Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Klub rodičů při ZŠ - o nás a aktuality

Dobrý den,

vítáme Vás na stránkách Klubu rodičů při ZŠ, nám. Míru 3, z.s..

Klub rodičů je dobrovolným sdružením rodičů a zákonných zástupců žáků při ZŠ náměstí Míru 3, Brno. Sdružení bylo založeno podle zákona o sdružování občanů (zákon 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a je řádně registrováno Ministerstvem vnitra ČR.

Našim cílem je pomáhat vytvořit pro žáky ideální prostředí ve škole, kde se budou všichni dobře cítit a kam budou rádi chodit. S vedením školy vyhodnocujeme, co je aktuálně potřeba pro školu udělat a jak můžeme pomoci.

 

Každá třída má v Klubu rodičů svého zástupce, který na třídních schůzkách informuje o činnostech Klubu rodičů, a na kterého se můžete také obracet s případným dotazem či námětem.

Pravidelně se scházíme v období před třídními schůzkami, obvykle za přítomnosti paní ředitelky či vedení školy. Řešíme aktuálně záležitosti, plánujeme aktivity do budoucna a předkládáme vaše návrhy. Mimo termíny schůzek také živě komunikujeme na internetu. Nemusíte se tedy obávat, že vaše návrhy zůstanou bez povšimnutí ;-).

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název občanského sdružení:  Klub rodičů při ZŠ, nám. Míru 3, Brno, Z.S.

Registrace provedena:  24. 10. 1991

IČ: 72568046

Sídlo sdružení: náměstí Míru 375/3, 602 00 Brno

Číslo transparentního účtu: 7108069001/5500

 

Výbor Klubu rodičů:

Předseda: Roman Švaříček

Místopředseda: Eva Nečasová

Člen: Monika Hirschová

 

Seznam třídních důvěrníků:

1.A -

1.B - Marie Jílková

2.A - Roman Švaříček

3.A - Eva Nečasová

4.A - Zuzana Zelinková

4.B - Alena Klobásová

5.A - Monika Hirschová

6.A -

7.A - Radek Kala

8.A - pí Hykrdová

9.A - Hana Lewczyszynová

 

 

Kontakty:

Číslo transparentního účtu: 7108069001/5500

Emailová adresa:   klubrodicu@zsmirubrno.cz

Co se dělo v Klubu rodičů v minulých letech se dozvíte zde