Základní škola Brno,

nám. Míru 3

1.A

 Hra je radost, učení při hře jest radostné učení.“ J. A. Komenský     

 

Třídní učitelka: Mgr. Simona Kopřivová

 

Rozvrh hodin

 

 

     1.

      2.

     3.

     4.

     5.

Pondělí

    ČJ

     M

   ČJS

   TV

   ČJ

Úterý

    ČJ

     AJ

    M

    ČJ

   HV

Středa  

    ČJ

     M

    VV

    VV

 

Čtvrtek

    ČJ

     AJ

    ČJS

    ČSP

 

Pátek

    ČJ

     M

     ČJ

    TV

 

   

Vysvětlivky:

ČJS - Člověk a jeho svět, prvouka

ČSP - Člověk a svět práce, pracovní vyučování

 

 

 Třídní samospráva

 

 

Třídní fond

Třídní fond nebyl zaveden.

__________________________________________________________________________________

 

ZÁŘÍ

 

Týden od 17. 9. do 21. 9:

ČESKÝ JAZYK

Čtení: Živá abeceda po str. 11.

Učivo:

Orientace na stránce, poznávání shod a rozdílů, řádek, sloupec.

Slovo - slabika, vyznačení počtu slabik, počáteční hláska ve slovu.

Čtení a vyprávění pohádek.

Psaní: Pracovní sešit Uvolňovací cviky po str. 9.

 

MATEMATIKA

Pracovní sešit Matematika 1 po str. 9.

Učivo:

Číselná řada 0 - 5, počítání předmětů v daném souboru, doplňování do určeného počtu.

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT /PRVOUKA/

Pracovní sešit Já a můj svět po str. 7.

Učivo:

Ve škole - naše třída, o přestávce, poznáváme školu.

 

Sledujte prosím pravidelně důležité zprávy v notýsku - sdělení rodičům.

Prosím o kufřiky do VV, kdo ještě nepřinesl do školy.

 

 

 

Do matematiky budeme potřebovat karty s čísly od 0 do 5 a tečky uspořádané do desek na číslice.

Připomínám možnost výběru z nabízených kroužků pro děti, které naše škola nabízí, např. keramický, počítačový, divadelní aj.

Nabídky a přihlášky najdete  na stránkách školy pod Kroužky nebo Školní družina.

FOTO prvňáčků v MF Dnes vyjde v pátek 12. 10.

 

Některé děti dostaly nabídku zúčastnit se závodů v běhu - BBM v areálu na Lesné příští týden. Akce se zůčastní jen vybrané děti.

Paní učitelka Koutná, která organizuje sportovní akce na naší škole vycházala z výsledků dětí na sportovním dni naší školy v minulém týdnu.

Některé další děti dostanou ještě možnost zúčastnit se příští týden Maratonu v Lužánkách (štafetový běh). Sledujte prosím notýsky. Této akce se zúčasní i ostatní žáci ze třídy jako diváci, bude to ve čtvrtek 27. 9. ve 2. polovině vyučování.

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Mgr. Šárka Konečná   

Vážení rodiče, již od první třídy probíhá na naší škole výuka angličtiny. Budeme na ni potřebovat:

  • 1 linkovaný sešit
  • pastelky
  • lepidlo
  • nůžky

Učebnice sice ve škole máme, ale je zbytečné, aby si ji žáci nosili domů a zpět. Když ji v hodině budeme potřebovat, donesu jim je.

V hodinách si budeme hodně hrát a budeme vypracovávat různé malé pracovní listy - všechny najdete vždy v sešitě dítěte.

ZATÍM UMÍME:

  • pozdravit Hello
  • říct, jak se jmenuji - I am ....
  • umíme 4 základní barvy: blue, green, yellow, red
  • umíme činnosti - touch, turn around, clap your hands, sit, stand, stamp your feet, go, up, down
  • začneme se učit moje tělo - head, hands, feet, body