Základní škola Brno,

nám. Míru 3

1. A

1.A

 

 Hra je radost, učení při hře jest radostné učení.“ J. A. Komenský     

 

Třídní učitelka: Mgr. Simona Kopřivová

 

Rozvrh hodin

 

 

     1.

      2.

     3.

     4.

     5.

Pondělí

    ČJ

     M

   ČJS

   TV

   ČJ

Úterý

    ČJ

     AJ

    M

    ČJ

   HV

Středa  

    ČJ

     M

    VV

    VV

 

Čtvrtek

    ČJ

     AJ

    ČJS

    ČSP

 

Pátek

    ČJ

     M

     ČJ

    TV

 

   

Vysvětlivky:

ČJS - Člověk a jeho svět, prvouka

ČSP - Člověk a svět práce, pracovní vyučování

________________________________________________________________________

zimní škola v přírodě

 

LEDEN

 

Týden od 14. 1. do 18. 1.

ČESKÝ JAZYK

Slabikář: po str. 40.

Učivo: Hláska a písmeno K,k, Š,š. Slabiky, slova a věty s probranými písmeny.

Písanka 2: po str. 32

Učivo: písmeno  z, S, d.  Slabiky a slova s probranými písmeny. Opis, přepis.

 

MATEMATIKA

Pracovní sešit 2: po str. 24.

Učivo: Číslice 10. Počet prvků do 10. Sčítání a odčítání do 9. Číselné osy, slovní úlohy, porovnávání čísel.

 

PRVOUKA

Pracovní sešit : po str. 38.

Učivo:  Zima - opakování.

Člověk a jeho zdraví -  Spolužáci.

 

 

Týden od 21. 1. do 25. 1.

ČESKÝ JAZYK

Slabikář: po str. 45.

Učivo: Hláska a písmeno R,r.  Slabiky, slova a věty s probranými písmeny.

Písanka 2: po str. 37.

Učivo: písmeno k, š.  Slabiky a slova s probranými písmeny. Opis, přepis.

 

MATEMATIKA

Pracovní sešit 2: po str. 28.

Učivo: Sčítání a odčítání do 10. Číselné osy, slovní úlohy, porovnávání čísel.

 

PRVOUKA

Pracovní sešit : po str. 40.

Učivo:  Zima - opakování.

Člověk a jeho zdraví -  Lidské tělo. Péče o tělo.

 

Vysvědčení za 1. pololetí bude vydáno dětem ve čtvrtek 31. 1.
Přinesou si věci jako do vyučování ve čtvrtek.
Budou potřebovat pevný obal. Asi za týden budeme vysvědčení vracet.
V pátek 1. 2. jsou jednodenní pololetní prázdniny.

 

Kontrolujte prosím pravidelně dětem vlasy - prevence.
 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Hodiny anglického jazyka probíhají hravou formou. V hodinách využíváme učebnici English Adventure Starter A.

LEDEN

 • opakování slovíček ze všech probraných témat
 • škola (pen, pencil, book, rubber, table, chair, bag)
 • čísla (6 - 10)
 • zvířata (cat, horse, rabbit, bird, dog)
 • velikost (big, small)
 • barvy (black, white)

PROSINEC

 • opakování slovíček ze všech probraných témat
 • škola (pen, pencil, book, rubber, table, chair, bag)
 • Vánoce - Christmas (výroba vánoční knížky, vánoční přání, christmas tree, present, elf, Santa, star, snowman, bell)

LISTOPAD

 • hezké narozeniny (Happy birthday – písnička, cake, candles, present, balloons)
 • čísla (1 – 5)

ŘÍJEN

 • části těla – head, hands, body, feet

ZÁŘÍ

 • Hello, I am
 • Barvy (red, green, blue, yellow)