Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Klub rodičů

Dobrý den,

vítáme Vás na stránkách Klubu rodičů při ZŠ, nám. Míru 3, z.s..

Klub rodičů je dobrovolným sdružením rodičů a zákonných zástupců žáků při ZŠ náměstí Míru 3, Brno. Sdružení bylo založeno podle zákona o sdružování občanů (zákon 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a je řádně registrováno Ministerstvem vnitra ČR.

Každá třída má v Klubu rodičů svého zástupce, který na třídních schůzkách informuje o činnostech Klubu rodičů, a na kterého se můžete také obracet s případným dotazem či námětem.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název občanského sdružení:  Klub rodičů při ZŠ, nám. Míru 3, Brno, Z.S.

Registrace provedena:  24. 10. 1991

IČ: 72568046

Sídlo sdružení: náměstí Míru 375/3, 602 00 Brno

Číslo transparentního účtu: 7108069001/5500

Výše minimálního příspěvku je 250,- za jedno dítě. Pokud máte ve škole více dětí, výše příspěvků jsou následující:

  1. dítě – 250,- Kč
  2. dítě – 150,- Kč

 a další dítě 0,- Kč

Příspěvky lze hradit:

  • hotově – třídnímu zástupci nebo třídnímu učiteli
  • na bankovní transparentní účet 7108069001/5500 s vaším variabilním číslem

 

Výbor Klubu rodičů:

Předseda: Roman Švaříček

Místopředseda: Eva Nečasová

Člen: Monika Hirschová

 

Kontakty:

Číslo transparentního účtu: 7108069001/5500

Emailová adresa:   klubrodicu@zsmirubrno.cz