Základní škola Brno,

nám. Míru 3

1. A

1.A

 

 Hra je radost, učení při hře jest radostné učení.“ J. A. Komenský     

 

Třídní učitelka: Mgr. Simona Kopřivová

 

Rozvrh hodin

 

 

     1.

      2.

     3.

     4.

     5.

Pondělí

    ČJ

     M

   ČJS

   TV

   ČJ

Úterý

    ČJ

     AJ

    M

    ČJ

   HV

Středa  

    ČJ

     M

    VV

    VV

 

Čtvrtek

    ČJ

     AJ

    ČJS

    ČSP

 

Pátek

    ČJ

     M

     ČJ

    TV

 

   

Vysvětlivky:

ČJS - Člověk a jeho svět, prvouka

ČSP - Člověk a svět práce, pracovní vyučování

________________________________________________________________________

zimní škola v přírodě

LISTOPAD

 

Týden od 5. 11. do 9. 11.

ČESKÝ JAZYK

Živá abeceda: po str. 44 (45)

Učivo: Hláska a písmeno U,u,I,i

Slabiky a slova s probranými písmeny.

Písanka 1: po str. 15

Učivo: písmena a,á. Slabiky s probranými písmeny.

 

MATEMATIKA

Pracovní sešit 1 : po str. 31

Učivo: Číslice 6, 0. Rozklad čísel do 6, porovnávání čísel, číselná řada.

 

PRVOUKA

Pracovní sešit: po str. 19.

Učivo: Stromy na podzim.  Podzim - opakování.

 

 

Týden od 12. 11. do 16. 11.

ČESKÝ JAZYK

Živá abeceda: po str. 48

Slabikář: po str. 3.

Učivo: Slabiky a slova s probranými písmeny.

Písanka 1: po str. 17

Učivo: písmeno s. Slabiky s probranými písmeny.

 

MATEMATIKA

Pracovní sešit 1 : po str. 32. Pracovní sešit 2: po str. 2.

Učivo: Sčítání a odčítání do 6.

 

PRVOUKA

Pracovní sešit: po str. 21.

Učivo: U nás doma. Moje rodina.

 

Děti potřebují mít pro psaní do písanky na každý den 2 ořezané tužky. 

V úterý 13. 11. v 17 hodin se konají třídní schůzky.

V úterý 13. 11. proběhne v tělocvičně školy druhá část Dětské olympiády ( pro naši třídu jen v 1. vyučovací hodině).

 

ANGLICKÝ JAZYK

Hodiny anglického jazyka probíhají hravou formou. V hodinách využíváme učebnici English Adventure Starter A.

LISTOPAD

  • hezké narozeniny (Happy birthday – písnička, cake, candles, present, balloons
  • čísla (1 – 5)

ŘÍJEN

  • části těla – head, hands, body, feet

ZÁŘÍ

  • Hello, I am
  • Barvy (red, green, blue, yellow)