Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Volná místa

Od března/dubna (bude upřesněno) hledáme asistenta pedagoga, 0,5 úvazku, jako zástup za mateřskou dovolenou.

 

Kontaktní údaje: zsmiru@zsmirubrno.cz      tel. 543 211 805