Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Formuláře žádostí ke stažení

 

1) Žádost o uvolnění z vyučování

Při předpokládané absenci do 2 dnů se tato žádost odevzdává třídnímu učiteli, pokud je absence tři a více dní, musí ji schválit i ředitelka školy.

 

2) Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Podává se do 15. kalendářního dne 1. nebo 2. pololetí přes třídního učitele nebo v kanceláři školy. Součástí musí být doporučení lékaře.

 

3) Žádost o opakování ročníku ze zdravotních důvodů

Podává se přes třídního učitele nebo v kanceláři školy, součástí musí být doporučení lékaře.

 

4) Žádost o individuální vzdělávací plán

Podává se do 15. 9. v kanceláři školy.

 

Veškeré informace ohledně případných odvolání jsou na vydaných rozhodnutích, popřípadě je můžete zjistit v kanceláři školy.