Základní škola Brno,

nám. Míru 3

2.A

Výsledek obrázku pro citáty z malého prince „Všichni dospělí byli dětmi. (Ale málokdo si na to pamatuje.)“

„Všichni dospělí byli dětmi. (Ale málokdo si na to pamatuje.)“ 
                                                                                              Antoine de Saint-Exupéry

 

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Šujanová

Třídní samosprávayes


Rozvrh hodin

II. pololetí

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí přesun PL HV M ČJ
Úterý ČJ ČJ 1 AJ 2 M AJ 1 / ČJ 2 ČSP
Středa M AJ 1 / ČJ 2 ČJ 1 AJ 2 ČJ  
Čtvrtek ČJ M ČJ ČJS ČJS
Pátek ČJ TV VV VV  

Podrobné informace k rozvrhu yes
Seznam pomůcek na příští školní rok 2017/2018yes

 

Zdravím rodiče i děti z naší třídy! Výsledek obrázku pro úsměv

KVĚTEN 

 

Aktuální informace

Závěrečné písemné práce

Český jazyk - úterý 5. 6.

  • Diktát
  • Pravopis tvrdých a měkkých souhlásek – doplňovačka
  • Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov - doplňovačka
  • Slovní druhy – rozpoznání podstatných jmen, sloves, předložek a spojek
  • Psaní velkých písmen – jména obecná, jména vlastní - doplňovačka

Matematika - úterý 12. 6.

  • Násobení a dělení 1 - 5
  • Příklady se závorkou – sčítání, odečítání, násobení, dělení (str. 32 / 12)
  • Slovní úlohy na násobení a dělení
  • o x více / méně; xkrát více / méně (str. 32 / 16 a 17)
  • Geometrie (31 / 1, 2 a 3)

Vybírám od dětí jedno balení barevných papírů - viz informace na třídních schůzkách. Většina již donesla.


Domácí úkoly:

ČJ - na pátek 25. 5. - Písanka - na poslední stránce - opis druhé části básně a následná kontrola správnosti svého opisu

M - do středy 30. 5. - dodělat si všechny opravy, i starší... (cca od str. 9)


Čtenářské listy - zápis přečtené knížky

Děti si v tomto pololetí přečtou miminálně dvě knížky (přiměřené věku). Po přečtení knihy vypracují Čtenářský list, který mi přinesou společně s knížkou, kterou zapsaly. Za každou přečtenou knížku (mohou jich mít více) a vypracovaný list získají plnohodnotnou známku z českého jazyka, kterou jim zapíši i do Zápisníku druháka.

Čtenářský list ke staženíyes

Termín odevzdání druhého Čtenářského listu (o přečtené knížce) - nejpozději ve středu 6. června


Předběžný plán učiva 28. 5. - 1. 6.

ČJ - učebnice po str. 93; PS - po str.40; Čítanka po str. 143
M -  po str. 25

ČJS - souhrnné opakování učiva

 

Probírané učivo 21. - 25. 5.

ČJ - učebnice po str. 92; PS - str. 34; 36 a 37; Písanka str. 40; Čítanka po str. 141
M -  po str. 20

ČJS - učebnice po str. 63; PS - po str. 70

AJ - části těla (opakování), části domu. V příštím týdnu začneme probírat nové téma: oblečení (hat, shoes, trousers, T-shirt, dress, skirt, coat, sweater) + postupně i vazba I am wearing.... My favourite clothes is ....

 

Probrané učivo 14. - 18. 5. (na škole v přírodě)

ČJ - učebnice po str. 90, PS - stranu 34 jsme ještě nedělali, máme tedy vše po str. 33 a str. 35
M -  po str. 16
ČJS - opakování učiva o přírodě v přírodě :)


Procvičování učiva online - odkazy:Výsledek obrázku pro vtipy léto

Český jazyk - mnoho cvičení

Podtatná jména, slovesa, předložky - procvičování rozpoznání

Podstatná jména

Párové souhlásky (p/b, d/t, ď/ť, h/ch, v/f, s/z, š/ž)

Písmeno ě - slova s bě, pě, mě, vě

Písmeno ě - slova s dě, tě, ně

Význam slov - slova nadřazená, podřazená; slova protikladná

u, ú, ů - doplňování, měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky - procvičování


Matematika - mnoho cvičení

Geometrie - celkově

Geometrie - měříme na centimetry a milimetry

Geometrie - úsečka

Geometrie - přímka

Geometrie - čáry a body

Procvičování násobilky

Násobení a dělení 0-10

Násobení a dělení 9

Násobení a dělení 8

Násobení a dělení 7

Násobení a dělení 6

Násobení a dělení 5

Násobení a dělení 4

Násobení a dělení 3

Násobení a dělení 2

Sčítání dvojciferných čísel pod sebou - vysvětlení

Odčítání dvojciferných čísel pod sebou - vysvětlení

Sčítání a odčítání - příklady online


Člověk a jeho svět - mnoho cvičení

Rok, kalendář

Roční období, měsíce

Kalendář, části dne

Hodiny - vysvětlení

Hodiny - zkus si sám nastavit čas

Hodiny - určujeme čas


 

Dopravní výchova - pondělí 24. 4.

   Sabinka mi při focení trošku ujela... :)

Škola v přírodě 2017 - Tajemství lesní říše aneb Kořínek si hledá nový domov 
pro zhlédnutí příběhu klikněte zdeyes - a odemčete - jmeno: sykovec, heslo: korinek

Dostali jsme se do příběhu malého Kořínka, který se jednoho rána probudí a zjistí, že les, ve kterém žije, je vykácen.
Vydává se na dlouhou cestou, aby našel nové přátele a domov, kde by mohl zakořenit... Podaří se mu to? :)