Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Klub rodičů při ZŠ

Dobrý den,

vítáme Vás na stránkách Klubu rodičů při ZŠ, nám. Míru 3, z.s..

Klub rodičů je dobrovolným sdružením rodičů a zákonných zástupců žáků při ZŠ náměstí Míru 3, Brno. Sdružení bylo založeno podle zákona o sdružování občanů (zákon 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a je řádně registrováno Ministerstvem vnitra ČR.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název občanského sdružení:  Klub rodičů při ZŠ, nám. Míru 3, Brno, Z.S.

Registrace provedena:  24. 10. 1991

IČ: 72568046

Sídlo sdružení: náměstí Míru 375/3, 602 00 Brno

Číslo transparentního účtu: 7108069001/5500

 

Výbor Klubu rodičů:

Předseda: Roman Švaříček

Místopředseda: Eva Nečasová

Člen: Monika Hirschová

 

Seznam třídních důvěrníků:

1.A

1.B

2.A -Luisa Divišová

2.B - Marie Jílková

3.A - Roman Švaříček

4.A - Eva Nečasová

5.A - Zuzana Zelinková

5.B - Alena Klobásová

6.A - Monika Hirschová

7.A -

8.A - Radek Kala

9.A - pí Hykrdová

 

Číslo transparentního účtu: 7108069001/5500

Emailová adresa:   klubrodicu@zsmirubrno.cz

 

PŘÍSPĚVKY

Pro školní rok 2018/2019 byla stanovena výše minimálního příspěvku 250,- Kč za jedno dítě. Pokud máte ve škole více dětí, výše příspěvků jsou následující:

  1. dítě – 250,- Kč
  2. dítě – 150,- Kč

 a další dítě 0,- Kč

Příspěvky posílejte na bankovní transparentní účet 7108069001/5500.