Základní škola Brno,

nám. Míru 3

1.B

Hra je radost, učení při hře jest radostné učení.“ J. A. Komenský      

 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Kolčavová

 

ROZVRH 1. B

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

ČJ

M

AJ

ČJS

ČSP

Úterý

ČJ

M

TV

ČJ

 

Středa

ČJ

AJ

M

VV

VV

Čtvrtek

ČJ

M

ČJ

HV

 

Pátek

ČJ

TV

ČJS

ČJ

 

 

ČJS- ČLOVĚK A JEHO SVĚT (prvouka)

ČSP-ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (pracovní činnosti)

zimní škola v přírodě

Listopad

12. týden školy: 19. 11. - 23. 11. 2018  

ČESKÝ JAZYK

Slabikář: pokračujeme od strany 13. Opakování již naučených písmen + nová písmena- T, t; J, j.

Pracovní sešit: slouží k procvičení učiva z učebnice- pracujeme po stranu 5.

Učivo: rozdíl mezi hláskou a písmenem, vyvozování slabik, čtení písmen a prvních slabik. Písmena U, u; I, i. Nácvik čtení slabik.

Písanka 1: po stranu 23.

 

MATEMATIKA

Matýskova matematika (učebnice): pokračujeme po stranu 54. Sčítání a odčítání do 5 + zařazujeme 0.

malý Matýsek ( pracovní sešit): pokračujeme po stranu 22, pracovní sešit necháváme zatím ve škole, procvičujeme již naučené učivo.

Učivo: sčítání a odčítání v oboru 0 - 5, porovnávání < > =, grafické doplňování příkladů, číselné řady. Nově zařadíme mezi probrané číslice 0.

K učebnici Matýskova matematika jsou vydaná výuková videa,která slouží k procvičování naučeného pro děti. Naleznete je na stránce:    http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-aktualizovane-vydani/

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

učivo - U nás doma- Ájin pokojíček. Ája pomáhá mámě.

 

Sdělení rodičům: 

1. Prosím o každodenní kontrolu psacích potřeb v pouzdře.

2. Prosím o kontrolu při práci na domácích úkolech a podpis rodiče.

3. Děti potřebují v hodinách mazací tabulku a fix na procvičování již probraného učiva.

4. Prosím o vystřižení probíraných písmenek do desek na písmena. (M, m; A, a; L, l; E, e; S, s; O, o; P, p; U, u; I, i; T, t; J, j)

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Hodiny anglického jazyka probíhají hravou formou. V hodinách využíváme učebnici English Adventure Starter A.

LISTOPAD

  • hezké narozeniny (Happy birthday – písnička, cake, candles, present, balloons
  • čísla (1 – 5)

ŘÍJEN

  • části těla – head, hands, body, feet

ZÁŘÍ

  • Hello, I am
  • Barvy (red, green, blue, yellow)