREV, 2 OBYČEJNÉ TUŽKY , FUNKČNÍ PERO.

         DĚKUJI.


V pondělí jsem rozdal dětem NOTÝSEK (jako Žákovská knížka).
Prosím o podepsání a vyplnění první stránky důležitými základními údaji. 

Mají klíčky od šatních skříněk. Prosím, dejte klíčky dětem na klíčenky, aby si je pověsily ve třídě.
Učebnice a PS dostanou postupně podle hodin v rozvrhu předmětů. Sěsity budeme zavádět v předmětech 

s využitím těch zbylých loňských. (Pokud již sešit nebudou mít, napíši jaké si donesou.)

Úbor TV, kufřík VV a výkresy mohou již donést do třídy.


Pomůcky pro 2. ročník (2.A) na šk. r. 2018/2019
(je to i na webu školy od července v Aktualitách - Pomůcky na šk. rok 2018/19)

Český jazyk
Sešity máme z 1. třídy (doplníme během podzimu), pero, tužka č. 2, guma, silná folie průhledná A5
Matematika
Sešity máme z 1. třídy (doplníme během podzimu), 1 dlouhé rovné pravítko 30 cm, 1 trojúhelník s ryskou, ořezávátko na tužky, tužka č. 2
Anglický jazyk
2krát sešit č. 523, silná průhledná folie A4
Člověk a jeho svět
1krát sešit č. 423 nebo 424, pastelky (fixy)
Člověk a svět práce
nůžky, lepidlo na papír, plastelína
Hudební výchova
notový sešit (máme ještě z 1. třídy)
Výtvarná výchova
Výkresy A3 10 ks, výkresy A4 10 ks, náčrtkový papír 10 ks, pomůcky máme z 1 třídy (doplníme v kufříku během prázdnin a podzimu) 
Tělesná výchova
plátěný pytlík: cvičební úbor, sportovní obuv do tělocvičny
ŠD
deníček č. 624

Vybírám: (celkem 400,- Kč) - stačí na třídních schůzkách
225,- Kč za pracovní sešity Písanky 1+2 a MA 4B+5+6+7.
150,- Kč na kopírovací papíry + papírové kapesníky a utěrky do třídy 
25,- Kč = třídní fond  - na třídní věci během roku.