Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Speciální pedagog

Speciální pedagog: Mgr. Dana Rabušicová                         

                               Telefon: 543 238 159

                               Email: danarabusicova@centrum.cz

                               Konzultační hodiny: dle tel. domluvy

 

Obsah činnosti školního speciálního pedagoga

 

  1. diagnostická a intervenční činnost
  2. stanovení individuálních plánů podpory žáků
  3. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  4. reedukace specifických poruch učení
  5. metodická podpora pedagogům v oblasti péče o žáky se SVP
  6. poskytování odborných konzultací zákonným zástupcům žáka
  7. spolupráce s dalšími pracovníky ŠPP a externími odbornými pracovišti