Základní škola Brno,

nám. Míru 3

1. A

1.A

 

 Hra je radost, učení při hře jest radostné učení.“ J. A. Komenský     

 

Třídní učitelka: Mgr. Simona Kopřivová

 

Rozvrh hodin

 

 

     1.

      2.

     3.

     4.

     5.

Pondělí

    ČJ

     M

   ČJS

   TV

   ČJ

Úterý

    ČJ

     AJ

    M

    ČJ

   HV

Středa  

    ČJ

     M

    VV

    VV

 

Čtvrtek

    ČJ

     AJ

    ČJS

    ČSP

 

Pátek

    ČJ

     M

     ČJ

    TV

 

   

Vysvětlivky:

ČJS - Člověk a jeho svět, prvouka

ČSP - Člověk a svět práce, pracovní vyučování

_______________________________________________________________________

 

BŘEZEN

 

Týden od 18. 3. do 22. 3.:

ČESKÝ JAZYK

Slabikář: po str. 73.

Učivo: Hláska a písmeno Ch,ch, Ř, ř. Slabiky, slova a věty s probranými písmeny.

Písanka 3: po str. 29.

Učivo: Písmena b, B, Č, č.  Slabiky a slova s probranými písmeny. Opis, přepis, diktát.

 

MATEMATIKA

 Pracovní sešit 3: po str. 18.

Učivo: Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky. Příklady typu 12 + 3, 14 + 2. 16 - 2, 15 - 3.

 

PRVOUKA

Pracovní sešit : po str. 49.

Učivo:  U babičky na zahradě. Stromy a keře na jaře.

 

Týden od 25. 3. do 29. 3.:

ČESKÝ JAZYK

Slabikář: po str. 77.

Učivo: Hláska a písmeno Ch,ch. Slabiky, slova a věty s probranými písmeny.

Písanka 3: po str. 37.

Učivo: Písmena ř, Ř.  Slabiky a slova s probranými písmeny. Opis, přepis, diktát.

 

MATEMATIKA

 Pracovní sešit 3: po str. 22.

Učivo: Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky. Příklady typu 12 + 3, 14 + 2. 16 - 2, 15 - 3.

Jednotka míry: 1m.

 

PRVOUKA

Pracovní sešit : po str. 50.

Učivo:  Stromy a keře na jaře.

 

Beseda v knihovně KJM Kobližná: pátek 5. 4.

Kontrolujte prosím pravidelně opakovaně vlasy - prevence.

Výskyt vší - zpráva v notýsku 25. 3.

 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK

Hodiny anglického jazyka probíhají hravou formou. V hodinách využíváme učebnici English Adventure Starter A.

Dbejte prosím na to, aby měly děti pastelky všech barev. Barvy máme probrané všechny a potřebujeme je pořád procvičovat. Není možné, aby si žák půjčoval pastelky od spolužáka.

BŘEZEN

 • barvy (black, white, brown, orange, pink, purple)
 • moře (fish, shell, crab, starfish. seahorse)
 • happy, sad
 • Toys - hračky (ball, teddy bear, boat, doll, train, car, kite, yo-yo)
 • I have got

ÚNOR

 • opakování slovíček ze všech probraných témat
 • škola (pen, pencil, book, rubber, table, chair, bag)
 • barvy (black, white, brown, orange, pink, purple)

LEDEN

 • opakování slovíček ze všech probraných témat
 • škola (pen, pencil, book, rubber, table, chair, bag)
 • čísla (6 - 10)
 • zvířata (cat, horse, rabbit, bird, dog)
 • velikost (big, small)
 • barvy (black, white)

PROSINEC

 • opakování slovíček ze všech probraných témat
 • škola (pen, pencil, book, rubber, table, chair, bag)
 • Vánoce - Christmas (výroba vánoční knížky, vánoční přání, christmas tree, present, elf, Santa, star, snowman, bell)

LISTOPAD

 • hezké narozeniny (Happy birthday – písnička, cake, candles, present, balloons)
 • čísla (1 – 5)

ŘÍJEN

 • části těla – head, hands, body, feet

ZÁŘÍ

 • Hello, I am
 • Barvy (red, green, blue, yellow)