Základní škola Brno,

nám. Míru 3

1.A

 Hra je radost, učení při hře jest radostné učení.“ J. A. Komenský     

 

Třídní učitelka: Mgr. Simona Kopřivová