Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Klub rodičů při ZŠ - příspěvky a dotazy

PŘÍSPĚVKY

 

Pro školní rok 2017/2018 byla stanovena výše minimálního příspěvku 250,- za jedno dítě. Pokud máte ve škole více dětí, výše příspěvků jsou následující:

  1. dítě – 250,- Kč
  2. dítě – 150,- Kč

 a další dítě 0,- Kč

Každé dítě má přiřazený variabilní symbol, který jste obdrželi na třídních schůzkách v září od svého třídního zástupce. V případě jeho ztráty se obraťte na svého třídního zástupce.

Příspěvky do Klubu rodičů jsou dobrovolné a všech přispívajících si nesmírně vážíme.

Příspěvky lze hradit:

  • hotově – třídnímu zástupci nebo třídnímu učiteli
  • na bankovní transparentní účet 7108069001/5500 s vaším variabilním číslem

Jakékoliv jiné dary jsou také vítány. Ať už je to finanční sponzorský dar, literatura do školní knihovny, reklamní předměty vhodné jako věcné ceny pro děti, nebo cokoliv jiného, DĚKUJEME!!!

 

 

HOSPODAŘENÍ

 

V tabulce se dozvíte, kolik peněz jsme vybrali a na co byly peníze použity.

 Školní rok 2015/2016

   Zůstatek k 10. 9. 2015

18 313 Kč

   Příspěvky k 31. 12. 2015

34 887 Kč

   Příspěvek na dopravu (30% z příspěvků)

-10 466 Kč

   Příspěvek na materiál do dílny

-17 444 Kč

   ZŮSTATEK k 31. 3. 2016

26 282,46 Kč

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

 

 Školní rok 2014/2015

CELKEM

   Zůstatek k 1. 9. 2014

34 343 Kč

 

   Příspěvek na vybavení kuchyňky

- 14 500 Kč

 

   Příspěvky 

27 250 Kč

 

   Příspěvek na dopravu

- 3 670 Kč

 

   Úhrada pingpongových stolů

-15 600 Kč

 

   Příspěvek na stavbu hřiště na petanque

- 8 846 Kč

 

   Bankovní poplatky

- 665 Kč

 

   ZŮSTATEK k 15. 6. 2015

18 312 Kč