Základní škola Brno,

nám. Míru 3

1.B

Hra je radost, učení při hře jest radostné učení.“ J. A. Komenský      

 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Kolčavová

 

ROZVRH 1. B

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

ČJ

M

AJ

ČJS

ČSP

Úterý

ČJ

M

TV

ČJ

 

Středa

ČJ

AJ

M

VV

VV

Čtvrtek

ČJ

M

ČJ

HV

 

Pátek

ČJ

TV

ČJS

ČJ

 

 

ČJS- ČLOVĚK A JEHO SVĚT (prvouka)

ČSP-ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (pracovní činnosti)

zimní škola v přírodě

Třídní schůzky se budou konat v úterý 22. 1. 2019 od 17:00 do 18:00 z důvodu mé účasti na zimní škole v přírodě.

 

 

Leden

21. týden školy: 21. 1. - 25. 1. 2019 

ČESKÝ JAZYK

Slabikář: pokračujeme od strany 37 po str. 43. Nová písmena- d, k, š, r. Opakování již naučených písmen. Čtení slabik, slov, vět.

Pracovní sešit: slouží k procvičení učiva z učebnice, necháváme ve škole.

Učivo: rozdíl mezi hláskou a písmenem, vyvozování slabik, čtení písmen a prvních slabik. Nácvik čtení slabik, slov a vět.

Písanka 2: po stranu 38.

 

MATEMATIKA

Matýskova matematika (učebnice): 2. díl Matýska po stranu 30, začínáme číslo 8. Sčítání a odčítání do 8, dopočítáváme, určování počtu do 8, používáme dopočítávadlo.

malý Matýsek (pracovní sešit): pokračujeme po stranu 33, pracovní sešit necháváme zatím ve škole, procvičujeme již naučené učivo.

Učivo: sčítání a odčítání v oboru 0 - 8, porovnávání < > =, grafické doplňování příkladů, číselné řady.

K učebnici Matýskova matematika jsou vydaná výuková videa,která slouží k procvičování naučeného pro děti. Naleznete je na stránce:    http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-aktualizovane-vydani/

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

učivo - Člověk a jeho zdraví- spolužáci, lidské tělo.

 

Sdělení rodičům: 

1. Prosím o každodenní kontrolu psacích potřeb v pouzdře.

2. Prosím o kontrolu při práci na domácích úkolech a podpis rodiče.

3. Děti potřebují v hodinách mazací tabulku a fix!!! na procvičování již probraného učiva.

4. Prosím o vystřižení probíraných písmenek do desek na písmena. (M, m; A, a; L, l; E, e; S, s; O, o; P, p; U, u; I, i; T, t; J, j, Y, y; N, n; V, v; Z, z; D, d; K, k; Š, š)

5. Prosím o vystřižení dopočítávadla z Matýska. (Kartičky prosím nastříhat a vložit do sáčku, ať předejdeme ztrátě.) 

6. 14. -18. 1. 2019 - zimní škola v přírodě- Fajtův kopec.

7. Prosím o pravidelnou kontrolu vlasů.

8. Vysvědčení dostávají děti ve čtvrtek 31. 1. 2019 (je potřeba vzít: pevné desky/ složku) Výuka probíhá dle rozrhu- 4hodiny. 1. 2. 2019 následují jednodenní pololetní prázdniny.

9. Třídní schůzky - 22. 1. 2019 od 17:00 do 18:00.

 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Hodiny anglického jazyka probíhají hravou formou. V hodinách využíváme učebnici English Adventure Starter A.

LEDEN

 • opakování slovíček ze všech probraných témat
 • škola (pen, pencil, book, rubber, table, chair, bag)
 • čísla (6 - 10)
 • zvířata (cat, horse, rabbit, bird, dog)
 • velikost (big, small)
 • barvy (black, white)

PROSINEC

 • opakování slovíček ze všech probraných témat
 • škola (pen, pencil, book, rubber, table, chair)
 • Vánoce - Christmas (výroba vánoční knížky, vánoční přání, christmas tree, present, elf, Santa, star, snowman, bell)

LISTOPAD

 • hezké narozeniny (Happy birthday – písnička, cake, candles, present, balloons
 • čísla (1 – 5)

ŘÍJEN

 • části těla – head, hands, body, feet

ZÁŘÍ

 • Hello, I am
 • Barvy (red, green, blue, yellow)