Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Informace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách základní školy na náměstí Míru. Jsme menší škola s příjemným prostředím, milými učiteli a velkou zahradou v klidné čtvrti s dobrou dopravní dostupností. Pokud byste se rozhodli přijít k nám k zápisu, níže Vám poskytujeme několik důležitých informací, které byste rozhodně neměli přehlédnout. Informace budeme průběžně aktualizovat, jak se bude blížit termín jednotlivých akcí.

 

Den otevřených dveří naší školy se bude konat ve čtvrtek 19. 10. 2017 odpoledne a ve čtvrtek 5. 4. 2018 dopoledne.

 

Pokud by se Vaše dítě chtělo setkat s opravdovou paní učitelkou, vyzkoušet si, jaké je to sedět ve školní lavici a poslechnout si zvonění, pak Vám nabízíme tzv. Školu na zkoušku. Koná se 10. 4. a jsou na ní vítáni všichni, kteří by měli zájem o naši školu.

 

Samotný zápis na naší škole proběhne v pátek 20. 4. 2018 a v sobotu 21. 4. 2018 v budově školy. Pokud byste z vážných důvodů nemohli dorazit, prosím, kontaktujte nás a domluvíme se.

 

Co budete k zápisu potřebovat?

1) Rodný list dítěte.

2) Přihlášku vygenerovanou v systému určenému pro zápis dětí do ZŠ (viz níže). Pokud byste přihlášku s sebou neměli, vygenerujeme ji na místě, ale pro zajištění hladkého průběhu zápisu bychom Vás rádi požádali o její vygenerování dopředu.

3) Občasnký průkaz zákonného zástupce pro ověření trvalého bydliště dítěte.

4) Podklady pro vyřízení odkladu školní docházky (viz níže), pokud máte o odklad zájem.

 

Jak zápis probíhá?

1) Před samotným zápisem navštívíte stránky zapisdozs.brno.cz, kde si podle pokynů vygenerujete přihlášku do ZŠ. Na všech školách, kam přijdete k zápisu, se odevzdává přihláška s tím samým číslem. Jelikož je zapotřebí v zadní části podpis obou zákoných zástupců, rádi bychom Vás požádali o její vytištění a podepsání ještě před zápisem. Pokud byste z vážných důvodů nemohli přinést už vytištěnou přihlášku, pak ji vygenerujeme a vytiskneme na místě. Škola spustí rezervační systém, kde se můžete přihlásit na konkrétní čas. Více informací na stránkách zápisu MMB.

2) V místě zápisu odevzdáte přihlášku a vyplníte další žádosti (např. žádost o zapsaní do školní družiny, pokud budete chtít). Paní učitelka či pan učitel si mezitím vezme budoucího prvňáčka a formou hry se podívá, jak je na tom se školní zralostí. Na základě pozorování si potom s Vámi popovídá o tom, co by bylo třeba ještě před nástupem do základní školy doladit, popřípadě Vám doporučí materiály a pomůcky pro domácí přípravu, aby přechod na základní školu byl co nejhladší. V případě, že by byl zjištěn nějaký vážnější problém, může doporučit návštěvu pedagogicko-psychologické poradny. Toto pozorování nemá žádný vliv na samotný proces přijetí/nepřijetí.

 

Kdy a jak se dozvím výsledek přijímacího řízení?

Škola má ze zákona povinnost uveřejnit výsledek přijímacího řízení do 30 dnů ode dne zápisu. Samozřejmě se budeme snažit dát Vám vědět co nejdříve.

Výsledky přijímacího řízení najdete v systému města Brna, kde jste generovali svoji přihlášku, na našich webových stránkách v aktualitách a také je vyvěšujeme na dveřích školy. Svoje dítě najdete podle čísla přihlášky. Pokud bychom ve Vašem případě rozhodli o nepřijetí, pak Vám přijde i dopis domů.

Spádovost škol určuje každý rok brněnská vyhláška. Seznam našich spádových ulic pro zápis na šk. rok 2018/2019:

Barvičova, Bílého, Bohuslava Martinů, Dostálova, Foustkova (po hranici městské části), Františky Stránecké, Havlíčkova, Heinrichova, Helceletova, Hlávkova, Kampelíkova, Kaplanova, Klácelova, Krondlova (lichá č. 1-9), Lerchova, nám. Míru, Pavlíkova, Rezkova, Roubalova, Rudišova, Sedlákova, Schovaná, Soukopova, Údolní (od č. 69 lichá, od č. 70 sudá), Wanklova, Wolkerova, Wurmova

Pokud si stále nejste jisti, kam patříte, můžete navštívit i aplikaci na stránkách města Brna.

Pokud budete přijati na naši školu a rozhodnete se pro jinou, dejte nám prosím co nejdřív vědět.

V případě nepřijetí můžete máte právo podat odvolání do 15 dní, odvolání se podává ve škole, kde jste byli u zápisu, a vyřizuje ho Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

Jak vyřídit odklad?

Pokud chcete vyřídit odklad na naší škole, budete potřebovat přinést k zápisu kromě přihlášky také doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení od dětského lékaře nebo klinického psychologa. Bez těchto dvou dokumentů nelze odklad vyřídit. U zápisu odevzdáte přihlášku a vyplníte žádost o odklad. Pokud ještě oba dokumenty nebudete mít vyřízené (čekací lhůty poraden mohou být dlouhé), správní řízení přerušíme a vše dořešíme, až oba dokumenty mít budete.

Případné odvolání musí být podáno do 15 dní, odvolání se podává prostřednictvím školy, kde jste žádali o odklad, odvolání řeší Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

Co by měl žáček při nástupu do 1. třídy zvládnout?

 • Správně vyslovovat hlásky, mluvit v souvislých větách a srozumitelnou řečí.

 • Měl by umět říci jak se jmenuje, kde bydlí, znát svůj věk, dny v týdnu.

 • Orientovat se, co je dole, nahoře, vlevo, vpravo, pod, nad.

 • Kolektivní hry.

 • Recitovat básničku, zpívat písničku.

 • Počítat po jedné do deseti.

 • Držet správně tužku.

 • Vystřihovat jednoduché tvary.

 • Vydržet nad zadaným úkolem.

 • Samo se oblékat a obsluhovat, dodržovat hygienu.

 • Umět pozdravit, poprosit, poděkovat.

 

Město Brno nabízí v rámci projektu MAP semináře pro rodiče budoucích prvňáků zaměřené na přípravu do 1. třídy. Pozvánku si můžete stáhnout na tomto odkazu.